Használati utasítás letöltése a termék üzemeltetéséhez:


Házimozi rendszer SONY DAV DZ410


Ezen az oldalon ingyenesen letöltheti a SONY DAV DZ410 - Házimozi rendszer használati utasítását. Minden információt, mint például a fájlméreteket, indexkép nézetét, stb. megtalálja lejebb.

A fájl letöltése után biztonságos helyre tarolja el, például a mappát "My Documents" vagy a "Desktop" helyre. A Pdf fájlt bármikor megtekintheti, akkor is, ha "off-line" (nincs Internet kapcsolat).
Reméljük, hogy ez a dokumentum segíti az idejet megtakarítani és megkönnyíti a további munkájat.
PDF Magyar használati útmutató letöltése ingyenes  Házimozi rendszer SONY DAV DZ410
Kattintson előnézeti
Házimozi rendszer SONY DAV DZ410 Házimozi rendszer SONY DAV DZ410

Ez az útmutató hasznos?
A tovább gombra kattintva kérem:

Fájl mérete: 5710 KB (Fájl formátuma: pdf)
Előnézet használati utasítás
filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV- DZ110_111_410\rev2\2661555161
rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\Covers\01cov-cel.fm]


2-661-555-16(1)
DVD-házimozi rendszer
Kezelési útmutató
DAV-DZ110/DZ111/DZ410
©2006 Sony Corporation
☯ 16

========1========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV- DZ110_111_410\rev2\2661555161
rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb02regIX.fm]

========2========

2-661-577-11(1)
DAV-DZ110
A hangszórók és a tévékészülék csatlakoztatása
A hangszórókat és a tévékészüléket a jobboldali példa alapján helyezze el, és a lenti ábra segítségével végezze el a csatlakoztatást. A csatlakozóvezetékek és csatlakozódugóik színe megegyezik a hangszóró megfelelő csatlakozóaljzatai- nak színeivel. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos részleteket és megjegyzése- ket a Kezelési útmutatóban találja.
BAL ELSŐ
JOBB ELSŐ
MÉLYSUGÁRZÓ
KÖZÉPSŐ
JOBB HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
JOBB HÁTSÓ
BAL ELSŐ
MÉLYSUGÁRZÓ
JOBB ELSŐ
KIMENET A TV FELÉ
EURO AV
AM
Y
OECOMPON NTVIDE OUT
PB
/CB
PR
/CR
TOUTPUT (TO V)
(DVD
ONLY)
SPEAKER
L
COAXIALFM75
R AUDIO IN
LINE
SUR R
SUR L
WOOFER
FRONT R
FRONT L
CENTER
KÖZÉPSŐ

========3========

2-661-576-11(1)
DAV-DZ111
A hangszórók és a tévékészülék csatlakoztatása
A hangszórókat és a tévékészüléket a jobboldali példa alapján helyezze el, és a lenti ábra segítségével végezze el a csatlakoztatást. A csatlakozóvezetékek és csatlakozódugóik színe megegyezik a hangszóró megfelelő csatlakozóaljzatai- nak színeivel. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos részleteket és megjegyzése- ket a Kezelési útmutatóban találja.
BAL ELSŐ
JOBB ELSŐ
MÉLYSUGÁRZÓ
KÖZÉPSŐ
JOBB HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
JOBB HÁTSÓ
MÉLYSUGÁRZÓ
BAL ELSŐ
JOBB ELSŐ
KIMENET A TV FELÉ
EURO AV
AM
Y
OECOMPON NTVIDE OUT
PB
/CB
PR
/CR
TOUTPUT (TO V)
(DVD
ONLY)
SPEAKER
L
COAXIALFM75
R AUDIO IN
LINE
SUR R
SUR L
WOOFER
FRONT R
FRONT L
CENTER
KÖZÉPSŐ

========4========

2-675-410-11(1)
DAV-DZ410
A hangszórók és a tévékészülék csatlakoztatása
A hangszórókat és a tévékészüléket a jobboldali példa alapján helyezze el, és a lenti ábra segítségével végezze el a csatlakoztatást. A csatlakozóvezetékek és csatlakozódugóik színe megegyezik a hangszóró megfelelő csatlakozóaljzatai- nak színeivel. Az üzembe helyezéssel kapcsolatos részleteket és megjegyzése- ket a Kezelési útmutatóban találja.
BAL ELSŐ
JOBB ELSŐ
MÉLYSUGÁRZÓ
KÖZÉPSŐ
JOBB HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
JOBB HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
BAL ELSŐ
JOBB ELSŐ
MÉLYSUGÁRZÓ
KIMENET A TV FELÉ
EURO AV
AM
Y
OECOMPON NTVIDE OUT
PB
/CB
PR
/CR
TOUTPUT (TO V)
(DVD
ONLY)
SPEAKER
L
COAXIALFM75
R AUDIO IN
LINE
SUR R
SUR L
WOOFER
FRONT R
FRONT L
CENTER
KÖZÉPSŐ

========5========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb02reg.fm]


specdef v20051124
3
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.
Ne helyezze el a készüléket szűk helyen, pl. könyvszekrényben vagy beépített szekrényben. A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel, stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne te- gyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
• A készüléket ne helyezze el döntött pozícióban. A készülék kizárólag vízszintes helyzetben üzemeltethető.
• A készüléket és a lemezeket tartsa távol az erős mágnessel rendelkező berendezésektől (pl. mikro- hullámú sütő, nagyméretű hangsugárzók, stb.). • A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat. • Ha készüléket hideg környezetből meleg helyre viszi, a pára lecsapódhat a DVD-házimozi rendszer belse- jében és a lencsék meghibásodhatnak. A készülék első használatakor, vagy ha hideg környezet ből meleg helyre viszi, várjon kb. 30 percet a bekapcsolás előtt.
Az elemeket ne dobja ki a háztartá- si hulladékkal együtt, gyűjtse elkü- lönítve, veszélyes hulladékként.
E készülék besorolása CLASS 1 LASER (1. osz- tályú lézerberendezés). Ez a jelölés a készülék alján vagy hátoldalán található.
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen tárgy esne a készülék belsejébe, húzza ki a konnektorból a készüléket, és a további használat előtt ellenőriztesse szakemberrel.
• A készülék kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból. Kihúzáskor mindig a csatlakozódugót fogja meg, ne a vezetéket.
Feleslegessé vált elek-
tromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása (Hasz-
nálható az Európai Unió
és egyéb európai orszá-
gok szelektív hulladék-
gyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne ke- zelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektro- mos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtő- helyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőr- zésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Üdvözöljük!
Üzembe helyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre – pl. szőnyegre, takaróra – vagy olyan anyagok közelébe – pl. függöny, sötétítő –, amelyek eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek közelében illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy rázkódásnak, mechanikai behatásnak van kitéve.
Köszönjük, hogy ezt a Sony DVD-házimozi rendszert választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben szüksége lehet még rá.
2HU


========6========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV- DZ110_111_410\rev2\2661555161
rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb02regTOC.fm]


specdef v20051124
Tartalomjegyzék
Üdvözöljük! ............................................2
Néhány szó az útmutatóról......................5
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket
lehet lejátszani ..................................6 A kezdõ lépések
– Alapmûveletek –
1. lépés: A hangsugárzók
összeállítása.............................. 9
2. lépés: Csatlakoztatás tv-
készülékhez............................. 12
3. lépés: A rendszer telepítése.... 18
4. lépés: Gyorsbeállítás ............... 19 A kezdõ lépések
– További lehetõségek –
A bemutató üzemmód kikapcsolása......22
A hangsugárzók felszerelése a falra......23
Csatlakoztatás tv-készülékhez (speciális) . 24
Csatlakoztatás egyéb komponenshez....27 Alapfunkciók
Lemezek lejátszása ...................... 29
Külső műsorforrás vagy a rádió
műsorának hallgatása ............ 30
A televízió vagy a videomagnó
hangjának lejátszása az összes
hangsugárzón keresztül ........... 31
A MOVIE (film) vagy MUSIC (zenei)
hangzás kiválasztása ............. 32 Hangbeállítás
A térhatású hangzás bekapcsolása ........33 Speciális mûveletek lejátszás közben
Keresési lehetőségek.............................35
(Pásztázás, lassítás, képenkénti
lejátszás)
Tétel/fejezet/műsorszám/jelenet stb.
keresése...........................................36
Jelenetek keresése .................................37
(Navigációs képernyő)
A lejátszás folytatása a megszakítási
ponttól.............................................37
(Folytatólagos lejátszás)
Lejátszási program létrehozása............. 38
(Programozott lejátszás)
Lejátszás véletlen sorrendben............... 40
(Véletlen sorrendű lejátszás)
Ismételt lejátszás................................... 41
(Ismétlés)
A DVD-menük használata.................... 42
A műsor hangjának kiválasztása........... 42
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY LIST]
funkció kiválasztása DVD-R/DVD-RW
lemezen................................................44
A lemez információinak ellenőrzése .... 45
A kameraállás kiválasztása................... 47
A szinkronfelirat bekapcsolása............. 48
A kép és a hang közötti késés korrigálása..48
(A/V SYNC)
Néhány szó az MP3 audio zeneszámokról
és a JPEG képfájlokról ................... 49
MP3 audio műsorszámokat és JPEG
képeket tartalmazó DATA CD vagy
DATA DVD lejátszása................... 50
Hanggal kiegészített diavetítés ............. 52
DivX® videók lejátszása....................... 54
(csak a DAV-DZ110/DZ410
készülékeknél)
PBC funkciókkal (2.0 verzió) rendelkező
VIDEO CD-lemezek lejátszása...... 56
(PBC lejátszás)
Rádióhallgatás
A rádióadók tárolása............................. 57
Rádióhallgatás ...................................... 57
A rádiós adatrendszer (RDS) használata..59 Egyéb mûveletek
A tv-készülék vezérlése a mellékelt
távvezérlővel .................................. 60
A THEATRE SYNC funkció használata ..60
A hanghatások használata..................... 61
Kikapcsolás időzítő............................... 62
Az előlapi kijelző fényerejének
módosítása...................................... 62
3HU


========7========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV- DZ110_111_410\rev2\2661555161
rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb02regTOC.fm]


specdef v20051124
Különleges funkciók és beállítások
Lemezek zárolása..................................63
(szülői letiltás, szülői felügyelet)
A szobának megfelelő térhangzás.........66
(HANGSUGÁRZÓ ELRENDEZÉS)
A megfelelő beállítások automatikus
kalibrálása.......................................68
(AUTOMATIKUS KALIBRÁLÁS)
Az alapbeállítások menüje ....................70
A menük és a hangsáv nyelvének
beállítása .........................................72
[LANGUAGE SETUP]
A képernyő beállításai...........................72
[SCREEN SETUP]
Egyéni beállítások.................................74
[CUSTOM SETUP]
Hangsugárzó beállítás ...........................75
[SPEAKER SETUP]
Visszaállás az alapbeállításokra............77 További információk
Előírások ...............................................78
Megjegyzések a lemezekről..................79
Hibaelhárítás .........................................79
Öndiagnózis funkció .............................83
(Ha betűk/számok jelennek meg a
kijelzőn)
Minőségtanúsítás...................................83
Fogalommagyarázat..............................85
Nyelvkód lista .......................................88
A részegységek és kezelőszervek
elhelyezkedése................................89
Segédlet a vezérlőmenühöz...................91
DVD beállító képernyő (Setup Display)
lista..................................................94
AMP menü lista ....................................95
Tárgymutató..........................................96
4HU


