Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez:


Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B16


Ezen az oldalon ingyenesen letöltheti a SONY ICD-B16 - Diktafon/ mikrofon használati utasítását. Minden információt, mint például a fájlméreteket, indexkép nézetét, stb. megtalálja lejebb.

A fájl letöltése után biztonságos helyre tarolja el, például a mappát "My Documents" vagy a "Desktop" helyre. A Pdf fájlt bármikor megtekintheti, akkor is, ha "off-line" (nincs Internet kapcsolat).
Reméljük, hogy ez a dokumentum segíti az idejet megtakarítani és megkönnyíti a további munkájat.
PDF Magyar használati útmutató letöltése ingyenes  Diktafon/ mikrofon  SONY ICD-B16
Kattintson előnézeti
Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B16 Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B16

Ez az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 656 KB (Fájl formátuma: pdf)
Előnézet használati utasítás
3-264-832-11 (1)
IC Recorder
IC diktafon
Kezelési útmutató _________________________ HU
Felhasználói feljegyzés
A típusszám a készülék hátoldalán, a sorozatszám az elemtartó belsejében van feltüntetve. Jegyezze fel ezeket a számokat az alábbi helyekre. Hivatkozzon rájuk, ha Sony kereskedőjével a termékkel kapcsolatban beszél.
Típusszám: ICD-B16/B26 Sorozatszám:
ICD-B16/B26
©2004 Sony Corporation Printed in Czech Republic
63

========1========

Információ
A TERMÉK FORGALMAZÓJA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ A MEGHIBÁSODOTT TERMÉK VAGY BÁRMILYEN TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT ÉS EGYÉB VESZTESÉGÉRT.
Biztonsági előírások
Tápfeszültség
• A készüléket kizárólag 3 V egyenfeszültséggel üzemeltesse.
Használjon két darab AAA (LR03) típusú alkáli elemet.
Biztonság
• Ne használja a készüléket gépjárművezetés vagy kerékpározás
közben.
Kezelés
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: hőforrások közelében,
illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
• Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék belsejébe,
vegye ki az elemeket, és forduljon szakemberhez.
Zajok
• Ha a készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban egy
váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső vagy
mobiltelefon közelében üzemelteti, elektromos zaj keletkezhet. • Ha felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját -
véletlenül végighúzza a készüléken, a felvételen zaj hallható.
Gondozás
• A készülék külsejét enyhén megnedvesített puha ruhával
tisztíthatja meg. A tisztításhoz ne használjon alkoholt, benzint
vagy hígítót.
Mivel a hangszóróban mágnes található, tartsa távol a készüléket mágneskódos hitelkártyáktól, vagy rugós szerkezetű karóráktól, mert a mágnes ezeket tönkreteheti.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedést.
Biztonsági másolat
A készülék akaratlan működtetése vagy meghibásodása miatti esetleges adatvesztés elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a fontos felvételekből őrizzen meg egy biztonsági másolatot magnókazettán, stb.
64

========2========

BHasználatba vétel előtt
1. lépés: Az elemek behelyezése 1
Csúsztassa oldalra és hajtsa
fel az elemtartó rekeszt.
Az elemek kicserélése A kijelzőn található az elemek hátralévő kapacitását mutató jelző. Ha a kijelzés villog, cserélje ki az elemeket.
Ha a kijelzés villog, az elemek teljesen kimerültek, és a készülék kikapcsol.
2
Helyezzen be két AAA (LR03)
típusú elemet, ügyelve a
helyes polaritásra, majd zárja
be az elemtartó rekeszt.
Az elem kapacitása*
Folyamatos használatot feltételezve az elemek kapacitása kb. 18,5 óra felvétel/ 9,5 óra lejátszás SP üzemmódban, illetve 19,5 óra felvétel/10 óra lejátszás SP üzemmódban.
* Sony LR03 (AAA) alkáli elemekkel * A beépített hangszóró használatával, kb. 4-es hangerőn (VOL) hallgatva. Az elemek élettartama az üzemeltetési viszonyok függvényében kevesebb is lehet.
Ha az elemtartó rekesz fedele véletlenül leesik, az ábra szerint helyezheti azt vissza.
Megjegyzések
• Ebben a készülékben tilos mangán elemet használni.
• Az elem kicserélését 3 percen belül végezze el, máskülönben az órabeállítási kijelzés jelenhet meg, vagy a készülék nem megfelelő dátumot és időt mutat az új elemek behelyezése után. Ilyenkor a dátumot és az időt újból be kell állítani. A felvett üzenetek és az emlékeztető beállításai nem törlődnek. • Ha az elemeket cserélni kell, mindkét elemet egyszerre cserélje ki. • A szárazelemet tilos feltölteni. • Ha a készüléket hosszú ideig nem használja, az elem szivárgása és az ennek következtében fellépő korrózió elkerülése érdekében vegye ki az elemeket.
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg. A dátum és az idő beállítását lásd a "2. lépés: Az óra beállítása" című fejezet 2-3. lépésénél.
65

========3========

2. lépés: Az óra beállítása
Az elem legelső, illetve hosszabb ideig történő, elem nélküli tárolás utáni behelyezésekor az órabeállítási kijelzés jelenik meg. Ilyen
esetben a 2. lépésnél kell kezdeni a beállítási műveletet.
1
Kapcsolja be az órabeállítási kijelzést.
1 Kapcsolja be a menüt a MENU
gombbal.
* A "MODE" kijelzés helyett az "ALARM" kijelzés jelenhet meg.
2
Állítsa be a dátumot.
1 A – . vagy a >+
gombbal állítsa be az
évszámot.
1 Hasznos tudnivaló A 2004. évet a kijelzőn a "04Y" jelenti.
66
2 A – . gombbal válassza ki a "SET
DATE" kijelzést.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az évszám villog.
2 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A hónap villog.
3 Állítsa be sorban a hónapot és
a napot, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Az óra villog.

