Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez:


Automata mosógép POLAR PFL 1005


Ezen az oldalon ingyenesen letöltheti a POLAR PFL 1005 - Automata mosógép használati utasítását. Minden információt, mint például a fájlméreteket, indexkép nézetét, stb. megtalálja lejebb.

A fájl letöltése után biztonságos helyre tarolja el, például a mappát "My Documents" vagy a "Desktop" helyre. A Pdf fájlt bármikor megtekintheti, akkor is, ha "off-line" (nincs Internet kapcsolat).
Reméljük, hogy ez a dokumentum segíti az idejet megtakarítani és megkönnyíti a további munkájat.
PDF Magyar használati útmutató letöltése ingyenes Automata mosógép POLAR PFL 1005
Kattintson előnézeti
Automata mosógép POLAR PFL 1005 Automata mosógép POLAR PFL 1005

Ez az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 616 KB (Fájl formátuma: pdf)
Előnézet használati utasítás
IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
TARTALOMJEGYZÉK
HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
A MOSÓGÉP LEÍRÁSA
AJTÓ
GYERMEKBIZTONSÁGI SZERKEZET (HA VAN)
AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT
A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK
A SZŰRŐ KISZERELÉSE/ A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
VEVŐSZOLGÁLAT
TARTOZÉKOK
SZÁLLÍTÁS / KEZELÉS
Black process 45.0° 100.0 LPI

========1========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 2 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
HASZNÁLAT MEGHATÁROZÁSA
Ez a mosógép kizárólag olyan célra készült, hogy mosható ruhaneműket mosson olyan
mennyiségben, amely a háztartásokban szokásos. • Kövesse a jelen Használati utasításban, az Üzembe
helyezési útmutatóban és a Programtáblázatban
megadott utasításokat a mosógép használata során.
 Őrizze meg a Használati utasítást, a
Programtáblázatot és az Üzembe helyezési
útmutatót; ha a mosógépet átadja egy másik
személynek, adja át a Használati utasítást, a
Programtáblázatot és az Üzembe helyezési
útmutatót is.
A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT
1.A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés
 A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a
mosógép sértetlen. Kétség esetén ne használja a
mosógépet. Hívja fel a vevőszolgálatot vagy a
kiskereskedőt.
 Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes tartozékok
és mellékelt összetevő.
 Az összes csomagolóanyagot (műanyag zacskók,
hungarocell stb.) tartsa a gyermekek számára
nem hozzáférhető helyen, mivel potenciális
veszélyt jelentenek.
 Ha a készüléket a kiszállítást megelőzően
hidegben tárolták, néhány óráig tartsa
szobahőmérsékleten, mielőtt üzemeltetné. 2.Távolítsa el a rögzítőcsavarokat A mosógép rögzítőcsavarokkal van ellátva,
amelyek megakadályozzák, hogy szállítás közben
esetleg belső sérülés keletkezzen. A mosógép
használatba vétele előtt a rögzítőcsavarokat
mindenképpen el kell távolítani.
 A csavarok eltávolítása után a 4 mellékelt
műanyag kupakkal fedje le a lyukakat.
3.A mosógép üzembe helyezése
 Távolítsa el a védőfóliát a kezelőlapról (ha van ezen
a típuson).
 Ne a munkafelületnél megemelve mozgassa a
készüléket.
 A készüléket szilárd és vízszintes padlófelületen,
lehetőleg a helyiség egyik sarkában állítsa fel. Ellenőrizze, hogy a készülék mind a négy lába
szilárdan áll a padlón, és hogy a mosógép
tökéletesen vízszintesen áll (ehhez használjon
vízmértéket).
 Fapadló vagy hullámosodásra hajlamos padlózat
(például bizonyos parketták vagy laminált
padlóburkolatok) esetén a készüléket egy 60 x 60
cm-es, legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre
állítsa, melyet a padlóhoz rögzített.
 Győződjön meg arról, hogy a mosógép alapzatán
lévő szellőzőnyílásokat (ha vannak ilyenek az
adott modellen) nem tömíti el szőnyeg vagy
hasonló anyag.
4.Vízbevezetés
 Csatlakoztassa a vízellátó rendszerhez a helyi
vízmű előírásainak betartásával.
 Vízbevezetés: Csak hideg víz
(ha a programtáblázat
nem tartalmaz más
információt)
 Vízcsap 3/4” menetes
tömlőcsatlakozó
 Víznyomás 100-1000 kPa
(áramlási (1-10 bar).
nyomás):
Black process 45.0° 100.0 LPI
 Kizárólag új tömlőket használjon a mosógépnek a
vízhálózathoz való csatlakoztatásához. A használt
tömlőket nem szabad tovább használni, és azokat
ki kell selejtezni.
5.Vízleeresztés
 A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szifonhoz,
vagy a mellékelt “U” csőívvel akassza be a
mosogató peremébe.
 Ha a mosógép integrált vízelvezető rendszerhez
van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy ez
utóbbi fel van szerelve kiömlőnyílással, ami
megakadályozza az egyidejű feltöltést és
vízleeresztést (szivornyahatás).
6.Elektromos bekötés
 Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a
gyártó utasításainak és az érvényes normatív
biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett
villanyszerelő végezheti el.
 A feszültségre, áramfogyasztásra és a védelmi
követelményekre vonatkozó adatok az ajtó belső
felén találhatók.
 A készüléket olyan aljzaton keresztül kell a
hálózatra csatlakoztatni, amely rendelkezik az
érvényben lévő előírásoknak megfelelő földelő
kivezetéssel. A mosógép földelését törvény írja
elő. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a
fenti előírások be nem tartásából származó dologi
károkért vagy sérülésekért (személyek, állatok). Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót. Bármilyen karbantartási művelet megkezdése
előtt válassza le a mosógépet az elektromos
hálózatról.
 Az üzembe helyezést követően mindenkor
biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való
hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú
kapcsolóval történő leválasztás lehetőségét. Ne üzemeltesse a készüléket, ha az a szállítás
közben megsérült. Értesítse a vevőszolgálatot. A hálózati tápkábelt kizárólag a vevőszolgálattal
cseréltesse ki.
 A készüléket kizárólag háztartásban és
rendeltetésszerűen használja.
Minimális helyigény:
Szélesség: 600 mm
Magasság: 850 mm
Mélység: 600 mm
H 2