========8========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb03reg.fm]
Néhány szó az útmutatóról
• Az útmutatóban feltüntetett kezelőszervek a távvezérlő kezelőszerveit jelentik. Az egyes
funkciók a készülék azonos elnevezésű kezelőszerveivel is működtethetők. • Jelen kezelési útmutató a DAV-DZ110, a DAV-DZ111 és a DAV-DZ410 típusú
készülék leírását tartalmazza. Az útmutató
illusztrációi a DAV-DZ110 készüléket
ábrázolják. A működtetésbeli különbségeket minden esetben egyértelműen jelezzük, pl.:
„csak a DAV-DZ110 készüléken”.
• A vezérlőmenü elemei a vásárlás helyétől
függően eltérhetnek.
• A „DVD” kifejezést a DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R és DVD-RW/DVD-R
lemezek általános gyűjtőfogalmaként is használhatjuk.
• Az észak-amerikai modelleknél a
hosszméretek lábban (ft) vannak feltüntetve. • A kezelési útmutatóban az alábbi ikonokat
használjuk.
Ikon Jelentés
Ez a szimbólum a DVD VIDEO és
DVD-R/DVD-RW lemezekre (videó üzemmódban), illetve a DVD+R/DVD+RW lemezekre vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum a DVD-R/DVD- RW lemezekre vonatkozó funkció-
kat jelöli, VR (videó felvételi) formátum esetén.
Ez a szimbólum a VIDEO CD-
lemezekre (beleértve a Super VCD- lemezeket, vagy a videó CD illetve Super VCD formátumban felvett
CD-R/CD-RW lemezeket) vonatkozó funkciókat jelöli. Ez a szimbólum a zenei CD- lemezekre, illetve a zenei CD
formátumban felvett CD-R/CD-RW lemezekre vonatkozó funkciókat
jelöli.


specdef v20051124
Ikon Jelentés
Ez a szimbólum a DATA (adat)
CD-lemezekre MP31) audio műsor-
számokat, JPEG képfájlokat és
DivX2) 3) 4) videofájlokat tartalmazó
CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek)
vonatkozó funkciókat jelöli.
Ez a szimbólum az MP31)
zeneszámokat, JPEG képfájlokat és
DivX2) 3) 4) videofájlokat tartalmazó
DATA (adat) DVD-lemezekre
(DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) vonatkozó
funkciókat jelöli.
1)Az MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) egy szabványos ISO/MPEG technológia a hang tömörítésére. 2)Csak a DAV-DZ110/DZ410 készüléknél.
3)A DivX®
egy videofájl tömörítési technológia, melyet a DivX Inc. fejlesztett ki.
4)A DivX, DivX Certified és az ehhez kapcsolódó logok a DivX Inc. védjegyei, és felhasználásuk a vállalat engedélyével történt.
5HU


========9========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb03reg.fm]


specdef v20051124
Ezzel a készülékkel az alábbi lemezeket lehet lejátszani
Lemez formátumok DVD VIDEO
Ez a rendszer olyan DVD-ROM/DVD+RW/DVD- RW/DVD+R/DVD-R lemezeket képes lejátszani, melyek műsorát a következő formátumban vették fel: – UDF szabványnak megfelelő MP3 audio műsor-
számok, JPEG képfájlok és DivX videofájlok* *
Csak a DAV-DZ110/DZ410 készüléknél.
Lemez logo
Példák lemezekre, melyeket a készülék nem tud lejátszani
DVD-RW/ DVD-R
DVD+RW/ DVD+R
VIDEO CD (1.1 és 2.0 verzió)/Audio CD CD-RW/CD-R (audio adatok) (MP3 fájlok) (JPEG fájlok)
A készülék nem tudja lejátszani az alábbi lemezeket:
• A 6. oldalon felsoroltaktól eltérő formátumú CD-ROM/CD-R/CD-RW lemezek • PHOTO CD formátumban felvett CD-ROM lemezek
• CD-Extra lemezek adatsávjai
• DVD Audio lemezek
• Super Audio CD-lemezek
• Olyan DATA DVD (adat)lemezek, melyek nem tartalmaznak MP3 audio műsorszámokat, JPEG képfájlokat vagy DivX videofájlokat* *
Csak a DAV-DZ110/DZ410 készüléknél. • DVD-RAM lemezek
A „DVD+RW”, a „DVD-RW”, a „DVD+R” és a „DVD VIDEO” logo védjegy.
A készülék ezeken kívül nem tudja lejátszani az alábbi típusú lemezeket:
• Eltérő régiókóddal rendelkező DVD VIDEO lemezek (7., 86. oldal)
• Szabálytalan alakú lemezek (pl. kártya, szív) • Olyan lemez, melyre címkét vagy matricát ragasztottak
• Olyan lemez, melyről a celofán vagy egyéb csomagolóanyagot nem távolították el megfelelően
Megjegyzés a CD/DVD- lemezekhez
Ez a rendszer olyan CD-ROM/CD-R/CD-RW le- mezeket képes lejátszani, melyek műsorát a következő formátumok valamelyikében vették fel: – zenei CD
– videó CD
– MP3 audio műsorszám, JPEG képfájl és DivX videofájl*, mely megfelel az ISO9660 1-es, 2-es szintnek, vagy ezek kiterjesztett formátumának (Joliet)
Megjegyzések a CD-R/CD-RW/ DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW lemezekhez
Lehetnek olyan CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD- RW/DVD+R/DVD+RW lemezek, melyek – a lemez állapotától, a felvétel minőségétől, illetve a felvevő berendezés vagy a felíró szoftver sajátosságaitól függően – nem játszhatók le ezzel a rendszerrel.
Ugyanígy nem játszhatók le azok a lemezek, me- lyeken a lezárás nem történt meg megfelelően. További információkért olvassa el a felvevő berendezés kezelési utasítását.
6HU


========10========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb03reg.fm]


specdef v20051124
Lehetnek olyan DVD+RW/DVD+R lemezek, me- lyeknél egyes lejátszási funkciók akkor sem működ- nek, ha a lemez lezárása megfelelően megtörtént. Ilyen esetben csak a normál lejátszási funkciót java- solt használni. Kérjük ne feledje, hogy egyes Packet Write formátumban megírt DATA CD/DATA DVD- lemezeket ez a készülék nem képes olvasni.
Másolásvédelemmel ellátott zenei lemezek
Ez a készülék olyan lemezek lejátszására alkal- mas, melyek megfelelnek a kompaktlemezekre (CD) vonatkozó szabvány előírásainak. Napjainkban egyre több lemeztársaság másolás- védelemmel ellátott zenei CD-ket hoz forgalom- ba. Kérjük ne feledje, hogy ezek között lehetnek olyanok is, melyek nem felelnek meg a CD- szabványnak, ezért ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani azokat.
A szimbólummal ellátott DVD VIDEO ALL
lemezek szintén lejátszhatók ezzel a készülékkel. Ha nem megfelelő régiókóddal ellátott DVD VIDEO lemezt próbál meg lejátszani, a tv-képer- nyőn a [Playback prohibited by area limitations.] (A lemez lejátszása a területi azonosító kód eltérése miatt nem lehetséges) üzenet jelenik meg. Egyes DVD VIDEO lemezek esetében előfordulhat, hogy a régiókód nincs feltüntetve, és a készülék mégsem képes lejátszani azt a fentebb említett területi azonosító kód eltérése miatt.
Megjegyzés a DVD- és VIDEO CD-lemezek lejátszásához
DualDisc lemezek
A DualDisc olyan kétoldalas lemez, melynek egyik oldalán DVD-műsor, a másikon pedig digitális audio program található.
Kérjük ne feledje, hogy a DualDisc lemez digitális audio oldalát nem minden esetben játssza le ez a készülék, mert az nem a CD- szabványnak megfelelően lett rögzítve.
Bizonyos DVD- és VIDEO CD-lemezek esetében a szoftvergyártó néhány lejátszási műveletet rögzí- tett a lemezen. Mivel ez a készülék a DVD- és VIDEO CD-lemezeket a gyártó eredeti, lemezen elhelyezett utasításai alapján játssza le, előfordul- hat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre. Lásd a DVD- vagy VIDEO CD-lemezekhez mellékelt utasítást.
Szerzõi jogvédelem
A többmenetes CD-lemezekrõl
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is lejátszhat, amennyiben az első menetben MP3 audio fájlok találhatók. Ebben az esetben a későbbi menetekben felvett MP3 audio műsorszámok is lejátszhatók.
• Ezzel a készülékkel többmenetes CD-lemezt is le- játszhat, amennyiben az első menetben JPEG kép- fájlok találhatók. Ebben az esetben a későbbi me- netekben felvett JPEG képfájlok is lejátszhatók. • Ha az első menetben zenei vagy videó CD formátumban felvett hangfájlok és képfájlok találhatók, csak az első menet játszható le.
Ez a készülék olyan másolásvédelmi technológi- ával van ellátva, amely a módszer tekintetében az Egyesült Államokban szabadalmi oltalom alatt áll, illetve a jogtulajdonosok szellemi tulajdonát képe- zi. Ezt a másolásvédelmi technológiát csak a Macrovision engedélyével és kizárólag otthoni vagy kiscsoportos szórakoztatási célokra szabad felhasználni, hacsak a Macrovision másképpen nem rendelkezik. Feltörése és másolása tilos!
Ez a rendszer a Dolby* Digital, a Dolby Pro Logic (II) adaptív mátrix surround dekódert és a DTS** Digital Surround System technológiát alkalmazza.
Régiókód
Az Ön készülékének hátoldalán egy régiókód található, és a készülék csak olyan DVD- lemezeket játszik le, amelyeken ezzel azonos régiókód van feltüntetve.
*
A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos védjegye. **
A készülék gyártása a Digital Theater Systems, Inc.
engedélyével történt.
A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital
Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegye.
7HU


========11========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm


specdef v20051124
A kezdõ lépések – Alapmûveletek –
Lásd a Mellékelt tartozékok című részt a Minőségtanúsítás fejezetben, a 83. oldalon.
Az elemek behelyezése a távvezérlõbe
A készülék a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes 3 és # polaritásra. Amikor a távvezérlőt használja, fordítsa azt a rendszeren lévő távvezérlés-érzékelő irányába.
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Megjegyzés
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemet.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő belsejébe. • Ne tegye ki a készülék távvezérlés-érzékelőjét közvetlen napfény vagy erős fényforrás hatásának, mert hibás működést idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit okozta meghibásodásokat.
A csúszásgátló talpak felerõsítése a mélysugárzóra
Az elmozdulás megakadályozása és a stabil rögzítés érdekében erősítse fel a mellékelt talpakat a mélysugárzóra.
8HU


========12========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm]


specdef v20051124
1. lépés: A hangsugárzók összeállítása
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Mielőtt a hangsugárzókat a rendszerhez csatlakoztatná, erősítse a hangsugárzókat az állványra. (Csak a DAV-DZ410 hangsugárzóinál.)
Megjegyzés
• A padló sérülésének megelőzése érdekében terítsen le egy ruhát.
Hasznos tudnivaló
• A hangsugárzót az állvány nélkül is használhatja, ha felszereli a falra (23. oldal).
1 Csavarozza az oszlopot a talprészbe.
A hosszú oszlopot a padlón, a rövid oszlopot az asztalon történő elhelyezéshez terveztük.
Oszlop (hosszú) Oszlop (rövid)vagy
Talprész
2 Fűzze át a vezetéket a talprészben lévő furaton, majd állítsa talpra az állványt.
A talprész alja
,
Hangsugárzó vezeték
folytatódik
9HU