========4========

3
Állítsa be az időt.
1 A – . vagy a >+
gombbal állítsa be az órát.
2 Nyomja meg
a NxPLAY/STOP
gombot.
A perc villog.
1 Hasznos tudnivaló
A készüléken nem található be/kikapcsoló gomb. A kijelző mindig bekapcsolt állapotban van.
3 Állítsa be a percet.
4 A pontos idő szignál
felhangzásakor nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A kijelző visszakapcsol a "SET DATE"
kijelzésre.
5 A menüből való kilépéshez nyomja
meg a MENU gombot.
67

========5========

BAlapműveletek
Üzenetek felvétele
Két mappában (A és B) egyenként 99 üzenet tárolható. Ez a digitális diktafon az új felvételeket automatikusan a legutolsó üzenet után veszi fel, így nincs szükség az utolsó felvétel végének hosszadalmas keresésére.
pl.
1. üzenet 2. üzenet üres részúj üzenet
Megjegyzés a felvételkészítéshez Ha felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját - véletlenül végighúzza a készüléken, a felvételen zaj hallható.
Megjegyzés
Hosszú felvétel készítése előtt ellenőrizze a hátralévő elemkapacitást, és szükség esetén helyezzen be új elemeket.
1
Válassza ki a használni kívánt
mappát.
Maximális felvételi idő Az alábbi táblázat tartalmazza a rendelkezésre álló maximális felvételi időt az összes felvételi mappára vonatkozóan. A maximális felvételi időt elérő hosszúságú üzenetek egyetlen mappába is elkészíthetők.
Nyomja meg ismételten a FOLDER gombot, míg a kívánt mappa meg nem jelenik.
Jelenlegi mappa
Üzemmód: SP*
LP**
ICD-B16 5 ó 8 ó 15 p
2
Kezdje el a felvételt.
1 Nyomja meg a zREC/
STOP gombot.
Maradék memória jelző.
OPR jelző
(felvétel közben vörösen világít)
Mikrofon érzékenység. Felvételi üzemmód.
2 Beszéljen
a beépített
mikrofonba.
Üzenetek száma a mappában.
Aktuális üzenet száma.
Számláló*
* A DISPLAY gombbal választhatja ki a kijelző üzemmódját.
Felvétel közben a zREC/STOP gombot nem kell nyomva tartani.
68
ICD-B26 10 ó 16 ó 25 p (ó: óra/p: perc)
* SP: normál idejű felvételi mód (mono hang)
** LP: hosszú idejű felvételi mód (mono hang)
Megjegyzések
• Ha jobb hangminőségben szeretné rögzíteni a felvételt, válassza az SP üzemmódot. A felvételi mód kiválasztását lásd a "Felvételi mód kiválasztása" című fejezetben a hátoldalon.
• Hosszú felvételek készítése előtt ellenőrizze az elemkapacitás jelző állapotát. • A maximális felvételi idő, és a felvehető üzenetek száma a készülék használati körülményeitől is függ.
• Ha SP és LP üzemmódban vegyesen készít felvételt, a maximális felvételi idő az SP üzemmódra, illetve az LP üzemmódra jellemző felvételi idő közé esik. • Az IC felvételi rendszer működési elve miatt a készülék kb. 9 másodperces szakaszokban (minimális felvételi hossz) tud felvételt készíteni. Ennek következtében az alábbiak fordulhatnak elő:
– Ha egy felvétel rövidebb a minimális
felvételi hossznál, a készülék akkor is
9 másodperces felvételként tartja
számon, és ennyivel csökkenti
a szabad memóriát.
– Ha egy felvétel hossza nem osztható
a minimális felvételi hosszal, akkor
a fennmaradó rész a valós hossznál
többel csökkenti a szabad
memóriakapacitást.
– A kijelző által mutatott eltelt felvételi
idő (számláló értéke) kevesebb lehet
a készülék maximális felvételi
idejénél.