========2========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 3 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS
AJÁNLÁSOK
1.Biztonsági óvintézkedések
 A mosógép kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék
közelében.
 Ne engedje meg, hogy a gyermekek a
mosógéppel játszanak, vagy hogy a mosódobba
bújjanak (lásd még a “Gyermekbiztonság” c.
fejezetet a következő oldalon).
 A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján
lévő személyek (beleértve a gyermekeket is)
használhassák, hacsak a biztonságukért felelős
személy nem biztosít számukra felügyeletet és
útmutatást a készülék használatára vonatkozóan.
 Ha egy szárítógépet szeretne a mosógép tetején
elhelyezni, először vegye fel a kapcsolatot a
vevőszolgálattal vagy a szakkereskedővel, és
tudja meg, hogy ez lehetséges-e. Szárítógép
elhelyezése a mosógépen csak a
vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél
beszerezhető megfelelő szerelőkészlet
használatával lehetséges (ha a szárítógép a
mosógépre lesz felszerelve).
 Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatva a
készüléket, amikor nem használja.
 Zárja el a vízcsapot, amikor nincs használatban. Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet
megkezdése előtt kapcsolja ki a mosógépet vagy
húzza ki a konnektorból.
 Soha ne erőltesse az ajtó kinyitását, és ne
használja lábtámaszként.
 Szükség esetén az elektromos hálózati vezetéket
kizárólag az ügyfélszolgálatnál beszerezhető
ugyanolyan kábellel szabad kicserélni. A hálózati
kábel cseréjét kizárólag szakképzett szerelő
végezheti.
2.Csomagolás
 A csomagolóanyag teljesen újrahasznosítható, és
el van látva az újrahasznosítás jelével . A
csomagolóanyag hulladékba helyezésénél tartsa
be az érvényes helyi előírásokat.
3.A csomagolás és a régi mosógépek hulladékba helyezése
 A mosógép újrahasznosítható anyagokból készült.
A készülék kiselejtezéséről az érvényes helyi
hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban
kell gondoskodnia.
 Kiselejtezés előtt, távolítson el minden mosószer-
maradékot, és vágja át a hálózati tápkábelt, hogy
a mosógép használhatatlan legyen.
 A készüléken található jelzés megfelel az
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékairól szóló 2002/96/EK európai
irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
A hulladékká vált termék szabályszerű
elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel
és az emberi egészséggel kapcsolatos azon
esetleges negatív következményeket, amelyeket
a termék nem megfelelő hulladékkezelése
egyébként okozhatna.
A terméken vagy a termékhez mellékelt
Black process 45.0° 100.0 LPI
dokumentumokon feltüntetett jelzés arra
utal, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. Ehelyett a terméket a villamos és
elektronikus berendezések újrahasznosítását
végző telephelyek valamelyikén kell leadni.
A készülék hulladékba helyezését az érvényes
helyi hulladékelhelyezési előírásokkal
összhangban kell végrehajtani.
A termék kezelésével, hasznosításával és
újrahasznosításával kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon a lakóhelye szerinti
polgármesteri hivatalhoz, a háztartási hulladékok
kezelését végző társasághoz vagy ahhoz a
bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
4.Energiatakarékosság
A mosógép vízfelhasználása optimalizálva van; ezért egyes programoknál a víz nem lázható az ajtóüvegen keresztül, amikor a mosógép működik. Törekedjen arra, hogy az ajánlott maximális töltet
alkalmazásával a legjobb energia-, víz-,
mosószer- és időfelhasználást érje el.
 Ne lépje túl a mosószer csomagolásán feltüntetett
mosószer-adagolást.
 Az Eco-Ball - egy speciális rendszer a
kivezetőnyíláson - megakadályozza a mosószer
kiszóródását a dobból, és ezzel védi a környezetet
a mosószerhulladéktól.
 Az “Előmosás” funkciót (ha rendelkezésre áll az
adott modellnél) csak erősen szennyezett
ruhaneműkhöz használja! Mosószert, időt, vizet
és energiát takarít meg, ha nem választja az
“Előmosás” funkciót enyhén vagy normál
mértékben szennyezett ruhaneműhöz.
 Mosás előtt kezelje a foltokat folttisztítóval, vagy
áztassa vízben a beszáradt foltokat, hogy
mérsékelje a forró vizes mosóprogram
szükségességét.
 Takarítson meg energiát azzal, hogy 60° C-ot
alkalmaz egy 95° C-os mosóprogram, vagy pedig
40° C-ot egy 60° C-os mosóprogram helyett. Energiát és időt takaríthat meg azzal, ha magas
centrifugálási sebességet választ a ruhanemű
víztartalmának csökkentésére, mielőtt
szárítógépet használna (állítható centrifugálási
sebességgel rendelkező készülékek esetén). 5.EK megfelelőségi nyilatkozat
 A készülék megfelel a következő európai
szabványoknak:
2006/95/EK sz. irányelv az alacsony feszültségről
2004/108/EK sz. Elektromágneses kompatibilitási
irányelv
H 3