========13========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm


specdef v20051124
3 Helyezze a tartóegységet az oszlopra.
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Megjegyzés
• Ha a tartóegység rögzítése nehézségekbe ütközik, távolítsa el és rögzítse újra. Ha erőltetve próbálja meg
felszerelni, a menet megsérülhet.
4 Csatlakoztassa a hangsugárzó vezetékeket a hangsugárzóhoz, majd fűzze át azokat az
(A, B, C és D) nyílásokon.
A
B
C
D
10HU


========14========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm]


specdef v20051124
5 Lassan csúsztassa rá a hangsugárzót a rögzítőegységre.
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Állítsa be a hangsugárzó vezeték hosszát.
Megjegyzés
• A vezeték ne csípődjön be a rögzítőegység és a hangsugárzó közé.
• Szerelés közben ne ejtse le a hangsugárzót.
6 A csavarokkal erősítse a hangsugárzókat a rögzítőegységre a számozás sorrendjében
(1, 2).
1
2
Csavarok (2) (tartozék)
11HU


========15========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm


specdef v20051124
2. lépés: Csatlakoztatás tv-készülékhez
Ebben a fejezetben a hangsugárzók és a tv-készülék csatlakoztatási módját ismertetjük. Egyéb tv- csatlakoztatásokról a 24. oldalon olvashat. További komponensek csatlakoztatását lásd a 27. oldalon. A progresszív jelbemenetről olvassa el a 25. oldalon leírtakat.
Tekintse át az alábbi csatlakoztatási ábrát, és olvassa el a következő oldalakon található 1–4 fejezeteket.
DAV-DZ110
Első hangsugárzó (jobb)
Középső hangsugárzó
Első hangsugárzó (bal)
A kezdő lépések – Alapműveletek –
AM keretantenna
SPEAKER
COMPONENT VIDEO OUT YPB/CB PR/CR
EURO AV
AM
FRONT R FRONT L SUR R SUR LCENTER WOOFER
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
RLAUDIO IN
LINE
COAXIAL FM75
Hálózati csatlakozóvezeték
FM huzalantenna
Mélyhangsugárzó
TV
Hátsó hangsugárzó (jobb) Hátsó hangsugárzó (bal)
12HU


========16========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm]


specdef v20051124
DAV-DZ111
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Első hangsugárzó (jobb)
Első hangsugárzó (bal)
Középső hangsugárzó
AM keretantenna
SPEAKER
COMPONENT VIDEO OUT YPB/CB PR/CR
EURO AV
AM
FRONT R FRONT L SUR R SUR LCENTER WOOFER
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
RLAUDIO IN
LINE
COAXIAL FM75
Hálózati csatlakozóvezeték
FM huzalantenna
Mélyhangsugárzó
TV
Hátsó hangsugárzó (jobb) Hátsó hangsugárzó (bal)
folytatódik
13HU


========17========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm


specdef v20051124
DAV-DZ410
Első hangsugárzó (jobb)
Első hangsugárzó (bal)
Középső hangsugárzó
AM keretantenna
SPEAKER
COMPONENT VIDEO OUT YPB/CB PR/CR
EURO AV
AM
FRONT R FRONT L SUR R SUR LCENTER WOOFER
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
A kezdő lépések – Alapműveletek –
RLAUDIO IN
LINE
COAXIAL FM75
Hálózati csatlakozóvezeték
FM huzalantenna
Mélyhangsugárzó
TV
Hátsó hangsugárzó (jobb) Hátsó hangsugárzó (bal)
14HU


========18========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm]


specdef v20051124
1 A hangsugárzók csatlakoztatása
A szükséges vezetékek
A csatlakozódugasz és a jelölőhüvely színe megegyezik a megfelelő csatlakozóaljzatokat jelölő címke színével.
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Színes hüvely
(+)
(–)
Megjegyzés
• A hangsugárzó vezeték külső szigetelőhüvelyét ne tolja be a SPEAKER aljzatba.
A hangsugárzók rövidre zárásának megakadályozása
A hangsugárzók rövidre zárása a rendszer meghibásodását okozhatja. Ennek megakadályozása érdekében tartsa be az alábbi előírásokat a hangsugárzók csatlakoztatásakor. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek lecsupaszított vége nem ér-e hozzá egy másik hangsugárzó aljzathoz, vagy egy másik hangsugárzó vezeték lecsupaszított végéhez.
A lecsupaszított hangsugárzó vezeték hozzáér a másik hangsugárzó aljzathoz.
A szigetelés túlzott mértékű eltávolítása miatt a lecsupaszított vezetékek összeérnek.
Az összes berendezés, a hangsugárzók és a hálózati vezeték csatlakoztatása után a teszthang funkcióval elle- nőrizze a hangsugárzók megfelelő csatlakoztatását. A teszthang funkcióról bővebben a 76. oldalon olvashat. Ha a teszthang funkció használata közben a hang nem hallható, vagy nem abból a hangsugárzóból szól, amelyik a kijelzőn látható, a hangsugárzón rövidzárlat léphetett fel. Ilyenkor ellenőrizze újból a hangsugárzók csatlakoztatását.
Megjegyzés
• Csatlakoztassa a vezetékeket a megfelelő aljzatokba: a 3 vezetéket a 3, a # vezetéket a # aljzathoz kell csatla- koztatni. Ha bármelyik hangsugárzónál felcseréli a polaritást, a hang torzítással terhelt lesz, és nem lesznek mélyhangok.
2 A tv-készülék csatlakoztatása A szükséges vezetékek
SCART (EURO AV) vezeték (nem tartozék)
A SCART (EURO AV) csatlakozóvezetéket e készülék EURO AV Ú OUTPUT (TO TV) aljzatához kell csatlakoztatni.
folytatódik
15HU


========19========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm


specdef v20051124
Ha SCART (EURO AV) vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tv-készülék képes-e S- videó vagy RGB jelek fogadására. Ha a tv-készülék S-videó jelek fogadására képes, kapcsolja a tv-készülé- ket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tv-készülék kezelési útmutatóját.
Hasznos tudnivaló
• Ha a csatlakoztatott tv-készülék vagy egy kétcsatornás sztereó hangforrás hangját 6 hangsugárzón keresztül kívánja hallgatni, válassza ki a „Dolby Pro Logic”, a „Dolby Pro Logic II MOVIE” vagy a „Dolby Pro Logic II MUSIC” hangzásképet (33. oldal).
3 Az antenna csatlakoztatása Az AM antenna csatlakoztatása
Műanyag állvány (tartozék)
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Antenna
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AM jelek vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy csévélje fel az antennát.
1 Válassza le a keretet az állványról.
2 Állítsa be az AM keretantennát.
3 Csatlakoztassa az antennavezetékeket az AM aljzatokhoz.
Az (A) és a (B) vezetéket bármelyik aljzathoz csatlakoztathatja.
Eddig tolja be.
A
AM
A vezeték beillesztése közben tartsa nyomva a szorítókapcsot.
B
Megjegyzés
• Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM keretantennát ettől a készüléktől és egyéb külső berendezésektől távol kell elhelyezni.
Hasznos tudnivaló
• Addig forgassa az AM keretantennát, míg a legjobb AM-vételt meg nem találja.
16HU


========20========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm]


specdef v20051124
4 Enyhe meghúzással ellenőrizze, hogy az AM keretantenna biztonságosan csatlakozik-e
a készülékhez.
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Az FM huzalantenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az FM huzalantennát a COAXIAL FM 75 Ω aljzathoz.
FM huzalantenna (tartozék)
FM huzalantenna (tartozék)
vagy
COAXIAL FM 75 Ω aljzat
COAXIAL FM 75 Ω aljzat
Megjegyzés
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg vízszintes pozícióban kell rögzíteni.
Hasznos tudnivaló
• Ha az FM vétel gyenge, egy 75 Ω-os koaxiális kábellel (nem tartozék) csatlakoztasson a rendszerhez egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
Rendszer
Kültéri FM antenna
4 A hálózati vezeték csatlakoztatása
Mielőtt e rendszer hálózati vezetékét a fali konnektorhoz csatlakoztatná, csatlakoztassa a hangsugárzókat a rendszerhez.
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a hálózati vezetéket haladéktalanul kihúzhassa, ha valamilyen probléma fordul elő.
17HU


========21========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm
3. lépés: A rendszer telepítése
A hangsugárzók elhelyezése A térhatású hangélmény maximális hatásának elérése érdekében a hangsugárzókat (a mély- hangsugárzó kivételével) a hallgatási pozíciótól
egyenlő távolságra (A) javasolt elhelyezni.
Ez a rendszer azonban lehetővé teszi, hogy a középső hangsugárzót 1,6 m-rel (B), a hátsó hangsugárzókat pedig 5 m-rel (C) közelebb
vihesse a hallgatási pozícióhoz.
Az első hangsugárzókat a hallgatási pozíciótól (A) számított 1,0–7,0 méteres tartományon
A kezdő lépések – Alapműveletek –
belül helyezheti el.
A hangsugárzókat az alábbi ábra szerint helyezze el.
Megjegyzés
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani. • A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, mely:
– Különösképpen meleg vagy hideg – Poros vagy piszkos
– Túlzottan párás
– Rázkódásnak van kitéve – Közvetlen napfénynek van kitéve
• Ha a mélyhangsugárzót és/vagy az állványra (nem tartozék) szerelt hangsugárzókat speciálisan kezelt (viaszolt, olajozott, polírozott stb.) padlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy foltosodás vagy elszíneződés
léphet fel.
• A hangsugárzók tisztításához használjon puha ruhát, például olyat, amilyet az ablaktisztításhoz szokott
használni.
18HU


specdef v20051124
• Ne használjon súrolószivacsot, súrolószert vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint. • Ne dőljön neki vagy kapaszkodjon fel a hangsugárzóra, mert felborulhat.
Hasznos tudnivaló
• Ha a hangsugárzók pozícióját módosítja, javasoljuk, hogy tegyen így a megfelelő beállításokkal is. A részleteket lásd „A szobának megfelelő térhangzás” (66. oldal), illetve „A megfelelő beállítások automatikus kalibrálása” (68. oldal) című fejezetekben.