========6========

3
A felvétel leállítása.
Nx PLAY/STOP
Nyomja meg újból a zREC/STOP gombot. A készülék az új felvétel elején állj üzemmódba kapcsol.
Hátralévő játékidő kijelzés Felvétel közben a hátralévő játékidő kijelzés az eltelt felvételi időnek megfelelően csökken.
A memória majdnem
megtelt.
Villog
MIC SENS
XPAUSE
STOP
A felvételt a zREC/STOP gomb helyett a STOP gombbal is leállíthatja.
Ha a felvétel leállítása után nem választ ki egy másik mappát, a készülék a következő üzenetet ugyanabba a mappába veszi fel.
Ehhez a funkcióhoz Tegye ezt
Amikor a maradék felvételi idő eléri az 5 percet, a hátralévő felvételi idő utolsó számjegye villogni kezd. Amikor a maradék felvételi idő eléri az 1 percet, a kiválasztott kijelzési mód és a „REMAIN” felirat felváltva villogni kezd. Ha a memória megtelik, a felvétel automatikusan kikapcsol és – figyelmeztető hangjelzés mellett – a „FULL” felirat villog a kijelzőn. Ha további felvételeket szeretne készíteni, töröljön néhányat a régiek közül.
Felvétel szüneteltetése.* Nyomja meg a XPAUSE gombot.
Szünet üzemmódban az OPR jelző vörösen villog és a "PAUSE" jelző villog a kijelzőn.
Felvétel folytatása. Nyomja meg a XPAUSE vagy a zREC/STOP gombot.
A felvétel folytatódik. (Szünet üzemmódban a STOP
gombbal állíthatja le a felvételt.)
Az utolsó felvétel Állítsa le a felvételt a zREC/STOP vagy a STOP meghallgatása. gombbal, majd nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot.
A jelenlegi felvétel Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot felvételkészítés azonnali ellenőrzése. közben.
Megjegyzések
• Ha a memória megtelt, és megnyomja a zREC/STOP gombot, a „FULL” felirat villog a kijelzőn és hangjelzés hallható. Ha további felvételeket szeretne készíteni, töröljön néhányat a régiek közül.
• Ha elérte a maximális üzenet-számot (99), és megnyomja a zREC/STOP gombot, a „FULL” felirat villog a kijelzőn és hangjelzés hallható. Válasszon ki egy másik mappát, vagy töröljön néhányat a régi felvételek közül.
Mikrofon érzékenységének A MIC SENS gomb megnyomásával két érzékenységi beállítása. szint között választhat.
HIGH: Találkozón és csendes helyen készített
felvételekhez ajánlott.
LOW: Diktálás vagy zajos helyen készített felvétel.
* Kb. egy órával a felvétel szüneteltetése után, ha nem indítja újra a felvételt, a készülék automatikusan kikapcsol.
A felvétel hangra történő automatikus indítása – Korszerű VOR funkció (csak az ICD-B26-nál) Ha a VOR (hangra aktiválódó rögzítés) funkció be van kapcsolva a menüben (ON), a felvétel automatikusan elkezdődik, ha a készülék hangot érzékel (a „VOR” jelző látható a kijelzőn). A felvétel automatikusan megáll, amikor nincs hang (a „VOR PAUSE” jelző villog a kijelzőn).
Megjegyzés
A VOR funkció működését a környezet hangjai is befolyásolják. Ennek megfelelően a SENS funkcióval válassza ki a mikrofon érzékenységét: HIGH (magas) vagy LOW (alacsony). Ha a mikrofon érzékenységének megváltoztatása után sem elégedett a felvétellel, vagy fontos felvételt készít, válassza ki a VOR funkció OFF beállítását.
69

========7========

Üzenetek lejátszása
Ha egy korábbi üzenetet játszik le, kezdje a műveletet az 1. lépéssel. Ha a legutóbbi üzenetet szeretné lejátszani, az alábbi műveletsort a 3. lépéssel kell kezdeni.
1
Válassza ki a használni kívánt
mappát.
Nyomja meg ismételten a FOLDER gombot, míg a kívánt mappa meg nem jelenik.
Jelenlegi mappa.
Az üzenet megismétlése - ismételt lejátszás Lejátszás közben tartsa nyomva legalább egy másodpercig
a NxPLAY/STOP gombot. A " " jelzés megjelenik, és a készülék a kiválasztott üzenetet fogja ismételni.
A lejátszás folytatásához nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A lejátszás megállításához nyomja meg a STOP gombot
2
Válassza ki a felvétel
sorszámát.
Az üzenetek elejének lejátszása - bemutató üzemmód
Állj üzemmódban legalább egy másodpercig tartsa nyomva a NxPLAY/STOP gombot. A kijelzőn megjelenik a "SCAN" kijelzés, és a készülék az adott fájl összes üzenetének első 5 másodpercét lejátssza.
Ha a bemutató lejátszás a keresett üzenethez ér, nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A készülék a teljes üzenetet lejátssza.
A – . vagy a >+ gombbal válassza ki a lejátszani kívánt felvétel sorszámát. – .: kisebb számok kiválasztása >+: nagyobb számok
kiválasztása
Kiválasztott felvétel sorszáma
A mappában lévő üzenetek száma Számláló*
A mappában lévő üzenetek folyamatos lejátszása - folyamatos lejátszás
A folyamatos lejátszás be- vagy kikapcsolását a CONT menüpontban végezheti el. Ha a CONT menüpont ON beállítását választja ki, a mappa üzeneteit folyamatosan is lejátszhatja a készülékkel.
* A DISPLAY gombbal választhatja ki a kijelző üzemmódját.
70
Keresés előre/hátra lejátszás közben
(gyorskeresés)
Az előre kereséshez tartsa nyomva a >+ gombot lejátszás közben, majd engedje el a keresett rész elérésekor. A hátrafelé történő kereséshez tartsa nyomva a – . gombot lejátszás közben, majd engedje el a keresett rész elérésekor.
Ha a >+ vagy a – . gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig tartja nyomva, a készülék gyorsabban kezd el keresni. Az első 10 másodpercben a hang hallható, a gyorsabb keresés közben nem hallható hang. Keresés közben a kijelzőn a kijelző üzemmód beállítástól függetlenül a számláló jelenik meg.