========3========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 4 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
A MOSÓGÉP LEÍRÁSA
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1. Munkafelület
2. Kezelőlap
3. Mosószer-adagoló
4. Szervizlap (az ajtó belső lapján)
5. Ajtó
6. Gyermekbiztonsági szerkezet (az ajtó belső részén, ha van)
7. A szivattyú elérése a lábazat vagy a burkolat mögött (a típustól függően) 8. Állítható lábak
AJTÓ
Az ajtó kinyitásához fogja meg az ajtó fogantyúját, nyomja meg a fogantyú belső oldalát (ha rendelkezésre azon a modellen), és húzza az ajtót. Zárja be az ajtót nem túlzott erővel nyomva, amíg a helyére nem kattan. GYERMEKBIZTONSÁGI SZERKEZET (HA VAN)
A készülék helytelen használat elleni védelméhez forgassa el egy pénzérme segítségével az ajtó belső oldalán lévő műanyag csavart.
 A vágat függőleges: az ajtó nem zárható.
 A vágat vízszintes - normál helyzet: az ajtó zárható ismét.
AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ELŐTT
Hogy eltávolítsa a készülékből a gyári tesztek után esetleg bennmaradt vizet, javasoljuk, hogy ruha nélkül futtasson le egy rövid mosási ciklust.
1. Nyissa ki a csapot.
2. Csukja be a készülék ajtaját.
3. Töltsön egy kevés mosóport (körülbelül 30 ml) a mosószer-adagoló főmosási rekeszébe . 4. Válasszon ki és indítson el egy rövid programot (lásd a külön “Programtáblázat” c. dokumentumot).
H 4
Black process 45.0° 100.0 LPI