========22========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm]


specdef v20051124
4. lépés: Gyorsbeállítás
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Az alábbiakban azokat az alapvető lépéseket részletezzük, melyek a rendszer alapbeállításá- hoz szükségesek.
LANGUAGE SETUP OSD:
MENU: AUDIO: SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH PORTUGUESE
"/1
5 A X/x gombokkal válassza ki a nyelvet.
A rendszer a kiválasztott nyelven jeleníti
meg a menüt és a szinkronfeliratokat. 6 Nyomja meg az ENTER gombot.
A csatlakoztatandó tv-készülék képarányá-
nak beállítására szolgáló menü megjelenik.
C/X/x/c ENTER
DISPLAY
SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: 4:3 OUTPUT:
16:9
16:9 4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
1 Kapcsolja be a tv-készüléket. 2 Nyomja meg a [/1 gombot.
7 A X/x gombokkal válassza ki a tv-
készülék típusának megfelelő beállítást.
Megjegyzés
• A gyorsbeállítás idejére húzza ki a fejhallgatót a
készülékből. Ha a fejhallgató csatlakoztatva ma-
rad, a 11. lépés utáni műveletek nem végezhetők
el.
• Ellenőrizze, hogy a rendszert „DVD”
üzemmódba kapcsolta-e.
3 Válassza ki a tv-készüléken a rendszer
számára fenntartott videocsatornát.
A [Press [ENTER] to run QUICK SETUP.]
(Nyomja meg az ENTER gombot a gyors-
beállítás elindításához) üzenet jelenik meg
a képernyő alján. Ha az üzenet nem jelenik
meg, indítsa el újból a gyorsbeállítást (21.
oldal).
4 Lemez behelyezése nélkül nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a nyelv kiválasztá-
sára szolgáló menü.
xHa normál (4:3) képarányú készüléke van
[4:3 LETTER BOX] vagy [4:3 PAN SCAN] (72. oldal)
xHa szélesképernyős tv-készüléke,
vagy szélesvásznú üzemmóddal ellátott
normál (4:3) képarányú készüléke van
[16:9] (72. oldal)
8 Nyomja meg az ENTER gombot.
A hátoldali EURO AV Ú OUTPUT (TO
TV) aljzaton megjelenő videojel típusának
beállítására szolgáló menü megjelenik.
SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: 4:3 OUTPUT:
16:9
ON JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
9 A X/x gombokkal válassza ki a videó
kimenőjelek típusát.
folytatódik
19HU


========23========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm
• [VIDEO]: videó kimenőjelek. • [RGB]: RGB kimenőjelek.
Megjegyzés
• Ha a tv-készülék nem tud RGB jeleket fogadni, a képernyőn akkor sem jelenik meg a műsor, ha kiválasztja az [RGB] beállítást. Olvassa el a tv-
készülék kezelési útmutatóját.
10Nyomja meg az ENTER gombot.
A hangsugárzó-elrendezés beállítására
szolgáló menü megjelenik. 11A C/c gombokkal válassza ki az
aktuális elrendezésnek megfelelő
formátum-ábrát, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A kezdő lépések – Alapműveletek –
A részleteket lásd „A szobának megfelelő térhangzás” című fejezetben (66. oldal).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
12Csatlakoztassa a kalibráló-mikrofont
az A.CAL MIC aljzathoz az előlapon,
válassza ki a [YES] beállítást a X/x gombokkal, majd nyomja meg az ENTER gombot.
Egy állvány (nem tartozék) vagy hasonló
eszköz segítségével rögzítse kb.
fejmagasságban a mikrofont. Mindegyik hangsugárzó előlapja nézzen a mikrofon
felé, és ne legyen közöttük semmilyen
akadály. A mérési folyamat alatt legyen
teljes csend.
20HU


specdef v20051124
A.CAL MIC
Kalibráló-mikrofon
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start measurement?
YES NO
Az automatikus kalibrálás megkezdődik.
Megjegyzés
• Amikor az [AUTO CALIBRATION] funkció
megkezdődik, hangos teszthang hallható. Ennek
hangereje nem módosítható. Éppen ezért a
beállítás előtt gondoljon a gyermekekre és a
szomszédokra.
• Mérés közben (ami kb. 3 percig tart) ne tartóz-
kodjon a mérési területen, és kerülje a zaj-
keltést, mert ezzel befolyásolhatja a mérés
eredményét.
13Húzza ki a kalibráló-mikrofont, és a C/c
gombokkal válassza ki a [YES] opciót.
A gyorsbeállítás befejeződött. Az összes be-
állítási és csatlakoztatási művelet lezajlott.


========24========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb04gsb.fm]


specdef v20051124
Measurement complete.
FRONT L : YES
FRONT R : YES
CENTER : NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select YES.
YES NO
A kezdő lépések – Alapműveletek –
Megjegyzés
• Ha a mérés meghiúsul, kövesse a képernyőn megjelenő utasítást, és indítsa újra az [AUTO CALIBRATION] funkciót.
Kilépés a gyorsbeállításból Bármelyik lépésnél nyomja meg a DISPLAY gombot.
Hasznos tudnivaló
• Ha a hangsugárzók pozícióját módosítja, javasoljuk, hogy tegyen így a megfelelő beállításokkal is. A részleteket lásd „A szobának megfelelő térhangzás” (66. oldal), illetve „A megfelelő beállítások automatikus kalibrálása” (68. oldal) című fejezetekben.
• Ha a rendszer egyéb beállításait szeretné módosítani, olvassa el „Az alapbeállítások menüje” című fejezetet (70. oldal).
A gyorsbeállítási képernyõ újbóli behívása
1 Amikor a rendszer állj üzemmódban van,
nyomja meg a DISPLAY gombot. A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] menüt, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik a [SETUP] menü tartalma.
1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 )
: :
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 A X/x gombokkal válassza ki a [QUICK]
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik a gyorsbeállítási képernyő.
21HU


========25========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb05gsa.fm]
A kezdõ lépések – További lehetõségek –
A bemutató üzemmód kikapcsolása
"/1
AMP MENU
X/x/c ENTER
Miután a hálózati vezetéket csatlakoztatta, a kijelzőn a bemutató képsor jelenik meg. Ha
megnyomja a távvezérlő "/1 gombját, a bemutató kikapcsol.
Megjegyzés
• Ha a rendszer "/1 gombját nyomja meg, a bemutató
nem kapcsol ki.
• Ha az AMP menüben bekapcsolta a bemutató
üzemmódot, a bemutató képernyő a távvezérlő "/1 gombjával nem kapcsolható ki. Először kapcsolja ki a bemutató üzemmódot a menüben, majd nyomja
meg a távvezérlő "/1 gombját. Ha a bemutató üzemmódot a menüben kikapcsolja, a rendszer készenléti állapotban energiát takarít meg.
A bemutató üzemmód ki- és
bekapcsolása
1 Nyomja meg az AMP MENU gombot. 2 A X/x gombbal válassza ki a „DEMO”
menüpontot, majd nyomja meg az ENTER vagy a c gombot.
3 A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• DEMO ON: a bemutató üzemmód bekapcsolása.
22HU


specdef v20051124
• DEMO OFF: a bemutató üzemmód
kikapcsolása.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás módosul.
5 Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.


========26========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb05gsa.fm]
A hangsugárzók felszerelése a falra 1 Készítsen elő olyan csavarokat (nem
mellékelt tartozék), melyek megfelel-
nek a hangsugárzó hátoldalán lévő
furatnak. Lásd az alábbi illusztrációt.
4 mm (5/32 hüvelyk)
30 mm (1 3/16 hüvelyk)
4,6 mm 3
( /16 hüvelyk)
Furat a hangsugárzó
hátoldalán
10 mm13
( /32 hüvelyk)
2 Csavarozza be a csavarokat a falba.
A középsõ hangsugárzónál
160 mm3 (6 /8 hüvelyk)
8–10 mm (11/32–13/ hüvelyk)
32
A többi hangsugárzónál (DAV-DZ110/ DZ111)
8–10 mm (11/32–13/ hüvelyk)
32


specdef v20051124
A többi hangsugárzónál (DAV-DZ410)
400 mm3 (15 /4 hüvelyk)
A kezdő lépések – További lehetőségek –
8–10 mm (11/32–13/ hüvelyk)
32
3 Akassza a hangsugárzókat a csava-
rokra.
4,6 mm 3
( /16 hüvelyk)
10 mm13
( /32 hüvelyk)
Megjegyzés
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe, majd azt erősítse fel a falra. A hangsugárzókat függőleges, sík felületre lehetőleg a fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet vagy szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy szakszerűtlen csavarozás stb.), a termék helytelen használatából vagy természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
23HU


========27========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb05gsa.fm]


specdef v20051124
Csatlakoztatás tévékészülékhez (speciális)
Válassza a tévékészülék hátoldalán lévő aljzatoknak megfelelő csatlakoztatási módot.
A videó vezetékek csatlakoztatása
A DVD-lemezről lejátszott műsort a tévéképernyőre továbbítja.
Ellenőrizze a tv-készülék csatlakozóit, és válasszon az A vagy B módszer közül. Az A (normál)– B (komponens) sorrendnek megfelelően a képminőség javul.
A COMPONENT VIDEO OUT aljzathoz
SPEAKER
COMPONENT VIDEO OUT YPB/CB PR/CR
EURO AV
AM
FRONT R FRONT L SUR R SUR LCENTER WOOFER
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
RLAUDIO IN
LINE
COAXIAL FM75
Az EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzathoz
BAA COMPONENT VIDEO IN
A EURO AV INPUT aljzathoz
aljzathoz
Y
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO IN aljzatokkal rendelkező tévékészülék
TV
A A tévékészülék csatlakoztatása SCART (EURO AV) vezetékkel (nem mellékelt tartozék)
A SCART (EURO AV) csatlakozóvezetéket e készülék EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatához kell csatlakoztatni.
Ha SCART (EURO AV) vezetéket használ a csatlakoztatáshoz, ellenőrizze, hogy a tévékészülék képes-e S-videó vagy RGB jelek fogadására. Ha a tévékészülék S-videó jelek fogadására képes, kapcsolja a tévékészüléket az RGB kompatibilis bemenetre. Olvassa el a csatlakoztatni kívánt tévékészülék kezelési útmutatóját.
24HU


========28========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb05gsa.fm]


specdef v20051124
B Csatlakoztatás COMPONENT VIDEO IN aljzatokkal rendelkezõ tévékészülékhez
Használjon komponens videó vezetéket (nem mellékelt tartozék). A COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) aljzatokhoz csak olyan tévékészüléket vagy monitort csatlakoztasson, mely rendelkezik COMPONENT VIDEO IN (Y,PB/CB, PR/CR) aljzatokkal. Ha a tévékészülék progresszív jelek fogadására is képes, ezt a csatlakoztatási módszert kell használnia, és a rendszer jelkimenetét progresszív üzemmódba kell kapcsolnia (25. oldal).
A kezdő lépések – További lehetőségek –
Zöld Kék Piros
Csatlakoztatás hagyományos 4:3 képarányú tévékészülékhez A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy a műsor nem megfelelően tölti ki a képernyőt. Ha módosítani kívánja a képarányt, lapozzon a 72. oldalra.
Az Ön tévékészüléke képes progresszív jelek fogadására?
A progresszív formátum egy olyan eljárás a tévékép megjelenítésére, mely csökkenti a képvillogást, és fokozza a képélességet. Ha ezt a jelformátumot szeretné használni, ezt a rendszert olyan tévékészülék- hez kell csatlakoztatni, mely képes progresszív jelek fogadására.
PROGRESSIVE
FUNCTION
Amikor ez a rendszer progresszív formátumú jeleket továbbít, a „PROGRE” világít az előlapi kijelzőn. 1 A FUNCTION gombbal kapcsoljon „DVD” üzemmódba.
2 Nyomja meg a PROGRESSIVE gombot.
A PROGRESSIVE gomb többszöri megnyomásakor a kijelzések az alábbi sorrendben jelennek
meg:
n P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE
folytatódik
25HU