========8========

3
Indítsa el a lejátszást.
1 Nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
EAR ajzat
OPR jelző (felvétel közben zölden
világít.)
Számláló (vagy a kiválasztott kijelző üzemmód)
2 Állítsa be a hangerőt
a VOL gombbal
STOP
1 Hasznos tudnivaló Ha a keresés eléri az utolsó felvétel végét, az "END" jelző háromszor felvillan. (A lejátszás nem hallható). Ha az "END" jelző villogása alatt a – . gombot nyomva tartja, a készülék gyorsítva játssza le a felvételeket. A normál lejátszási sebesség a gomb elengedésekor áll vissza.
Amikor az "END" jelző abbahagyja a villogást és az OPR jelző kialszik, a készülék az utolsó üzenet elejénél megáll.
Ha az utolsó felvétel hosszú, és csak a felvétel vége felé szeretné elindítani a lejátszást, tartsa nyomva a >+ gombot, míg a keresés a felvétel végére nem ér, majd az "END" felirat villogása közben a – . gomb nyomva tartásával menjen vissza a keresett részhez.
(Nem a legutolsó felvétel esetében elég a következő üzenetre léptetni a lejátszást, majd onnan elkezdeni visszafelé keresni.)
Egy üzenet lejátszása után a készülék állj üzemmódba kapcsol a következő üzenet elején. Ha a folyamatos lejátszás funkció be van kapcsolva ("ON" beállítás) a készülék az összes
felvétel lejátszása után áll meg.
Az aktuális mappa utolsó üzenetének lejátszása után a készülék állj üzemmódba kapcsol
az utolsó műsorszám elején.
Személyes lejátszás
Csatlakoztasson egy fülhallgatót (nem tartozék) az EAR aljzathoz. A beépített hangszóró automatikusan kikapcsol. Ha fülhallgatót csatlakoztat az EAR aljzathoz, csak a bal csatornából fog hangot hallani. Ha a hang zajos vagy recseg, tisztítsa meg
a csatlakozódugót.
Egyéb műveletek
Funkció
Teendő
Leállítás az aktuális üzenet elején. Nyomja meg a STOP gombot.
Leállítás az aktuális pozícióban Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. (lejátszási szünet funkció)* A lejátszás folytatásához nyomja meg újból
a NxPLAY/STOP gombot.
Ugrás az aktuális üzenet elejére. Nyomja meg egyszer a – . gombot.
Ugrás a következő üzenetre. Nyomja meg egyszer a >+ gombot.
Ugrás korábbi/következő üzenetekre. Nyomja meg a – . vagy a >+ gombot
többször.
(Állj üzemmódban tartsa nyomva a gombot az üzenetek folyamatos léptetéséhez.)
* A lejátszás szüneteltetéséhez a NxPLAY/STOP gomb helyett a XPAUSE gombot is használhatja. Az OPR jelző zölden villog. Kb. egy óra elteltével, ha nem folytatja
a lejátszást, a készülék állj üzemmódba kapcsol az adott pozícióban
71

========9========

Üzenetek törlése
Az adott mappából az üzenetek törölhetők egyenként, vagy egyszerre. Ne feledje, hogy a törölt üzeneteket nem lehet visszaállítani.
Az üzenetek törlése egyenként
Egy-egy üzenet törlésekor a következő üzenet automatikusan eggyel előrébb lép, így az üzenetek között nem marad üres hely.
Törlés előtt
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet 4. üzenet 5. üzenet
3. üzenet törlése
Törlés után
1. üzenet
2. üzenet
3. üzenet
4. üzenet
A megmaradó üzenetek
újraszámozódnak 1 A törölni kívánt üzenet lejátszása
közben nyomja meg egyszer,
vagy állj üzemmódban tartsa
nyomva legalább 1 másodpercig
az ERASE gombot.
Hangjelzés hallható, és az üzenet
sorszáma, illetve az "ERASE" felirat
villog, és a készülék 10-szer lejátssza
az üzenet első és utolsó 5 másodpercét.
A törlési funkció kikapcsolása
A 2 lépés végrehajtása előtt nyomja meg a STOP gombot.
További üzenetek törlése Ismételje meg az 1 és 2 lépést.
Üzenet részleges törlése Először ossza fel az üzenetet több részre, majd törölje le a kívánt részt.
2 Az üzenet lejátszása közben
nyomja meg újból az ERASE
gombot.
Az üzenet törlődik, és a többi üzenetet
újrasorszámozza a készülék. (Például,
ha a 3. üzenetet törli, akkor a 4. üzenet
lesz az új 3. üzenet. A törlés
befejeztével a készülék a következő
üzenet elejére áll.)
72

========10========

Mappában lévő összes üzenet törlése
Példa.
"A" mappa
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet
Üres rész
"B" mappa 1. üzenet 2. üzenet
3. üzenet
A törlési funkció kikapcsolása
A 3 lépés végrehajtása előtt nyomja meg a STOP gombot.
Üres rész
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet
1A FOLDER
gombbal
válassza ki
a törlendő
mappát.
2A STOP gombot lenyomva tartva
nyomja meg az ERASE gombot
legalább egy másodpercig.
Az "ALL ERASE" felirat
10 másodpercig villog.
3A felirat villogása
közben nyomja
meg az ERASE
gombot.
73

========11========

A kezelőszervek neve és
elhelyezkedése A készüléken
MIC (beépített mikrofon)
Kijelző
FOLDER
DIVIDE
DISPLAY
MIC SENS (mikrofon érzékenység)
MENU
ERASE
Hangszóró
STOP
Hátoldal
Kijelző
Szabad memóriakapacitás
jelző
Mappa jelző
Figyelmeztető jelző
Mikrofon érzékenység jelző
Elemtartó fedél
Nyílás csuklószíj (nem tartozék) befűzéséhez
MIC aljzat
(PLUG IN POWER típusú) EAR (fülhallgató) aljzat
OPR (üzemi) jelző
zREC (felvétel) /STOP
X PAUSE
– .REVIEW/ >+CUE
NxPLAY/STOP• EXECUTE
HOLD
VOL (hangerő)
Hátralévő elemkapacitás jelző
Ismételt lejátszás jelző
Felvételi mód jelző
REC (felvétel) jelző
Kiválasztott üzenet sorszáma/Menübeállítás jelző (ON, OFF, stb.)
Számláló/Hátralévő felvételi idő/Felvétel dátuma/Pontos idő (15:30, stb.)/Menü jelzés (ALARM, BEEP, stb.)/Üzenetek (ERASE, HOLD, stb.)
74