========4========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 5 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE
1. A ruhaneműt a következők szerint
válogassa szét:
 A textília típusa / kezelési szimbólum
Pamut, kevertszálas, könnyen kezelhető/műszálas,
gyapjú, kézzel mosható textíliák.
 Szín
A színes és a fehér ruhaneműket válassza szét. Az új
színes ruhákat külön mossa.
 Méret
Mossa a különböző méretű ruhadarabokat együtt,
hogy javítsa a mosás hatékonyságát és a ruhák
eloszlását a dobban.
 Kímélő
A kisebb darabokat (pl. nylonharisnya, övek stb.) és
kapcsos ruhadarabokat (pl. melltartó) mosózsákban
vagy zipzárral ellátott párnahuzatban mossa. Mindig
vegye le a függönygyűrűket, vagy mossa a
függönyöket a gyűrűkkel együtt pamut mosózsákban. 2.Ürítse ki az összes zsebet
A pénzérmék, biztonsági tűk stb. megrongálhatják a
mosott ruhaneműt, valamint a készülék mosódobját
és üstjét.
3.Kapcsok
Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat,
kapcsolja össze a kapcsokat; a szabadon libegő övek
és szalagok összegabalyodhatnak.
Folteltávolítás
 A vér-, tej-, tojásfoltokat stb. a program
enzimszakasza általában automatikusan eltávolítja. A vörösbor-, kávé-, tea-, fű- és gyümölcsfoltok stb.
eltávolításához töltsön folttisztítót a mosószer-
adagoló főmosási rekeszébe .
 A nagyon szennyezett részeket szükség esetén
folttisztítóval kezelje.
Festés és fehérítés
 Kizárólag mosógépekhez ajánlott festékeket és
fehérítőszereket használjon.
 Tartsa be a gyártó utasításait.
 A mosógép műanyag és gumi részei a ruhafesték
vagy a fehérítő hatására elszíneződhetnek. A mosnivaló ruha betöltése
1. Nyissa ki az ajtót.
2. A ruhadarabokat egyenként, lazán tegye be a
mosódobba anélkül, hogy túlterhelné a dobot. Vegye
figyelembe a Gyors áttekintő útmutatóban megadott
töltetméreteket.
Megjegyzés: Ha a mosógépbe túl sok ruhát tesz, az
csökkenti a mosás hatékonyságát, és elősegíti a
ruhaneműk összegyűrődését.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK
A mosószereket és adalékokat biztonságos, száraz helyen, gyermekektől távol tartsa! A mosószer kiválasztása az alábbiaktól függ: A textília típusa (pamut, könnyen kezelhető/műszálas,
kímélő mosást igénylő, gyapjú).
Megjegyzés: gyapjú és mikroszálas anyagból készült
ruházat (pl. sport- vagy fürdőruha) mosásához csak
különleges mosószert használjon.
 Szín.
 A mosási hőmérséklet.
 A szennyezettség mértéke és a szennyeződés típusa. Megjegyzések:
 A sötét színű anyagokon észlelhető fehéres foltokat a
foszfátmentes mosóporokban lévő oldhatatlan
összetevők okozzák. Ennek előfordulása esetén
rázza vagy kefélje ki az érintett ruhadarabokat, vagy
használjon folyékony mosószert.
 Csak kifejezetten háztartási mosógépekhez ajánlott
mosószert és adalékokat használjon.
 Vízkő elleni szerek, festék vagy fehérítő előmosáshoz
(ha rendelkezésre áll az adott modellen) történő
használata esetén mindig ellenőrizze, hogy azok
háztartási mosógépben való használatra megfelelőek-
e. A vízkőoldók tartalmazhatnak olyan összetevőket,
amelyek ártalmasak lehetnek a mosógép számára. Ne használjon semmilyen oldószert (pl. terpentin,
benzin). Ne mosson a gépben oldószerrel vagy
gyúlékony folyadékkal kezelt textíliákat.
 Ne használjon folyékony mosószert a főmosáshoz,
amikor aktiválta az “előmosás” speciális funkciót (ha
rendelkezésre áll a modellen).
Black process 45.0° 100.0 LPI
 Ne használjon folyékony mosószert, amikor be van
kapcsolva az “Indítás késleltetése” funkció (ha az
rendelkezésre áll a mosógépen).
Adagolás
Kövesse a mosószer csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Az adagolás a következőktől függ: a szennyezettség mértéke és a szennyeződés típusa a mosandó ruhanemű mennyisége
teljes töltet: kövesse a mosószer gyártójának
utasításait;
féltöltet: a teljes töltethez használt mennyiség 3/4-e;
Minimális töltet (körülbelül 1 kg):
a teljes töltethez használt mennyiség 1/2-e a környéken jellemző vízkeménység (erre
vonatkozóan a vízműtől kérjen tájékoztatást). A lágy
víz kevesebb mosószert igényel, mint a kemény (lásd
a vízkeménységi táblázatot a használati útmutatóban). Megjegyzések:
A túl sok mosószer túlzott habképződést
eredményezhet, ami csökkenti a mosás hatékonyságát. Ha a mosógép túl sok habot észlel, megakadályozhatja a centrifugálást.
A szükségesnél kevesebb mosószer használata a ruha elszürkülését eredményezheti, és vízkőlerakódást idézhet elő a fűtőrendszeren, a mosódobon és a tömlőkön.
H 5

========5========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 6 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
Hova kell betölteni a mosószert és az adalékokat A mosószerfiók három rekesszel rendelkezik (“A” ábra).
Elválasztóelem
Előmosási rekesz Mosószer az előmosáshoz
Főmosási rekesz Mosószer a főmosáshoz Folttisztító
 Vízlágyító
Vízlágyító rekesz
 Öblítőszer
 Folyékony keményítő
Adalékokat legfeljebb a “MAX” jelzésig töltsön be.
()
A
Klórtartalmú fehérítő használata
 Mossa ki a ruhaneműt a kívánt programmal (Pamut, Műszál),
adagoljon be megfelelő mennyiségű klórtartalmú fehérítőszert az
ÖBLÍTŐSZER rekeszébe (gondosan zárja le a mosószer-adagolót). A program vége után azonnal indítsa el az “Öblítés és centrifugálás”
programot, hogy megszüntesse az esetleges megmaradt fehérítő
szagát; ha kívánja, öblítőszert is használhat.
Soha ne tegyen egyszerre klórtartalmú fehérítőszert és öblítőszert
az öblítőszeres rekeszbe.