========29========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb05gsa.fm]


specdef v20051124
xP AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója képes progresszív jelek fogadására, és
– a televíziót a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta.
Általában ezt a beállítást kell választani. A készülék automatikusan felismeri a formátumot, és kiválasztja a megfelelő átalakítási módszert.
Ha a fenti két feltétel nem teljesül, a kép nem lesz tiszta, vagy egyáltalán nem jelenik meg, ha ezt a beállítást választja ki.
xP VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Csak akkor válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója képes progresszív jelek fogadására, és
– a televíziót a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta, és
– a videofilmek lejátszásához minden esetben a PROGRESSIVE VIDEO átalakítási módszert
kívánja alkalmazni.
Válassza ki ezt a beállítást, ha a PROGRESSIVE AUTO beállításnál a kép nem tiszta. Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, a kép nem lesz tiszta, vagy egyáltalán nem jelenik meg, amikor ezt a beállítást kiválasztja.
xINTERLACE
Válassza ezt a beállítást, ha:
– televíziója nem képes progresszív jelek fogadására, vagy
– a televíziót nem a COMPONENT VIDEO OUT aljzatokhoz csatlakoztatta (hanem az EURO
AV T OUTPUT (TO TV) aljzathoz).
Néhány szó a DVD-mûsorok típusairól és az átalakítási módszerekrõl A DVD-műsorok két nagy csoportba sorolhatók: mozifilm alapú és videó alapú műsorok. A videó alapú műsorok általában tévéműsorok (pl. sorozatok és szórakoztató műsorok), melyeknél a műsor megjelenítése másodpercenként 25 kép/50 félkép (PAL) vagy 30 kép/60 félkép (NTSC) sebességgel történik. A mozifilm alapú műsorok eredete a filmszínház, ahol másodpercenként 24 kép megjelenítése jellemző. Vannak olyan DVD-lemezek, melyek mind mozifilm, mind videó alapú műsort tartalmaznak.
Annak érdekében, hogy ezek a képek akkor is természetes formában jelenjenek meg a képernyőn, ha progresszív módba kapcsol, a progresszív jeleket át kell alakítani a DVD-műsor típusának megfelelően.
Megjegyzés
• Ha videó alapú műsort progresszív jelformátumban játszik le, bizonyos típusú képek egyes részei – a jelkonverzió miatt – természetellenes formában jelenhetnek meg a COMPONENT VIDEO OUT aljzaton keresztül. A „PROGRESSIVE AUTO” vagy a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítás az EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzatokon megjelenő képekre nincs hatással, mert ezek az aljzatok csak normál (sorváltásos) képet továbbítanak. • Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (73. oldal), a készülék „INTERLACE” beállításra kapcsol. Ez abban az esetben is megtörténik ha a „PROGRESSIVE AUTO” vagy a „PROGRESSIVE VIDEO” beállítást választotta ki.
• Ha a [LINE] menüpont [RGB] beállítását választja ki a [SCREEN SETUP] menüben (73. oldal), ez a rendszer nem továbbít komponens jeleket.
26HU


========30========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb05gsa.fm]


specdef v20051124
Csatlakoztatás egyéb komponenshez
Ha a külső komponens AUDIO OUT aljzatait ehhez a rendszerhez csatlakoztatja, a komponens műsorát e rendszer hangsugárzóin keresztül hallgathatja meg. A külső komponens videó kimeneteit csatlakoztassa közvetlenül a tévékészülékhez.
A kezdő lépések – További lehetőségek –
A külsõ komponens csatlakoztatása
A külső komponens műsorát e rendszer hangsugárzóin keresztül játszhatja le.
Videomagnó, digitális műholdvevő
vagy PlayStation 2 stb.
AUDIO OUT
L
R
A LINE (AUDIO IN) aljzatokhoz
SPEAKER
COMPONENT VIDEO OUT YPB/CB PR/CR
EURO AV
AM
FRONT R FRONT L SUR R SUR LCENTER WOOFER
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
RLAUDIO IN
LINE
COAXIAL FM75
A külsõ komponens AUDIO OUT aljzatainak csatlakoztatása e rendszer LINE (AUDIO IN) aljzataihoz
Egy audio vezetékkel (nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a videomagnót vagy egyéb komponenst a LINE (AUDIO IN) aljzatokhoz. A vezetékek csatlakoztatásánál ügyeljen arra, hogy színes csatlakozódugókat a megfelelő színű aljzatokhoz csatlakoztassa.
Fehér (bal/hang)
Piros (jobb/hang)
Hordozható audioeszköz csatlakoztatása a rendszerhez
Csatlakoztassa a hordozható audioeszköz audio kimenetét a rendszer előlapján lévő AUDIO IN aljzatokhoz. Használjon sztereó minidugasszal rendelkező vezetéket (nem mellékelt tartozék).
folytatódik
27HU


========31========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb05gsa.fm]


specdef v20051124
Hasznos tudnivaló
• A hordozható audioeszközről lejátszott MP3 zeneszámok hangzása e rendszerrel fokozható.
A FUNCTION gombbal kapcsoljon „AUDIO” üzemmódba. Csatlakoztassa a hordozható audioeszközt. A SOUND FIELD gomb többszöri megnyomásával válassza ki az „A.F.D. STD” jelzést a kijelzőn.
Ha szeretné kikapcsolni, válasszon egy másik hangzáskép kijelzést.
Megjegyzés
• Az elektronikus zajok megelőzése érdekében ügyeljen a biztos csatlakoztatásra.
28HU


========32========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb06bas.fm]
Alapfunkciók
Lemezek lejátszása

Állítsa be a
"/1
A
H FUNCTION hangerőt
Lemeztartó
Csatlakoztasson
fejhallgatót
"/1
FUNCTION
MUTING
VOLUME +/–
./>
/
H
x
X
A DVD VIDEO vagy VIDEO CD-lemeztől függően egyes funkciók működése korlátozott vagy a megszokottól eltérő lehet. Olvassa el a lemezhez mellékelt tájékoztatót.
1 Kapcsolja be a tévékészüléket. 2 A tévékészüléken válassza ki azt a
bemenetet, melyhez ezt a rendszert
csatlakoztatta.
3 Nyomja meg a "/1 gombot.
A készülék bekapcsol.
Ha a készülék más üzemmódban működik,
a FUNCTION gombbal váltson „DVD”
módba.
4 Nyomja meg a A gombot. 5 Helyezzen be egy lemezt.


specdef v20051124
Helyezzen egy lemezt a lemeztartóba és nyomja meg a A gombot.
Alapfunkciók
A 8 cm-es lemezt a tálca kisebb átmérőjű bemélyedésébe kell helyezni. Ügyeljen arra, nehogy ferdén álljon a lemez.
MegjegyzésNote
• A lemeztartót nem szabad kézzel betolni, mert a
készülék meghibásodhat.
• A lemeztartóba nem szabad két vagy több
lemezt helyezni.
6 Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás megkezdődik (folyamatos
lejátszás).
Állítsa be a hangerőt a rendszeren.
A hangerőszint megjelenik a tévé-
képernyőn és a kijelzőn.
Megjegyzés
• A rendszer aktuális állapotától függően előfordulhat, hogy a hangerőszint nem jelenik meg a tévéképernyőn. Energiatakarékos készenléti üzemmód
Nyomja meg a "/1 gombot, miközben a készülék bekapcsol. Az üzemmód kikapcsolásá- hoz nyomja meg egyszer a "/1 gombot. További mûveletek
Funkció: Nyomja ezt a gombot: Állj x
Szünet X
A lejátszás folytatása szünet X vagy H
után
Ugrás a következő fejezetre, >
műsorszámra vagy jelenetre (JPEG kivételével) Ugrás az előző fejezetre, .
műsorszámra vagy jelenetre (JPEG kivételével) A hang kikapcsolása MUTING. A hang
bekapcsolásához
nyomja meg ismét ezt
vagy a VOLUME +
gombot.
A lejátszás kikapcsolása és a A
lemez kivétele
folytatódik
29HU


========33========

specdef v20051124
Funkció: Nyomja ezt a gombot: Az előző jelenet
megismétlése* (visszajátszás) lejátszás
közben.
Gyorskeresés előre az (továbbítás) aktuális jeleneten belül** lejátszás közben.
Külsõ mûsorforrás vagy a rádió mûsorának hallgatása
*
Csak DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R lemezeknél.
Ez a gomb DivX videofájloknál nem használható
(csak DAV-DZ110/DZ410).
**
Csak DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW
lemezeknél. Ez a gomb DivX videofájloknál nem
használható (csak DAV-DZ110/DZ410).
FUNCTION
Alapfunkciók
Megjegyzés
• Az azonnali visszajátszási vagy a továbbítási funkció bizonyos jeleneteknél nem használható.
AMP MENU
X/x/c ENTER
A csatlakoztatott komponens kiválasztása
Meghallgathatja a hátoldali LINE aljzatokhoz csatlakoztatott videomagnó vagy egyéb komponens műsorát. A működtetésre vonatkozó további információkat lásd az aktuális komponens kezelési útmutatójában. A FUNCTION gombbal kapcsoljon „LINE” üzemmódba.
A FUNCTION gomb többszöri megnyomásakor az üzemmód-kijelzések az alábbi sorrendben jelennek meg.
DVD n TUNER FM n TUNER AM n LINE n TV n AUDIO n …
A csatlakoztatott komponens bemeneti jelszintjének beállítása
A hátoldali LINE aljzatokhoz, illetve az elő- lapon lévő AUDOI IN aljzatokhoz csatlakoz- tatott külső komponens műsorának lejátszásakor torzítás fordulhat elő. Ez nem hibajelenség, ha- nem bizonyos típusú külső komponensek saját- sága. A torzítás megelőzése érdekében módosít- hatja a külső komponenstől érkező bemenőjel jelszintjét.
30HU


========34========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb06bas.fm]
1 A FUNCTION gombbal kapcsoljon
„LINE” vagy „AUDIO” üzemmódba. 2 Nyomja meg az AMP MENU gombot. 3 A X/x gombbal válassza ki az
„ATTENUATE” menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER vagy a c
gombot.
4 A X /x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• ATT ON: a bemenőjel csillapítása. A
hangerőszint módosul.
• ATT OFF: normál bemenő jelszint. 5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás módosul.
6 Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.


specdef v20051124
A televízió vagy a videomagnó hangjának lejátszása az összes hangsugárzón keresztül
Alapfunkciók
A televízió vagy a videomagnó hangját a rendszer összes hangsugárzóján keresztül is meghallgathatja.
A részleteket lásd a „Csatlakoztatás tévékészülékhez (speciális)” (24. oldal) és a „Csatlakoztatás egyéb komponenshez” (27. oldal) fejezetekben.
FUNCTION
SOUND FIELD
1 A FUNCTION gombbal kapcsoljon „TV”
vagy „LINE” üzemmódba.
2 A SOUND FIELD gomb többszöri
megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
hangzásképet.
Ha a televízió hangját, vagy egy kétcsatornás
műsorforrás műsorát e rendszer 6 hangsu-
gárzóján keresztül szeretné, meghallgatni,
válassza ki a „PRO LOGIC”, a „PLII
MOVIE” vagy a „PLII MUSIC”
hangzásképet.
A hangzásképekről bővebben a 33. oldalon
olvashat
31HU


========35========

specdef v20051124
A MOVIE (film) vagy MUSIC (zenei) hangzás kiválasztása

Film vagy zene lejátszása közben kiválaszthatja a megfelelő hangzást.
Alapfunkciók
MOVIE/ MUSIC
Lejátszás közben nyomja meg a MOVIE/ MUSIC gombot.
Nyomja meg ismételten a MOVIE/MUSIC gombot mindaddig, míg a kívánt hangzás- üzemmódnak megfelelő kijelzés meg nem jelenik a kijelzőn. Az alapbeállítást aláhúzással jelöltük.
• AUTO: a megfelelő hangzás-üzemmód automatikus kiválasztása a lejátszott lemez függvényében.
• MOVIE: filmek lejátszásához.
• MUSIC: zene lejátszásához.
Hasznos tudnivaló
• Amikor a film vagy a zenei üzemmódot kiválasztja, a „MOVIE” vagy a „MUSIC” jelzés megjelenik a kijelzőn.
Megjegyzés
• Ha a rendszerhez fejhallgatót csatlakoztatott, ez a funkció nem használható.
32HU