========12========

BVáltozatos felvételi módok
Egy korábbi üzenet kiegészítése
Az éppen lejátszott üzenetet kiegészítheti egy új üzenettel. A készülék az új üzenetet a korábbi üzenet vége után veszi fel, és az eredeti üzenet részét fogja képezni.
A 3. üzenet lejátszása közben Az üzenet kiegészítése után
3. üzenet
4. üzenet
3. üzenet
4. üzenet Kiegészítés
Találkozó december1.-én 2 órakor
az "A"konferenciateremben.
1 Lejátszás közben nyomja meg
a zREC/STOP gombot legalább
egy másodpercig.
A REC jelző világítani kezd, és az
"ADD" jelző háromszor felvillan.
Az OPR jelző vörösen világít. Az új
felvétel a kiválasztott felvétel végén
beszúrásra kerül.
2 A felvétel leállításához nyomja meg újból
a zREC/STOP vagy a STOP gombot.
Felvétel külső mikrofonról vagy más berendezésről
1 Csatlakoztassa a tápfeszültséget igénylő (plug
in power) mikrofont vagy más berendezést
a készülék MIC (PLUG IN POWER) aljzatához.
Felvétel külső mikrofonnal
minidugó (mono) MIC
Külső mikrofon (nem tartozék)
Ha a készülékhez külső mikrofont csatlakoztat, a beépített mikrofon automatikusan kikapcsol. Ha a készülékhez tápfeszültséget igénylő mikrofontípust csatlakoztat, a készülék automatikusan biztosítja a tápfeszültséget.
Felvétel külső eszközről
MIC
minidugó (mono)
Csillapított audio csatlakozóvezeték (nem tartozék)
EAR,
EARPHONE, v vagy REC OUT
minidugó (stereo vagy mono)
Magnó, televízió, rádió, stb.
2 Az üzenet rögzítéséhez kövesse az "Üzenetek
felvétele" című fejezet lépéseit.
Megjegyzések
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugókat megfelelően csatlakoztatta-e.
• A hangerő beállításához és a csatlakozások ellenőrzéséhez a felvétel előtt javasolt egy próbafelvétel elvégzése. • Nem Sony márkájú berendezések csatlakoztatása előtt tanulmányozza át a csatlakoztatott berendezés kezelési útmutatóját is.
A felvétel hangra történő auto- matikus indítása - Korszerű VOR funkció (csak az ICD-B26-nál) VOR ON: A VOR (hangra aktiválódó rögzítés) funkció
bekapcsolása. A felvétel automatikusan
elkezdődik, amikor a készülék hangot érzékel, és
automatikusan megáll, ha nincs hang, így a hang
nélküli (néma) szakaszok nem kerülnek
feleslegesen felvételre.
VOR OFF: A VOR funkció kikapcsolva. A normál felvételi
üzemmód aktív.
1 Kapcsolja be a menüt a MENU
gombbal.
2 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki a "VOR" menüt, és
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az "OFF" (vagy az "ON") villog.
3 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki az "ON" vagy az
"OFF" beállítást, és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás ezzel megtörtént.
4 Kapcsolja ki a menüt a MENU
gombbal.
75

========13========

BTovábbi funkciók
Üzenetek kettéválasztása/ egyesítése
Az üzeneteket kettéválaszthatja vagy több üzenetet egyesíthet. • Felvétel/lejátszás közben az üzenetet kettéválaszthatja. • Állj üzemmódban két üzenetet egyesíthet.
Megjegyzés
Az IC felvevők felvételi rendszere miatt előfordulhat, hogy egyes üzenetek nem választhatók ketté, illetve nem egyesíthetők (lásd a "Hibaelhárítás" fejezetet).
Üzenet kettéválasztása
Felvétel és lejátszás közben kettéválaszthatja az adott üzenetet, és az újonnan létrejött üzenet új sorszámot kap. Az üzenetek kettéválasztásával könnyebben megtalálhatja a keresett részeket a hosszú felvételekben (pl. megbeszélés).
Az üzenetek kettéválasztása mindaddig lehetséges, míg a mappában lévő üzenetek száma el nem éri a 99-et.
Az üzenet felvétele vagy lejátszása közben a kívánt szétválasztási pont elérésekor nyomja meg a DIVIDE gombot.
• Ha a DIVIDE gombot felvétel közben nyomja meg:
A kettéválasztási pontban a készülék egy új
üzenet-sorszámot hoz létre, és ez a szám 3
másodpercig villog. Az üzenet két részre
bomlik; a felvétel azonban megszakítás
nélkül folytatódik.
1. üzenet 2. üzenet
3. üzenet
Az üzenet kettéosztása.
1 Hasznos tudnivaló
A felvétel folytatódik. A kettéválasztást felvételi szünet üzemmódban is végrehajthatja.
• Ha a DIVIDE gombot lejátszás közben nyomja meg:
A kettéválasztási pontban a készülék egy új
üzenet-sorszámot hoz létre, és ez a szám 3
másodpercig villog. Az azt követő üzenetek
eggyel nagyobb sorszámot kapnak.
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet
Az üzenet kettéosztása.
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet 4. üzenet
Az üzenetek száma növekszik. 1 Hasznos tudnivaló
A kettéválasztást a lejátszás XPAUSE gombbal történő szüneteltetés közben is végrehajthatja.
76
A kettéválasztott üzenet lejátszása A –. vagy a >+ gombbal válassza ki az üzenet sorszámát. A szétválasztott üzenetek saját sorszámmal rendelkeznek.
1 A szétválasztott üzenetek folyamatos lejátszása A "Mappában lévő üzenetek folyamatos lejátszása" című fejezetben leírt módon válassza ki az ON beállítást a CONT menüpontnál.
Megjegyzések
• Ha a kiválasztott mappában már 99 üzenet található, akkor nem választhatja ketté az üzenetet. Ilyen esetben csökkentse a felvételek számát a régi felvételek törlésével vagy néhány üzenet másik mappába történő áthelyezésével.
• Ha figyelmeztető jelzéssel ellátott üzenetet választ ketté, akkor a figyelmeztető jelzés csak az eredeti (kettéválasztott) felvételhez tárolódik.
Üzenetek egyesítése
Két üzenetet összeolvaszthat egyetlen üzenetté.
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet 4. üzenet
Az üzenetek egyesítése.
1. üzenet 2. üzenet 3. üzenet
Az üzenetek száma csökken. Állj üzemmódban kövesse az alábbi lépéseket: 1 A – . vagy a >+ gomb
megnyomásával keresse meg az
egyesítendő üzenetek közül
a második üzenet sorszámát.
2 Az ERASE gombot lenyomva
tartva nyomja meg a DIVIDE
gombot legalább 1 másodpercig.
A kijelzőn a "CMB" (egyesítés) jelző
10 másodpercig villog.
3 Amíg a jelző villog, nyomja meg az ERASE
gombot.
A két üzenet egyesül, és az üzenetek a fenti ábrának
megfelelő módon újraszámozódnak.
Kilépés a törlésből
A 3. lépés előtt nyomja meg a STOP gombot.
Megjegyzések az üzenetek kettéválasztásához és egyesítéséhez
Az IC felvevő rendszer működési elvéből következően az alábbi jelenségek fordulhatnak elő, melyek nem jelentik a készülék meghibásodását.
• Az üzenetek gyakori kettéválasztása és egyesítése esetén elképzelhető, hogy a készülék egy idő után nem tudja kettéválasztani vagy egyesíteni az üzeneteket.
• Az üzenet első vagy utolsó 1 másodpercében nem végezhető kettéválasztás vagy egyesítés.
• Két üzenet egyesítése után a második üzenet riasztási beállítása törlődik.
• Az eltérő felvételi üzemmódban rögzített üzenetek nem egyesíthetők.