Elválasztó- elem
Kampók
Keményítő használata
 Válassza ki az “Öblítés és centrifugálás” programot, és ellenőrizze,
hogy a centrifugálási sebesség ne legyen 800 fordulat/percnél
magasabbra állítva.
 Indítsa el a programot, húzza ki a mosószer-adagolót, amíg kb.
3 cm nem látszik az öblítőszeres rekeszből.
 Öntse az elkészített keményítőoldatot az öblítőszeres rekeszbe,
miközben a víz folyik a mosószer-adagolóba.
Vezető- Sínek
B
2
3
1
Az elválasztóelem pozícionálása a főmosási rekeszben mosóporhoz és folyékony mosószerhez
Mosóporral való használatnál: helyezze az elválasztóelemet a magasabb állásba.
Emelje fel az elválasztóelemet, amíg teteje visszahajtható. Helyezze az elem kampóit a hátsó vezetősínek felső végére, és a rögzítéshez enyhén nyomja lefele az elválasztóelemet (“B” és “C” ábra). Egy résnek kell maradnia az elválasztóelem és a főmosási rekesz alja között, ha az elválasztóelem helyesen van beszerelve
(“B” és “C” ábra).
C
Folyékony mosószerrel való használatnál: helyezze az elválasztóelemet az alacsonyabb állásba. A rekeszben az elválasztóelemet az elülső vezetősínekkel rögzítse.
Úgy helyezze be az elválasztóelemet, hogy az érintse a főmosási rekesz alját (“D” ábra).
D
H 6
Black process 45.0° 100.0 LPI

========6========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 7 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
A SZŰRŐ KISZERELÉSE/
A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE
Javasoljuk, hogy rendszeresen, évente legalább kétszer- háromszor ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt.
Különösen:
 Ha a készülék nem megfelelően ereszti le a vizet, vagy ha
kihagyja a centrifugálási ciklus végrehajtását.
 Ha a “Tisztítsa meg a szűrőt” jelzőfény világít:
FONTOS: a víz leeresztése előtt győződjön meg arról,
hogy a víz kihűlt.
1. Állítsa le a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 2. Távolítsa el a lábazatot, vagy nyissa fel a burkolatot (a
modelltől függően) a mosószer-adagoló
elválasztóelemének segítségével (“A”/ “B” ábra). 3. Helyezzen egy edényt a szűrő alá. Ha az Ön
mosógépén a szűrő a lábazat mögött található (lásd az
“A” és “C” képet), használjon egy széles és nagyon
lapos, maximum 2 cm magas edényt.
4. Nyissa ki a szűrőt, de ne vegye ki teljesen. Lassan
forgassa el a szűrőt az óramutatók járásával ellentétes
irányban (C ábra), amíg a víz el nem kezd kifolyni. 5. Várja meg, amíg az összes víz kifolyik.
6. Most teljesen csavarja ki a szűrőt, és vegye ki. 7. Döntse a készüléket óvatosan előre, hogy a víz kifolyjon. 8. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőkamrát.
9. Ellenőrizze, hogy a szivattyú rotorja szabadon mozog-e. 10. Tegye vissza a szűrőt, és az óramutatók járásával
megegyező irányban csavarja be ütközésig.
11. Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószer-fiókba az
energiatakarékos rendszer helyreállításához.
Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően és szilárdan a
helyére került-e.
12. Helyezze vissza a lábazatot vagy a burkolatot mögött (a
típustól függően).
13. Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos
hálózathoz.
A
B
C
A mosógép most már ismét üzemkész.
H 7
Black process 45.0° 100.0 LPI

========7========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 8 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A készülék külső felülete és a kezelőlap Puha, nedves ruhával lemosható.
 Kevés semleges mosószer (nem dörzshatású) is
használható.
 Puha ruhával törölje szárazra.
A készülék belseje
 Minden mosás után hagyja egy ideig nyitva az ajtót,
hogy a készülék belseje kiszáradhasson. Ha soha nem mos 95°C-on vagy csak nagyon
ritkán, javasoljuk, hogy alkalmanként futtasson le
egy 95°C programot mosnivaló nélkül, csupán
kismennyiségű mosószert betöltve, hogy a
készülék belsejét tisztán tartsa.
Ajtótömítés
 Minden mosás után egy nedvszívó pamutruhával
törölje szárazra az ajtótömítést; győződjön meg
arról, hogy az ajtótömítés teljesen száraz, mielőtt
bezárja az üres mosógép ajtaját.
 Időnként ellenőrizze az ajtótömítés állapotát.
Szűrő
 Rendszeresen ellenőrizze, és legalább évente
kétszer-háromszor tisztítsa meg a szűrőt (lásd “A
szűrő kiszerelése/ A visszamaradt víz leeresztése”).
Vízbevezető tömlő(k)
 Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlő(kö)n
nincsenek-e repedések vagy törések.
 Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a
vízbevezető tömlő belsejében lévő szitaszűrőt
(lásd “A vízbevezető tömlő(k)ben lévő a szitaszűrő
tisztítása”).
Ne használjon gyúlékony anyagokat a készülék tisztítására.
Mosószer-adagoló
Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a mosószer-adagolót.
A mosószer-adagoló tisztítása:
1. Nyomja le a főmosási rekeszben lévő kioldókart (lásd a lefele
mutató nyílt), majd vegye ki az adagolófiókot az adagolórekeszből. 2. Vegye ki a fedőrácsot az öblítőszer rekeszéből. Felfele húzva
vegye ki az elválasztóelemet a főmosási rekeszből (lásd a felfele
mutató nyilat).
3. Minden alkatrészt mosson le folyó víz alatt.
4. Nedves ruhával törölje tisztára az adagolórekeszt.
5. Helyezze vissza az elválasztóelemet és a fedőrácsot az
adagolófiókba, és nyomja vissza a fiókot az adagolórekeszbe.
Black process 45.0° 100.0 LPI
H 8