========36========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb07sou.fm]


specdef v20051124
Az eredeti hang automatikus Hangbeállítás reprodukálása
A térhatású hangzás
xAUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan bekapcsolása
megállapítja az audio bemenőjel típusát (Dolby
Digital, DTS vagy normál 2-csatornás sztereó), és
szükség esetén elvégzi a dekódolást. Ennél az
üzemmódnál a hang az eredeti (felvételi) formá-
ban hallható, bármilyen hanghatás (pl. zengés) A lejátszani kívánt műsor típusának függvényé-
hozzáadása nélkül.
ben a gyárilag beállított térhatású hangzásképek
Ha azonban a műsor nem tartalmaz mélyfrek- közül rendkívül egyszerűen kiválaszthatja a
venciás jelet (Dolby Digital LFE, stb.), a készü- megfelelőt. Így otthonában élvezheti a filmszín-
lék egy önállóan generált mélyhangot továbbít a házak izgalmas, erőteljes akusztikáját.
mélysugárzóhoz.
Hangbeállítás
SOUND FIELD
A hang reprodukálása több hangsugárzón keresztül xAUTO FORMAT DIRECT MULTI Ennél az üzemmódnál bármilyen típusú lemez műsorát az összes hangsugárzó bevonásával szólaltathatja meg.
Nyomja meg a SOUND FIELD gombot. A SOUND FIELD gomb többszöri megnyomá- sával kiválaszthatja a kívánt hangzásképet.
A választható hangzásképek
Hangzásképek Kijelzés AUTOMATIKUS, A.F.D. STD NORMÁL
AUTOMATIKUS, A.F.D. MULTI TÖBBCSATORNÁS
Dolby Pro Logic PRO LOGIC Dolby Pro Logic II MOVIE PLII MOVIE Dolby Pro Logic II MUSIC PLII MUSIC 2-CSATONÁS SZTEREÓ 2CH STEREO KÉTCSATORNÁS HP 2CH SZTEREÓ FEJHALLGATÓ
VIRTUÁLIS HP VIRTUAL FEJHALLGATÓ
Kétcsatornás mûsorforrások (pl. CD) hangjának megszólal- tatása 5.1 csatornán keresztül xDolby Pro Logic
A Dolby Pro Logic rendszer a kétcsatornás hangfor- rás műsorából öt kimenő csatornát állít elő. A beme- nőjel Pro Logic rendszerű dekódolása után a műsor az első, a középső és a hátsó hangsugárzókon ke- resztül szólal meg. A hátsó csatornák hangja mono. xDolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás hang- forrás műsorából öt teljes sávszélességű kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű, nagy jeltisztasá- gú mátrix surround dekóder végzi, mely bármilyen új hanginformáció hozzáadása vagy hangelszínező- dés okozása nélkül kivonja és feldolgozza a térhatás információkat az eredeti felvételből.
Megjegyzés
• Ha a bemenőjel többcsatornás műsorforrásból érkezik, a Dolby Pro Logic és a Dolby Pro Logic II MOVIE/ MUSIC dekóder kikapcsol, és a többcsatornás műsorforrás jele közvetlenül kerül a hangsugárzókra. • Kéthangú műsorok esetén a Dolby Pro Logic és a Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC dekóder nem működik.
folytatódik
33HU


========37========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb07sou.fm]


specdef v20051124
Csak az elsõ hangsugárzók és a mélysugárzó mûködtetése
x2 CHANNEL STEREO
Ebben az üzemmódban a hang csak az első két (jobb/bal) hangsugárzóból és a mélysugárzóból hallható. A hagyományos kétcsatornás műsor- források hangja teljesen elkerüli a hangfeldol- gozó áramköröket. A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le a készülék.
Így bármilyen műsorforrás műsorát lejátszhatja csak a bal és jobb első illetve a mélysugárzó használatával.
Térhatású hang a fejhallgatóban
xHEADPHONE 2 CHANNEL STEREO Ebben az üzemmódban a hang a két fejhallgató csatornából (bal és jobb) szól. A hagyományos kétcsatornás (sztereó) műsorforrások hangja teljesen elkerüli a hangfeldolgozó áramköröket. A többcsatornás műsort kétcsatornásra keveri le a készülék.
xHEADPHONE VIRTUAL
Ez a hangzáskép térhatásúvá alakítja a bal és jobb fejhallgató csatornán beérkező jelet. Ez a hangzáskép csak többcsatornás műsor esetén hatásos.
A térhatású hang kikapcsolása Nyomja meg a SOUND FIELD gombot mindaddig, míg az „A.F.D. STD” vagy a „2CH STEREO” jelzés meg nem jelenik a kijelzőn.
34HU


========38========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
Speciális mûveletek lejátszás közben Keresési lehetõségek
(Pásztázás, lassítás, képenkénti lejátszás)


specdef v20051124
Ellentétes lejátszási irány
×2b n 1 m n 2 m n 3 m
3m (csak DVD VIDEO/DVD-VR mód/DivX *
videó /VIDEO CD)
×2b (csak DVD VIDEO/CD)
*

Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
A kép figyelése közben a kívánt részletet többféle sebességgel keresheti a lemezen.
Megjegyzés
• A lejátszani kívánt DVD/DivX videó*/VIDEO CD- lemez típusától függően egyes funkciók nem működhetnek.
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
A kívánt jelenet megkeresése
gyorsított lejátszással elõre vagy hátra (pásztázás) (JPEG kivételével)
A lemez lejátszása közben nyomja meg a / m vagy M/ gombot. A keresett részlet megtalálása után a H gombbal kapcsolhat
vissza normál lejátszásra. Gyorskeresés közben
a /m vagy M/ gomb többszöri
megnyomásakor a lejátszás sebessége változik. Az említett gomb többszöri megnyomásakor az
alábbi kijelzések jelennek meg. A tényleges sebesség lemezenként különböző lehet. Normál lejátszási irány
×2B n 1 M n 2 M n 3 M
3M (csak DVD VIDEO/DVD-VR mód/DivX *
videó /VIDEO CD)
×2B (csak DVD VIDEO/CD)
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
A keresés sebessége minden újabb gombnyo- másra növekszik.
Keresés lassított lejátszással (lassítás)
(csak DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DivX videó*, VIDEO CD)
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
Szünet üzemmódban nyomja meg a /m vagy M/ gombot. A keresett részlet megtalálása után a H gombbal kapcsolhat vissza normál lejátszásra. Lassítás közben a /m vagy M/ gomb többszöri megnyomásakor a lejátszás sebessége változik. Két sebesség közül választhat. Az említett gomb többszöri megnyomásakor az alábbi kijelzések jelennek meg:
Normál lejátszási irány
2 y 1
Ellentétes lejátszási irány (csak DVD VIDEO)
2 y 1
Speciális műveletek lejátszás közben
Képenkénti lejátszás (képléptetés)
(CD, MP3 és JPEG kivételével)
Szünet üzemmódban a (léptetés) gombbal a következő képkockára ugorhat. Nyomja meg a (léptetés) gombot, ha az előző képkockára kíván ugrani (csak DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW-nél). A H gomb- bal visszakapcsolhat normál lejátszásra
Megjegyzés
• VR formátumban felvett DVD-R/DVD-RW lemezen nem lehet állóképet keresni.
• DATA (adat) CD/DATA DVD-lemezek esetében ez a funkció csak a DivX videofájlokhoz használható. (Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.)
35HU


========39========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
Tétel/fejezet/mûsorszám/ jelenet stb. keresése
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A [** (
**)] helyett a [– – (jelenik meg. **)] kijelzés

1 2 ( 2 7 )(
3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5
DVD VIDEO
A DVD-lemezen kereshet tétel vagy fejezet alapján, a VIDEO CD/CD/DATA (adat) CD/ DATA DVD-lemezen műsorszám, index vagy jelenet alapján. Mivel a lemez minden tétele és műsorszáma egyedi sorszámmal van azonosítva, a kívánt tétel vagy műsor-szám a megfelelő sorszám beírásával is kiválasztható. Lehetősége van időkód alapján történő keresésre is. 1 Nyomja meg a DISPLAY gombot.
(JPEG képfájlokat tartalmazó DATA CD/
DATA DVD lejátszása közben, nyomja
meg kétszer a DISPLAY gombot.) 2
A vezérlőmenü megjelenik.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
keresési módot.
Az aktuális lemeztől függően különböző
menüelemek jelenhetnek meg.
[TITLE] (tétel), [TRACK]
(műsorszám), [SCENE] (jelenet)
[CHAPTER] (fejezet), [INDEX]
(index)
[TIME/TEXT] (idő/szöveg)
Ha az időkód beírásával szeretne jelenetet
megkeresni, válassza ki az idő/szöveg
([TIME/TEXT]) szerinti keresést.
[TRACK] (műsorszám)
[ALBUM] (album)
[FILE] (fájl)
Példa: ha a [CHAPTER] (fejezet)
keresési módot választja.
A [** (
**)] kijelzés jelenik meg (a számokat jelent). **
A zárójelben lévő szám a tételek, fejezetek,
műsorszámok, indexek vagy jelenetek
összes számát jelenti.
4 A X/x gombbal vagy a számgombokkal
válassza ki a keresett tétel, fejezet,
műsorszám, index, jelenet stb. számát.
Ha hibázik
A CLEAR gombbal törölje a beírt számot
és válassza ki a megfelelő számjegyet. 5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék a kiválasztott számmal indítja a
lejátszást.
Jelenet keresése az idõkód segítségével (csak DVD VIDEO lemez és DVD-VR mód esetén) 1 A 2. lépésben válassza ki a [TIME/
TEXT] keresési módot.
A [T **:**:**] (a jelenlegi tétel leját-
szási ideje) lesz kiválasztva.
2 Nyomja meg az ENTER gombot.
A [T **:**:**] helyett a [T --:--:--]
kijelzés jelenik meg.
3 A számgombokkal írja be a megfelelő időkódot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Ha például a lemez 2 óra 10 perc 20
másodpercnyi műsora utáni részletet keres,
írja be a [2:10:20] időkódot.
1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5
DVD VIDEO
Hasznos tudnivaló
• A vezérlőmenü kikapcsolt állapotában a kívánt feje- zetet (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW), műsor- számot (VIDEO CD/CD) vagy fájlt* (DATA CD/ DATA DVD (DivX videó)) a megfelelő számgomb- ok és az ENTER gomb megnyomásával is kiválaszt- hatja.
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
Kiválasztott sor
Megjegyzés
• DVD+RW/DVD+R lemezen nem lehet az időkód beírásával keresni.
36HU


========40========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
Jelenetek keresése (Navigációs képernyő)
A képernyő 9 részre (index képernyőkre) történő
felosztásával gyorsan és egyszerűen megkeres- heti a kívánt jelenetet.
1 Lejátszás közben nyomja meg a
PICTURE NAVI gombot.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
CHAPTER VIEWER
ENTER
2 A PICTURE NAVI gomb többszöri meg-
nyomásával válassza ki a kívánt funkciót.
• [TITLE VIEWER] (csak DVD VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (csak DVD
VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (csak VIDEO CD/
Super VCD)
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A tételek, fejezetek vagy műsorszámok első
jelenete a következő elrendezésű képer- nyőn jelenik meg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 A C/X/x/c gombokkal válassza ki a
kívánt fejezetet, tételt vagy műsorszá-
mot és nyomja meg az ENTER gombot. A kiválasztott jelenet lejátszása megkezdődik.
Visszakapcsolás normál lejátszásra kiválasztás közben Nyomja meg a O RETURN vagy a DISPLAY gombot.
Megjegyzés
• A lejátszott lemeztől függően előfordulhat, hogy egyes elemek nem választhatók ki.