========14========

Üzenetek áthelyezése másik mappába - áthelyezési funkció
Az üzenetek másik mappába is áthelyezhetők. Példa: A 3. üzenet áthelyezése az "A" mappából a "B" mappába.
1 Indítsa el az áthelyezni kívánt
üzenet lejátszását.
2 Lejátszás közben nyomja meg
a FOLDER gombot mindaddig, míg
a célmappa jelzése villogni nem
kezd (esetünkben a B).
A készülék 10-szer lejátssza az üzenet első
és utolsó 5 másodpercét, közben a mappa
kijelzése és a "MOVE" felirat villog.
3 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az üzenet átkerül a célmappába. Az
üzenetek a felvételi idejüknek megfelelő
sorrendben kerülnek rendezésre.
Kilépés az áthelyezési műveletből A 3. lépés előtt nyomja meg a STOP gombot.
Megjegyzés
Az áthelyezéssel nem egy másolat kerül a célmappába. Ha egy üzenetet áthelyez egy másik mappába, az eredeti mappában lévő üzenet törlődik.
Üzenet lejátszása az időzítő segítségével
A készülék beprogramozható úgy, hogy a beállított időpontban - figyelmeztető hangjelzés kíséretében - automatikusan lejátsszon egy üzenetet.
1 A FOLDER és a – ./>+ gombok-
kal válassza ki a megfelelő mappát és
a lejátszani kívánt üzenetet.
2 Kapcsolja be az időzítő menüt.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
A készülék menü üzemmódba kapcsol,
és az "ALARM OFF" kijelzés jelenik
meg.
(Ha az "ALARM ON" kijelzés jelenik
meg, az időzítőt már beállította. Ha
a beállítást nem kívánja módosítani, a
MENU gombbal lépjen ki a menüből.)
Megjegyzés
Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel semmilyen üzenetet, az "ALARM OFF (vagy ON)" kijelzés nem jelenik meg.
2 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
Az "OFF" kijelzés villog.
3 A – . vagy a >+
gombbal válassza ki az "ON"
beállítást.
4 Nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A "DATE" kijelzés villog a kijelzőn.
3 Állítsa be a lejátszás időpontját.
Lejátszás a beállított időpontban
(a készülék a beállított időpontban (hónap, nap) minden
évben lejátssza az üzenetet, amíg nem törli azt)
1 Amíg a "DATE" felirat villog,
nyomja meg a NxPLAY/
STOP gombot.
A hónap villog.
2 A – . vagy a >+
gombbal állítsa be a
hónapot, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A nap villog.
3 A – . vagy a >+
gombbal állítsa be a napot.
Lejátszás hetenként egyszer A– . vagy a >+ gombbal állítsa be a hét napját.
Lejátszás naponta, azonos időpontban
A – . vagy a >+ gombbal válassza ki a "DAILY" beállítást.
4 Nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az óra kijelzés villog.
77