========8========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 9 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
Vízbevezető tömlő(k)
Ha a vízbevezető tömlő megsérül, cserélje ki egy ugyanolyan típusú új tömlővel, ami a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető.
Ha a vízbevezető tömlő átlátszó tömlőbevonattal rendelkezik (“C” ábra), rendszeresen ellenőrizze az átlátszó bevonat színét. Ha az átlátszó tömlőbevonat erős pirosra változik, ez azt jelzi, hogy a tömlőn szivárgás lehet, és ki kell cserélni. Forduljon a vevőszolgálati csoporthoz vagy a szakkereskedőhöz a csere tömlő beszerzése érdekében.
A
A vízbevezető tömlő(k)ben lévő a szitaszűrő tisztítása 1. Zárja el a csapot, és lazítsa meg a vízbevezető tömlőt a csapon. 2. Tisztítsa meg a belső szitaszűrőt, és a vízbevezető tömlőt csavarja
vissza a csapra.
3. Most csavarja le a vízbevezető tömlőt a mosógép hátulján. 4. Egy kombinált fogóval húzza ki a szitaszűrőt a mosógép
csatlakozójából, és tisztítsa meg.
5. Illessze vissza a szitaszűrőt, és csavarja vissza a vízbevezető
tömlőt.
6. Nyissa ki a csapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozások nem
szivárognak-e.
B
Biztonsági szelep figyelőablaka
C
H 9
Black process 45.0° 100.0 LPI

========9========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 10 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A mosógép különféle automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik. Ezek lehetővé teszik a meghibásodások időbeni észlelését, és a biztonsági rendszer ennek megfelelően tud reagálni. Az észlelt hibák gyakran olyan aprók, hogy percek alatt kiküszöbölhetők.
Probléma Okok, megoldások, tippek
A készülék nem indul el, A dugasz nincs rendesen bedugva az aljzatba.
egyik jelzőlámpa sem világít Az aljzat vagy a biztosíték nem működik megfelelően (használjon egy lámpát
vagy hasonló készüléket az ellenőrzéshez).
 a “Be/Ki” gombot nem nyomták meg (ha van ilyen a modellen).
A készülék nem indul el, bár a Az ajtó nincs megfelelően bezárva (lásd még “Gyermekbiztonság”).
“Start/Szünet” gombot A “Gyermekzár/Gombok zárolása” funkció aktiválva van (ha van a megnyomta
modellen). A gombok zárolásának feloldásához nyomja meg egyszerre a
hőmérséklet és a centrifugálási sebesség gombokat, és tartsa őket lenyomva
legalább 3 másodpercig. A kijelzőről eltűnik a kulcs szimbólum, és a program
indítható.
A készülék program közben Az “Öblítőstop” opció aktiválva van (ha rendelkezésre áll a modellen), és a leáll, és a “Start/Szünet”
jelzőfény villog
programsorrend jelzésén az “Öblítőstop” jel világít. A “Start/Szünet” gomb
megnyomásával vagy a “Vízleeresztés” program kiválasztásával és elindításával
fejezze be az “Öblítőstop” programot.
 A programot módosították - válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja meg
a “Start/Szünet” gombot
 A programot megszakították, és véletlenül kinyitották az ajtót - zárja be az ajtót,
és a “Start/Szünet” gomb megnyomásával indítsa újra a programot.
 A készülék biztonsági rendszere működésbe lépett (lásd “A piros jelzések
leírása” a programtáblázatban).
 A vízcsapot nem nyitották ki, vagy a vízbevezető meg van törve vagy el van
tömítve (a “Vízcsap zárva” jelzőfény felgyullad).
A mosószer-adagoló A főmosási rekeszben az elválasztóelem nincs megfelelően behelyezve, vagy mosószer- és/vagy
adalékmaradványokat
nincs beállítva a mosópor, illetve a folyékony mosószer használatához (lásd tartalmaz
“Mosószer és adalékok”).
 A beérkező víz nem elegendő; a vízbevezetés szitaszűrői lehet, hogy el vannak
tömődve (lásd “Ápolás és karbantartás”).
A készülék centrifugálás alatt Nem távolította el a rögzítőcsavarokat; a mosógép használatba vétele előtt a remeg rögzítőcsavarokat mindenképpen el kell távolítani.
 A készülék nincs vízszintbe állítva /nem áll szilárdan mind a négy lábán (lásd a
külön “Üzembe helyezési útmutató” c. füzetet).
Az utolsó centrifugálás nem A készülék olyan rendszerrel rendelkezik, amely érzékeli és korrigálja az
elég hatékony egyensúlyhiányt. Ha nehéz egyedi ruhadarabok vannak betöltve (pl. fürdőköpeny),
lehetséges, hogy ez a rendszer automatikusan csökkenti a centrifugálási sebességet,
vagy teljesen meg is szakítja a centrifugálási ciklust a mosógép védelme érdekében.
 A nehéz darabok megakadályozzák a centrifugálást; tegyen be kisebb
ruhadarabokat, és ismételje meg a centrifugálási ciklust.
 A túlzott habképződés megakadályozza a centrifugálást. válassza ki és indítsa el az
“Öblítés és centrifugálás” programot. Kerülje a túlzott mosószerhasználatot (lásd
“Mosószer és adalékok”).
 A “Módosítható centrifugálás” gomb (ha van a mosógépen) egy alacsony
centrifugálási sebességre van állítva, vagy a “Nincs centrifugálás” opció (ha van a
mosógépen) aktiválva van.
Mosószermaradványok a A sötét színű anyagokon észlelhető fehéres foltokat a foszfátmentes
ruhaneműn mosás után mosóporokban lévő oldhatatlan összetevők okozzák.
- kerülje a mosószer túladagolását
- használjon folyékony mosószert
- válassza az “Intenzív öblítés” opciót, ha lehetséges
- kefélje le a szövetet
Az eredetileg kijelzett A készülék normál képessége, hogy alkalmazkodik azokhoz a tényezőkhöz, programidőtartam bizonyos amelyek hatással lehetnek a program időtartamára, pl.: túlzott habképződés, idővel meghosszabbodik/
megrövidül (csak az olyan
kiegyensúlyozatlan töltet nagy méretű ruhadarabok miatt, hosszú melegítési idő a kijelzővel rendelkező
nem megfelelő melegvíz-ellátás miatt.
készülékeknél, amely
Az ilyen hatások miatt a futó program időtartama újraszámolásra és - szükség mutatja a programból
esetén - frissítésre kerül. Az ilyen frissítési időszakok alatt egy animáció hátralevő időt)
jelenik meg egyes kijelzőkön (a modelltől függően).
H 10
Black process 45.0° 100.0 LPI