specdef v20051124
A lejátszás folytatása a megszakítási ponttól (Folytatólagos lejátszás)

Ha megállítja a lejátszást, a készülék megjegyzi a x gomb megnyomásának helyét, és a „RESUME” jelzés megjelenik a kijelzőn. Amíg nem veszi ki a lemezt, a folytatólagos lejátszási funkció működik, még akkor is ha a készüléket kikapcsolja a "/1 gombbal.
1 Lejátszás közben nyomja meg a x
gombot a lejátszás leállításához.
A készülék kijelzőjén megjelenik a
„RESUME” jelzés.
Ha a „RESUME” jelzés nem világít, a
folytatólagos lejátszási funkció nem
használható.
2 Nyomja meg a H gombot.
A készülék onnan folytatja a lejátszást, ahol
az 1. lépésben leállította.
Speciális műveletek lejátszás közben
Megjegyzés
• A leállítás helyétől függően előfordulhat, hogy a készülék nem pontosan a megszakítási ponttól folytatja a lejátszást.
• A leállítási pont helye törlődik a memóriából, ha: – kiveszi a lemezt.
– a rendszer készenléti üzemmódba kapcsol (csak
DATA CD/DATA DVD esetén).
– megváltoztatja a beállításokat az alapbeállítási
menüben.
– a FUNCTION gombbal másik üzemmódba kapcsol. – kihúzza a hálózati csatlakozóvezetéket. • DVD-R/DVD-RW lemezek (VR formátum), illetve VIDEO CD, DATA (adat) CD és DATA DVD- lemezek esetében a készülék megőrzi az aktuális lemez lejátszásának megszakítási pozícióját. • A folytatólagos lejátszás nem működik véletlen és programozott sorrendű lejátszási üzemmódban. • Lehetnek olyan lemezek, melyeknél ez a funkció nem használható.
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni, nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg a H gombot.
folytatódik
37HU


========41========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
Korábban lejátszott lemez folytatása (többlemezes lejátszás folytatás) (csak DVD VIDEO, VIDEO CD)
Ha megállítja a lejátszást, a készülék maximum
40 lemez esetén megjegyzi az állj gomb megnyomásának helyét és ha legközelebb
behelyezi a lemezt, folytatja a lejátszást. Ha a 41. lemeznél tárolja a megszakítási pontot az
első lemez megszakítási pontja törlődik a memóriából.
A funkció bekapcsolásához válassza ki a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [ON] beállítását. A részleteket lásd a „[MULTI-DISC RESUME]
(csak DVD VIDEO/ VIDEO CD)” című fejezetben a 74. oldalon.
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszást a lemez elején kívánja kezdeni,
nyomja meg kétszer a x gombot, majd nyomja meg
a H gombot.
Megjegyzés
• Ha a [CUSTOM SETUP] menü [MULTI-DISC
RESUME] funkciójának [OFF] beállítását kiválasztotta (74. oldal), a folytatási pont helye törlődik a memóriából, amikor a FUNCTION gombbal átkapcsol egy másik műsorforrásra.
38HU


specdef v20051124
Lejátszási program létrehozása (Programozott lejátszás)

A lemez műsorszámainak meghatározhatja a lejátszási sorrendjét, így a lemez tartalmát tet- szés szerinti sorrendben játszhatja le. A program maximum 99 műsorszámot tartalmazhat. 1 Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki a
[PROGRAM] ikont, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A [PROGRAM] menü tartalma megjelenik.
6 (14)T
2 : 5 0 OFF OFF SET ON
PLAY CD
3 A X/x gombbal válassza ki a [SET n]
funkciót és nyomja meg az ENTER
gombot.
VIDEO CD vagy CD lejátszás közben a [TRACK] világít.
PROGRAM ALL CLEAR 1. TRACK2. TRACK – – 3. TRACK – – – – 4. TRACK 5. TRACK – – – – 6. TRACK 7. TRACK – –
0:00:00T – – 01 02 03 04 05 06
A lemezen lévő A beprogramozott
műsorszámok műsorszámok teljes
lejátszási ideje
4 Nyomja meg a c gombot.
A kurzor a műsorszám sorszámainak
oszlopába ([T]) ugrik (ebben az esetben a
[01] sorba).


========42========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
PROGRAM ALL CLEAR 1. TRACK – – 2. TRACK – –– – 3. TRACK – – 4. TRACK 5. TRACK – – – – 6. TRACK – – 7. TRACK
0:00:00T – – 01 02 03 04 05 06
5 Válassza ki a kívánt műsorszámot.
Válassza ki például a [02] műsorszámot.
A X/x gombbal válassza ki a [02]
sorszámot a [T] oszlopban és nyomja meg
az ENTER gombot.
A kiválasztott műsorszám
PROGRAM ALL CLEAR 1. TRACK 0 2– – 2. TRACK – – 3. TRACK – – 4. TRACK – – 5. TRACK – – 6. TRACK 7. TRACK
– –
0:15:30 T – – 01 02 03 04 0506
A beprogramozott műsorszámok
teljes lejátszási ideje
6 Ha több műsorszámot is szeretne
beprogramozni, ismételje meg a 4–5.
lépést.
A beprogramozott műsorszámok
sorrendben megjelennek a képernyőn. 7 A program lejátszását a H gombbal
indíthatja el.
A program lejátszása megkezdődik.
Lejátszás után a H gomb megnyomásával
ismét lejátszhatja a programot. Visszakapcsolás normál lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 3. lépésben válassza ki az [OFF] beállítást. Ha a programot szeretné újból lejátszani, a 3. lépésben válassza ki az [ON] beállítást és nyomja meg az ENTER gombot.
A vezérlõmenü kikapcsolása
Nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot
mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
A program módosítása vagy törlése 1 Kövesse a „Lejátszási program létrehozása”
című fejezet 1–3. lépéseit.


specdef v20051124
2 Válassza ki a módosítani vagy törölni kívánt
műsorszámot a X/x gombbal. Ha a
műsorszámot törölni szeretné a programból,
nyomja meg a CLEAR gombot.
3 Folytassa az új program kialakítását az 5.
lépéssel. A program törléséhez vákijelzést a
[T] oszlopban és nyomja meg az ENTER
gombot.
A program összes mûsorszámá- nak törlése
1 Hajtsa végre a „Lejátszási program
létrehozása” című fejezet 1–3. lépését. 2 Nyomja meg a X gombot és válassza ki az
[ALL CLEAR] funkciót.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Speciális műveletek lejátszás közben
39HU


========43========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
Lejátszás véletlen sorrendben (Véletlen sorrendű lejátszás)

A készülék „megkeveri” és véletlen sorrendben játssza le a lemez műsorszámait. A lejátszási sorrend minden esetben eltér az előző sorrendtől.
Megjegyzés
• MP3 lejátszás esetén a műsorszámok ismétlődhetnek. 1 Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot. A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki a
[SHUFFLE] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A [SHUFFLE] menü tartalma megjelenik.
6 (14)T
2 : 5 0
PLAY CD
OFF OFF TRACK
3 A X/x gombbal válassza ki a
„megkeverni” kívánt elemeket.
xVIDEO CD vagy CD-lemez
lejátszásakor
• [TRACK]: a lemez műsorszámainak
véletlen lejátszása.
xHa a programozott lejátszás aktív • [ON]: a készülék „megkeveri” a lemez
beprogramozott műsorszámait.
xDATA CD (DivX* kivételével) vagy
DATA DVD (DivX* kivételével) lejátszásakor
• [ON]: a lemez aktuális albumában lévő MP3 műsorszámok véletlen lejátszása. Ha nincs album kiválasztva, az első album
műsorszámai kerülnek lejátszásra. *
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
Megjegyzés
• A már lejátszott műsorszámok újra kiválasztásra
kerülhetnek.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A véletlen sorrendű lejátszás megkezdődik.
40HU


specdef v20051124
Visszakapcsolás normál lejátszásra
Nyomja meg a CLEAR gombot, vagy a 3. lépésben válassza ki az [OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása Nyomja meg ismételten a DISPLAY DISPLAY gombot mindaddig, míg a vezérlőmenü el nem tűnik.
Megjegyzés
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCD- lemezeknél ez a funkció nem használható.


========44========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
Ismételt lejátszás (Ismétlés)

Ismételten lejátszhatja a lemez összes tételét, műsorszámát vagy albumát, illetve egyetlen tételt, fejezetet, műsorszámot vagy albumot.
Az ismétlési funkciót a véletlen sorrendű vagy
programozott lejátszással is kombinálhatja. 1 Lejátszás közben nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki a
[REPEAT] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A [REPEAT] menü tartalma megjelenik.
6 (14)T
2 : 5 0
PLAY CD
OFF OFF DISC TRACK
3 A X/x gombbal válassza ki az ismételni
kívánt elemeket.
Az alapértelmezett beállítást aláhúztuk. xDVD VIDEO vagy DVD-VR lemez lejátszásakor
• [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva.
• [DISC]: az összes tétel ismételt lejátszása.
• [TITLE]: a lemez aktuális tételének megismétlése.
• [CHAPTER]: az aktuális fejezet ismétlése.
xVIDEO CD vagy CD lejátszásakor • [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva. • [DISC]: a lemez összes műsorszámának ismételt lejátszása.
• [TRACK]: az aktuális műsorszám megismétlése.
xDATA CD/DATA DVD lejátszásakor • [OFF]: az ismételt lejátszás kikapcsolva. • [DISC]: a lemez összes albumának ismételt lejátszása.
• [ALBUM]: aktuális album ismételt lejátszása.


specdef v20051124
• [TRACK] (csak MP3 audio
műsorszámok): az aktuális műsorszám
megismétlése.
• [FILE] (csak DivX videofájlok): az
aktuális fájl megismétlése.*
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztás megtörtént.
Ha normál lejátszásra kíván
visszakapcsolni, nyomja meg a CLEAR
gombot, vagy a 3. lépésben válassza ki az
[OFF] beállítást.
A vezérlõmenü kikapcsolása Nyomja meg ismételten a DISPLAY DISPLAY gombot mindaddig, míg a vezérlő- menü el nem tűnik.
Speciális műveletek lejátszás közben
Megjegyzés
• PBC funkcióval ellátott VIDEO CD és Super VCD- lemezeknél ez a funkció nem használható. • Ha olyan DATA CD/DATA DVD-lemezt játszik le, mely MP3 audio műsorszámokat és JPEG képfájlokat egyaránt tartalmaz, de azok lejátszási ideje nem azo- nos, a hang és a kép lejátszása nem lesz szinkronban. • Ha a [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban az [IMAGE (JPEG)] beállítást választotta ki (52. oldal), a [TRACK] ismétlési mód nem választható ki.
41HU


========45========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
A DVD-menük használata
A mûsor hangjának kiválasztása