========15========

5 Állítsa be a lejátszási időpontot.
1 A – ./>+ gombbal állítsa
be az órát, majd nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A perc villog.
2 A – ./>+ gombbal állítsa
be az percet, majd nyomja
meg a NxPLAY/STOP
gombot.
6 A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
Amikor az üzenet számát kiválasztotta, és beállította az időzítőt, a "," jelzés megjelenik.
A beprogramozott napon és időpontban 10 másodperces figyelmeztető hangjelzés után a készülék lejátssza az üzenetet. Az üzenet lejátszása közben az "ALARM" felirat villog a kijelzőn.
Az üzenet végén a lejátszás kikapcsol, és újból az üzenet elejére tér vissza.
Az üzenet újrahallgatása
Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot. A készülék az üzenetet újra lejátssza.
Az időzítés törlése a lejátszás előtt A figyelmeztető hangjelzés közben nyomja meg a STOP gombot. Az üzenet lejátszása akkor is megakadályozható, ha a HOLD kapcsolót bekapcsolta.
Megjegyzések
• Ha a beépített órát nem állította be, vagy nem vett fel semmilyen üzenetet, az időzítő nem állítható be (amikor a 2. lépésben megnyomja a MENU gombot, az időzítő beállító menü nem jelenik meg).
• Ha egy korábban beállított üzenet-lejátszási időpontra próbálja meg egy másik üzenet lejátszását időzíteni, a kijelzőn a "PRE SET" kijelzés jelenik meg, és az új időzítés nem hajtható végre. • Ha a beállított időpontban a készülék éppen egy korábban beprogramozott üzenetet játszik le, a lejátszás kikapcsol, majd a készülék lejátssza az új üzenetet.
• Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen felvételt készít, a felvétel után a készülék 10 másodpercig figyelmeztető hangjelzést ad, majd lejátssza az üzenetet. A beprogramozott időpont elérésekor a "B" jelzés villogni kezd.
• Ha felvételkészítés közben egynél több időzített lejátszás aktivizálódik, a készülék csak az első üzenetet játssza le. • Ha az időzített lejátszás időpontjában a készülék menü üzemmódban működik, a menü - egy figyelmeztető hangjelzést követően - kikapcsol.
• Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenetet törli, a figyelmeztető hangjelzés és az időzített lejátszás programja törlődik.
78
• Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenetet kettéválasztja, a készülék csak a szétválasztási pontig játssza le az üzenetet. • Ha az időzítővel lejátszani kívánt üzenetet egyesíti, a figyel- meztető hangjelzés és az időzített lejátszás programja törlődik. • A VOL szabályzóval beállíthatja az időzített lejátszás hangerejét. • Ha a beprogramozott időpontban a készülék éppen egy üzenetet töröl, a törlés után 10 másodpercig figyelmeztető hangjelzés hallható, és a készülék lejátssza az üzenetet.
• Az üzenet lejátszása után az időzítési program nem törlődik. Az időzítési program törléséhez az alábbiakat kell végrehajtania.
Az időzítési program törlése vagy a beállított időpont módosítása
1 Válassza ki az időzített üzenetet, és nyomja meg a MENU
gombot.
Az "ALARM ON" kijelzés megjelenik.
2 Nyomja meg a NxPLAY/STOP gombot mindaddig, míg
az "ON" jelzés villogni nem kezd.
3 Az időzítési program törlése: Nyomja meg a – .
vagy a >+ gombot mindaddig, míg az "OFF" jelzés
villogni nem kezd, majd nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
A beállított dátum és idő módosítása: Nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot. Ha a beállított dátum
megjelenik, a 3-5. lépések végrehajtásával módosítsa
a dátumot és az időt.
4 A MENU gombbal lépjen ki a menüből.
A véletlen működtetés mega- kadályozása - HOLD funkció
HOLD
Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal jelzett irányba. A kijelzőn háromszor felvillan a "HOLD" szimbólum, jelezve, hogy az összes funkció zárolva van. A zárolás feloldásához tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes pozícióba.
Megjegyzés
Ha a HOLD funkciót felvételkészítés közben aktivizálja, első lépésként kapcsolja ki a HOLD funkciót a felvétel leállításához.
1 Hasznos tudnivaló
Az időzített lejátszás akkor is kikapcsolható, ha a HOLD funkciót aktivizálta. A riasztás vagy a lejátszás kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot.

========16========

A kijelzési üzemmód beállítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja az állj, lejátszás és felvétel üzemmódhoz a megfelelő kijelzési üzemmódot. (Ha a készülék vezérlőgombjait állj üzemmódban 3 másodpercig nem működteti, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg, a beállított üzemmódtól függetlenül.)
A DISPLAY gomb megnyomásakor a kijelző
a következőképpen változik:
,
Számláló:
Az üzenet lejátszásából/
felvételéből eltelt idő.
m
Hátralévő felvételi idő:
m
Felvételi dátum*: Az aktuális üzenet felvételének dátuma.
m
Felvételi idő**:
Az aktuális üzenet felvételének dátuma.
* Ha az óra nem volt beállítva, a "--Y--M--D" kijelzés jelenik meg. **Ha az óra nem volt beállítva, a "--:--" kijelzés jelenik meg.
A kijelző kikapcsolása
Ezen a készüléken nincs üzemi kapcsoló. A kijelző állandóan világít, de ez az akkumulátor kapacitását alig befolyásolja. A kijelző kikapcsolásához állj üzemmódban tolja a HOLD kapcsolót a nyíl irányába.
A "HOLD" jelző háromszor felvillan, majd a kijelző kikapcsol. A kijelző bekapcsolásához tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal ellentétes irányba.
A hangjelzés ki- vagy bekapcsolása
BEEP ON: A készülék hangjelzéssel erősíti meg a különböző
műveletek végrehajtását.
BEEP OFF: A figyelmezető és az időzítő funkció kivételével
hangjelzés nem hallható a különböző műveleteknél.
1 A MENU gombbal kapcsoljon
menü üzemmódba.
2 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki a "BEEP ON (vagy
OFF)" funkciót és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
Az "ON (vagy OFF)" jelző villog.
3 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki az "ON" vagy az
"OFF" beállítást és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás megtörtént.
4 A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
A felvételi mód kiválasztása
SP: Jobb hangminőségű felvételt készíthet (mono hang). LP: Hosszabb idejű felvételt készíthet (mono hang).
1 A MENU gombbal kapcsoljon
menü üzemmódba.
2 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki a "MODE" funkciót és
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az "SP (vagy LP)" jelző villog.
3 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki az "SP" vagy az "LP"
beállítást és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás megtörtént.
79