========10========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 11 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
A piros jelzések leírása
A piros jelzőfény
felgyullad
Leírás
Okok Megoldások
“Vízcsap zárva”
Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. A “Start/Szünet” jelzőfény villog. Ellenőrizze a következőket:
 Teljesen nyitva van-e a vízcsap, és a víznyomás megfelelő mértékű-e. A vízbevezető tömlő nincs-e megcsavarodva.
 A vízbevezető tömlő szitaszűrői nincsenek-e eltömődve (lásd “Ápolás és
karbantartás”.
 A víztömlő nincs-e befagyva.
 A vízbevezető tömlőn lévő biztonsági szelep figyelőablaka piros (feltéve, hogy
a készülék a “B” képen látható vízbevezető tömlővel rendelkezi - lásd az előző
“Ápolás és karbantartás” fejezetet); cserélje ki a tömlőt egy ugyanolyan típusú
újjal, ami a vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedőnél beszerezhető. Miután a problémát megoldotta, indítsa újra a programot a “Start/Szünet” gomb megnyomásával. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a következő fejezetet).
“Tisztítsa meg a
szivattyút”
A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. A készülék a megfelelő programlépésben leáll; válassza le a hálózatról, és ellenőrizze a
következőket:
 A vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, vagy a tömlő nincs-e
eltömítve más módon.
 A szivattyú vagy a szűrő nincs-e eltömődve (lásd “A szűrő kiszerelése/ A
visszamaradt víz leeresztése”; a víz leeresztése előtt győződjön meg
arról, hogy a víz kihűlt).
 A vízleeresztő tömlő nincs-e befagyva.
Miután a problémát megoldotta, válassza ki és indítsa el a “Vízleeresztés” programot, vagy tartsa nyomva a “Nullázás” gombot legalább 3 másodpercig; ezután indítsa el újra a kívánt programot. Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a következő fejezetet).
H 11
Black process 45.0° 100.0 LPI