========17========

4 A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
A kiválasztott felvételi üzemmód
jelzője világít.
Üzenetek folyamatos lejátszása
CONT ON: Az egy fájlban tárolt üzeneteket folyamatosan lejátszhatja.
CONT OFF: A lejátszás minden üzenet végén kikapcsol.
1 A MENU gombbal kapcsoljon
menü üzemmódba.
2 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki a "CONT" funkciót és
nyomja meg a NxPLAY/STOP
gombot.
Az "OFF (vagy ON)" felirat villog.
3 A – . vagy a >+ gombbal
válassza ki az "ON" vagy az
"OFF" beállítást és nyomja meg
a NxPLAY/STOP gombot.
A beállítás megtörtént.
4 A MENU gombbal lépjen ki
a menüből.
80

========18========

Hibaelhárítás
Ha a készülék használata közben az itt felsorolt jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálja meg orvosolni a javasolt módon. Ha a probléma továbbra is fennmarad, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
A készülék nem működik.
• Az elemet fordítva tette be.
• Az elem kimerült.
• A kezelőszerveket zárolta a HOLD gombbal.(Bármely gomb
megnyomásakor a "HOLD" jelző háromszor felvillan.) A hangszóró nem szól.
• Fülhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
• Lehalkította a készüléket.
A "FULL" felirat megjelenik, és az üzenetet nem lehet felvenni.
• A memória megtelt. Töröljön néhány üzenetet.
• A kiválasztott mappában már 99 üzenetet rögzített.
Válasszon egy másik mappát, vagy törölje a felesleges
üzeneteket.
Zaj hallható.
• Felvételkészítés közben valamilyen tárgyat - vagy az ujját -
véletlenül végighúzta a készüléken, és ezt a zajt a készülék
rögzítette.
• A készüléket felvétel vagy lejátszás üzemmódban
váltóáramú hálózati tápegység, fluoreszcens fénycső vagy
mobiltelefon közelében üzemeltette.
• Felvételkészítés közben a mikrofon csatlakozódugója
piszkos volt. Tisztítsa meg a csatlakozódugót.
• A fülhallgató csatlakozódugója piszkos. Tisztítsa meg. A felvétel nagyon halk.
• Nyomja meg a MIC SENS gombot, míg a kijelzőn
a "HIGH" nem látható.
A felvételi jelszint ingadozik (például zene, stb. felvétele közben).
• A készülék automatikusan az optimális értékre állítja
a felvételi jelszintet, emiatt nem alkalmas zenei felvételek
készítésére.
Az "--Y--M--D" vagy "--:--" jelzés jelenik meg. • Az óra nincs beállítva.
Az "--Y--M--D" vagy "--:--" jelzés jelenik meg a felvételi dátum vagy a felvételi idő kijelzőn. • A felvételi dátum és idő nem jelenik meg, ha az üzenet
felvételekor az óra nem volt beállítva.
Az üzenetet nem lehet szétválasztani. • Nem lehet szétválasztani egy üzenetet, ha a kiválasztott
mappában már 99 felvétel található.
• Ha túl sokszor szétválasztotta az üzeneteket, elképzelhető,
hogy a készülék már nem tudja újból szétválasztani azokat. • A felvétel első vagy utolsó 1 másodpercében nem adhat
a felvételhez indexet.
Nem lehet az üzenetet egyesíteni.
• Ha túl sokszor egyesítette az üzeneteket, elképzelhető, hogy
a készülék már nem tudja újból egyesíteni azokat. Nem lehet a maximális felvételi ideig felvételt készíteni.
• Ha LP és SP üzemmódban vegyesen készít felvételt,
a lehetséges felvételi idő az LP és SP üzemmódra vonatkozó
két maximális felvételi időértékek között lesz.
• Nem lehet újabb felvételt készíteni, ha az A és B mappákban
is már 99 felvétel található.
• Az IC felvételi rendszer működési elve miatt a készülék kb.
9 másodperces szakaszokban tud felvételt készíteni. Ha
a felvételek hossza nem osztható a minimális felvételi
hosszal, akkor a fennmaradó részek csökkenthetik a szabad
memóriakapacitást.
A készülék nem működik megfelelően. • Vegye ki az elemet és tegye be újból.
Ne feledje, hogy javítás alkalmával a felvett üzenetek törlődhetnek a készülékből.
81

========19========

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony ICD-B16/B26 típusú IC diktafon a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendeletében előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Adattároló
Beépített flash memória, mono felvétel
Felvételi idő
ICD-B16:
SP: 5 óra
LP: 8 óra 15 perc
ICD-B26:
SP: 10 óra
LP: 16 óra 25 perc
Frekvencia átvitel
160-3300 Hz
Hangszóró
kb. 3,2 cm átmérőjű
Teljesítmény
250 mW
Bemenet/Kimenet
• Fülhallgató csatlakozó (minijack) 8-300 ohmos
fülhallgatóhoz/fejhallgatóhoz
• Mikrofon csatlakozó (minijack, mono)
Áramellátást biztosító aljzat
Minimális bemenő jelszint 0,6 mV
3 kohm vagy alacsonyabb impedanciájú
mikrofonhoz
Tápfeszültség
2 db AAA (LR03) alkáli elem: 3 V egyenfeszültség Méretek (szé × ma × mé) (maximális kinyúlások nélkül)
44,5 × 105,3 × 14,0 mm
Tömeg (elemmel)
69 g
Opcionális tartozékok
ECM-C10, ECM-DM5P, ECM-Z60 kondenzátor
mikrofon
Elképzelhető, hogy a márkakereskedésben, ahol a készüléket vásárolta, a fenti opcionális tartozékok nem mindegyike kapható. További információkért forduljon
márkakereskedőjéhez.
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
82

========20========

83

========21========

84

========22========További információért, kérjük töltse le a fenti utasításokat.
Diktafon/ mikrofon SONY ICD-B 16
ICD-B16