========11========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 12 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
A piros jelzőfény
felgyullad
Jelzés a
kijelzőn (ha van a készüléken)
Leírás
Okok Megoldások
“F02”-től “F35”-ig (az “F24” kivételével)
“Elektromos modul hibája”
Válassza ki és indítsa el a “Vízleeresztés” programot, vagy tartsa nyomva a “Nullázás” gombot legalább 3 másodpercig.
“F40”-től “F43”-ig “Elektromos modul hibája”
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap. Ha igen:
 Kapcsolja ki a mosógépet, vagy forgassa a
programválasztó gombot “Ki/O” állásba; majd
kapcsolja vissza, vagy forgassa a programválasztó
gombot egy mosóprogramra. Ha még mindig fennáll
a hiba:
 Válassza ki és indítsa el a “Vízleeresztés”
programot, vagy tartsa nyomva a “Nullázás” gombot
legalább 3 másodpercig.
“F24” “A vízszint túl magas” (program törlése vagy hibás
működés után). Kapcsolja ki a készüléket (a “Be/Ki”
gomb megnyomásával vagy a programválasztónak a
“Ki/O” állásba való forgatásával - a típustól függően),
majd kapcsolja be ismét, válassza ki a “Vízleeresztés”
programot, és indítsa el 15 másodpercen belül.
“Szerviz”
“F02” vagy “FA” “Aquastop hiba”
Kapcsolja ki a készüléket (a “Be/Ki” gomb
megnyomásával vagy a programválasztónak a “Ki/O”
állásba való forgatásával - a típustól függően), húzza
ki a hálózati csatlakozódugaszt, és zárja el a
vízcsapot. Döntse a készüléket óvatosan előre, hogy
az összegyűlt víz kifolyjon az aljából. Majd:
 Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos
hálózathoz.
 Nyissa ki a vízcsapot (ha a víz azonnal áramlik a
készülékbe anélkül, hogy az elindulna,
meghibásodás történt; zárja el a vízcsapot, és
értesítse a Vevőszolgálatot).
 Válassza ki és indítsa el ismét a kívánt programot.
“Fod” “Túlzott habképződés”
A túlzott habképződés megszakította a
mosóprogramot.
 Válassza ki és indítsa el az “Öblítés és
centrifugálás” programot.
 Ezután, válassza ki és indítsa el ismét a kívánt
programot, kevesebb mosószert használva.
Ha a fentiek közül bármelyik hiba továbbra is fennáll, válassza le a készüléket a hálózatról, zárja el a vízcsapot, és forduljon a vevőszolgálathoz (lásd a következő fejezetet).
H 12
Black process 45.0° 100.0 LPI

========12========

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-H NEW.fm Page 13 Monday, September 15, 2008 4:00 PM
VEVŐSZOLGÁLAT
Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:
1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd
“Hibaelhárítási útmutató”).
2. A program újraindításával ellenőrizze, hátha a
probléma magától megoldódott.
3. Ha a mosógép továbbra sem működik
megfelelően, hívja fel a vevőszolgálatot.
TARTOZÉKOK
Egyes modellek esetében vevőszolgálatunk vagy szakkereskedőnk révén beszerezhetők a következők:
 Fiókos lábazat, amely a mosógép alá szerelhető
be. Ez megemeli a mosógépet, ami lehetővé teszi
a kényelmesebb be- és kipakolást, mivel nem kell
lehajolnia a készülék eléréséhez. Ezen túlmenően
nagyszerű térkihasználó eszközt és tárolási
megoldást is nyújt.
 Szerelőkészlet, melynek segítségével a
szárítógépet a mosógép tetejére szerelheti, és így
hatékonyan tud takarékoskodni a területtel.
Adja meg a következő adatokat:
 A meghibásodás jellege.
 A mosógép típusszáma.
 A szervizkód (a SERVICE szó után álló szám).
A vevőszolgálati matrica az ajtó belső felén található.
 Az Ön teljes címe.
 Az Ön telefonszáma és körzetszáma.
A vevőszolgálat telefonszáma és címe a
garancialevélen található. Esetleg konzultáljon a
kereskedővel, ahol a készüléket vásárolta.
Bizonyos típusok alkalmasak a konyhai munkafelület alá történő beszerelésre; ilyen esetben, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd fentebb). Ne feledje:
 A készülék CSAK folytonos munkafelület alá
szerelhető be.
 A jogszabályban rögzített biztonsági
rendelkezéseknek megfelelően a készülék
üzembe helyezését arra felhatalmazott
szakembernek vagy vevőszolgálatunknak KELL
elvégeznie.
 A készüléket a Fedőlapkészlet használatával
KELL beépíteni, amely szakkereskedőtől vagy a
vevőszolgálattól szerezhető be.
SZÁLLÍTÁS / KEZELÉS
Soha ne emelje fel a munkafelületnél fogva a készüléket szállításkor.
1. A hálózati tápkábelt húzza ki a konnektorból. 2. Zárja el a csapot.
3. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. 4. Szerelje le a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőket.
5. Eressze le a készülékből és a tömlőkből a visszamaradt vizet
(lásd “A szűrő kiszerelése/ A visszamaradt víz leeresztése”).
6. Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (kötelező).
Black process 45.0° 100.0 LPI
H 13

========13========További információért, kérjük töltse le a fenti utasításokat.
Automata mosógép POLAR PFL 1005
PFL1005