A DVD-lemezeken lévő filmet vagy zenei anyagot általában több egységre bontják. Ezeket az egységeket tételnek (title) nevezik. Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik több tételt tartalmaz, a TOP MENU gomb használatával tud választani közülük.
Ha olyan DVD-t játszik le, amelyik lehetővé teszi a szinkronfelirat és a szinkronhang kiválasztását, akkor használja a MENU gombot. 1 Nyomja meg a TOP MENU vagy a
MENU gombot.
Megjelenik a műsorismertető menü.
A menü tartalma lemezről-lemezre
változik.
2 A C/X/x/c gombokkal vagy a
számgombokkal válassza ki a
lejátszani vagy változtatni kívánt tételt. 3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Ha a DVD VIDEO vagy a DATA CD/DATA DVD *
(DivX videófájlok ) lemezen többféle hangformá- tum is található (PCM, Dolby Digital, MPEG audio vagy DTS), lejátszás közben kiválaszthatja a kívánt hangformátumot. Ha többnyelvű DVD VIDEO lemezt játszik le, kiválaszthatja a kívánt nyelvet. VIDEO CD, CD, DATA CD vagy DATA DVD- lemez lejátszásakor, kiválaszthatja a jobb vagy a bal hangcsatornát és a kiválasztott csatorna műsorát lejátszhatja a bal és jobb hangsugárzón keresztül. *
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
1 Lejátszás közben nyomja meg az
AUDIO gombot
Az alábbi képernyő jelenik meg.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2 Az AUDIO gomb ismételt megnyomá-
sával válassza ki a kívánt audio jelet.
xDVD VIDEO lejátszása közben
A kiválasztható nyelvek a DVD VIDEO
lemeztől függően változnak.
Ha egy 4 számjegyű kód jelenik meg, a nyelv
kiválasztása a megfelelő kód beírásával tör-
ténik. A választható kódokat lásd a 88. olda-
lon („Választható nyelvek listája”). Ha egy
nyelv többször szerepel, a műsort az adott
nyelven többféle hangformátummal vették
fel a DVD VIDEO lemezre.
xDVD-VR lejátszása közben
lemezre felvett hangsávtípusok
megjelennek. A gyári beállítást aláhúzás
jelzi.
Példa:
• [1: MAIN] (fő hangsáv)
• [1: SUB] (mellék hangsáv)
• [1: MAIN+SUB] (fő- és mellék hangsáv)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
42HU


========46========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
• [2: MAIN+SUB]
Megjegyzés
• A [2: MAIN], [2: SUB] és a [2: MAIN+SUB] nem jelenik meg, ha a lemezre csak egyféle hangformátumot rögzítettek.
xVIDEO CD, CD, DATA CD (MP3 audio) vagy DATA DVD (MP3 audio) lejátszása közben
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük. • [STEREO]: normál sztereó hang. • [1/L]: a bal csatorna hangja (mono). • [2/R]: a jobb csatorna hangja (mono).
xDATA CD (DivX videó) vagy DATA DVD (DivX videó) lemez lejátszása
közben (csak a DAV-DZ110/DZ410-nél)
DATA CD vagy DATA DVD-lemez hangformátuma a lemezen lévő DivX videofájltól függ. Az aktuális formátum a kijelzőn ellenőrizhető.
xSuper VCD lejátszása közben A gyári beállítást aláhúzással jelöltük. • [1:STEREO]: az 1-es hangsáv sztereó műsora.
• [1:1/L]: a bal csatorna hangja (mono) az 1-es hangsávon.
• [1:2/R]: a jobb csatorna hangja (mono) az
1-es hangsávon.
• [2:STEREO]: a 2-es hangsáv sztereó műsora.
• [2:1/L]: a bal csatorna hangja (mono) a 2-
es hangsávon.
• [2:2/R]: a jobb csatorna hangja (mono) a
2-es hangsávon.
Megjegyzés
• Ha olyan Super VCD-lemezt játszik le, melynél a 2-
es hangsáv nem tartalmaz műsort, a készülék néma marad, ha a [2:STEREO], [2:1/L] vagy [2:2/R] beállítást választja ki.


specdef v20051124
Az audio formátum
ellenõrzése
(csak DVD, DivX videó*)
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
Ha lejátszás közben többször megnyomja az AUDIO gombot, az aktuális audio jel (PCM, Dolby Digital, DTS stb.) formátuma az alábbiak szerint ellenőrizhető.
xDVD VIDEO lemez lejátszása közben
Példa: Dolby Digital 5.1 ch
Speciális műveletek lejátszás közben
Hátsó (bal/jobb)
LFE (kisfrekvenciás hangcsatorna)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Első (bal/jobb) + Középső
LRC
LFE
LS RS
Az aktuális hangformátum
Példa: Dolby Digital 3 ch
Első (bal/jobb) Hátsó (mono)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
LR
S
Az aktuális hangformátum
xDATA CD (DivX videó) vagy DATA DVD (DivX videó) lejátszása közben (csak a DAV-DZ110/DZ410-nél)
Példa: MP3 audio
1: MP3 128k
Bitsűrűség
folytatódik
43HU


========47========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
Az audio jelekrõl
A lemezre felvett audio jelek az alábbi hangkomponenseket (csatornákat)
tartalmazhatják. Mindegyik csatorna külön hangsugárzóból szól.
• Első (bal)
• Első (jobb)
• Középső
• Hátsó (bal)
• Hátsó (jobb)
• Hátsó (mono): a Dolby Surround processzorral feldolgozott jel, vagy a Dolby Digital jel hátsó komponense.
• LFE (kisfrekvenciás hangcsatorna)
Az [ORIGINAL] vagy a [PLAY LIST] funkció kiválasztása DVD-R/DVD-RW lemezen
Bizonyos típusú DVD-R/DVD-RW lemezeknél VR (videó felvételi) formátumban kétféle műsorszámtípus közül lehet választani a leját- szás elindítása előtt: az eredetileg felvett műsor- számok (tételek) ([ORIGINAL]) illetve a szer- kesztés céljából a lemezre felvett műsorszámok (tételek) ([PLAY LIST]). Kiválaszthatja a lejátszani kívánt műsorszámok típusát. 1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombokkal válassza ki az
[ORIGINAL/PLAY LIST] ikont,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [ORIGINAL/PLAY LIST]
választómenü.
1 ( 4 4 ) 3 ( 2 8 ) T 1 : 3 0 : 5 0 PLAY LIST PLAY LIST ORIGINAL
DVD-VR
3 A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást.
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
• [PLAY LIST]: az [ORIGINAL]
tételekből szerkesztés céljára létrehozott
tételek lejátszása.
• [ORIGINAL]: az eredeti tételek
lejátszása.
4 Nyomja meg az ENTER gombot.
44HU


========48========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
A lemez információinak ellenõrzése


specdef v20051124
6 Műsorszám és index
* *
Csak VIDEO CD.
DATA CD (MP3 audio) vagy DATA DVD (MP3 audio) lejátszása közben

1 Az aktuális műsorszám száma és lejátszási ideje
A lejátszásból eltelt vagy hátralévõ idõ ellenõrzése a kijelzõn
Az előlapi kijelzőn megjelenő jelzések
segítségével ellenőrizhetők a lemezre vonatkozó
információk, pl. a hátralévő lejátszási idő, a tételek száma a DVD-lemezen, illetve a műsorszámok száma a VIDEO CD, CD vagy
MP3 lemezen, továbbá a DivX videofájl* neve
(90. oldal).
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
Nyomja meg a DISPLAY gombot. Ha lejátszás közben többször megnyomja a DISPLAY gombot, a kijelzett információk sorrendje a következő:
1 n 2 n ... n 1 n ...
Egyes kijelzések néhány másodperc után eltűnnek. DVD-VIDEO vagy DVD-R/DVD-RW
lemez lejátszása közben 1 Az aktuális tétel száma és lejátszási ideje 2 Az aktuális tételből hátralévő idő 3 Az aktuális fejezet száma és lejátszási ideje 4 Az aktuális fejezetből hátralévő idő 5 Lemez címe
6 Tétel és fejezet
DATA CD (DivX videó) vagy DATA
DVD (DivX videó) lejátszása közben
(Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél)
1 Az aktuális fájl lejátszási ideje 2 Az aktuális fájl neve 3 Az aktuális album és fájl száma
VIDEO CD (PBC funkciók nélkül) vagy CD-lemez lejátszása közben
1 Az aktuális műsorszám lejátszási ideje 2 Az aktuális műsorszámból hátralévő idő 3 A lemez lejátszási ideje
4 A lemezből hátralévő idő
5 Lemez címe
2 Műsorszám (fájl) címe
Hasznos tudnivaló
• Ha PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezt játszik le, a lejátszási idő jelenik meg.
Megjegyzés
• A rendszer csak az első szintű DVD/CD-text infor- mációkat (pl. a lemez neve vagy előadója) képes megjeleníteni.
• Ha az MP3 műsorszám címe nem jeleníthető meg, a „*” jelenik meg a kijelzőn.
• A szöveg típusától függően előfordulhat, hogy a lemezcím vagy a műsorszámnév nem jelenik meg. • Az MP3 audio műsorszámok és a DivX videofájlok* lejátszási ideje esetenként pontatlan lehet. *
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
Speciális műveletek lejátszás közben
A lejátszási idõ és a hátralévõ idõ ellenõrzése
Az alábbi művelettel ellenőrizheti az aktuális tétel, fejezet vagy műsorszám lejátszási idejét, a lejátszásból hátralévő időt, továbbá a lemezből eltelt vagy hátralévő műsoridőt. Hasonló módon ellenőrizheti a DVD-text információkat vagy MP3 esetén a mappanevet/fájlnevet is. 1 Nyomja meg a DISPLAY gombot
lejátszás közben.
Az alábbi képernyő jelenik meg.
T 1:01:57
Idő információ
2 A DISPLAY gomb többszöri megnyomá-
sával válassza ki az idő információkat.
A kijelzés módja és a kiválasztható idő-
fajta az éppen lejátszott lemeztől függ.
xDVD-VIDEO vagy DVD-RW lemez
lejátszása közben
•T **:**:
Az aktuális tételből eltelt idő.**
•T–**:**:
Az aktuális tételből hátralévő idő**
folytatódik
45HU


========49========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
•C **:**:
Az aktuális fejezetből eltelt idő.**
•C–**:**:
Az aktuális fejezetből hátralévő idő.**
A lemez lejátszási információinak ellenõrzése
xVIDEO CD-lemez lejátszása közben (PBC funkciókkal)

**:Az aktuális jelenetből eltelt idő.**
xVIDEO CD (PBC funkciók nélkül) vagy CD-lemez lejátszása közben
•T **:
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.**
•T–**:
Az aktuális műsorszámból hátralévő **
idő.
•D **:
Az aktuális lemezből eltelt idő.**
•D–**:
Az aktuális lemezből hátralévő idő.**
A DVD/CD-text ellenõrzése A 2. lépésben nyomja meg többször a DISPLAY gombot a DVD/CD-lemezre felvett szöveges információk megjelenítéséhez.
A DVD/CD-text csak akkor jelenik meg, ha van ilyen szöveg a lemezen. A szöveg nem módosítható. Ha a lemez nem tartalmaz szöveget, a „NO TEXT” felirat jelenik meg.
BRAHMS SYMPHONY
xDATA CD (MP3 audio) vagy DATA DVD (MP3 audio) lejátszás közben
•T **:
Az aktuális műsorszámból eltelt idő.**
xDATA CD (DivX videó) vagy DATA DVD (DivX videó) lejátszás közben (csak a DAV-DZ110/DZ410-nél)

**:**:Az aktuális fájlból eltelt idő.**
A szöveges információk ellenõrzése DATA CD/DATA DVD (MP3 audio/DivX videó*) lemezen A DATA CD/DATA DVD-re felvett MP3 audio műsorszámok vagy DivX videofájlok* lejátszása közben nyomja meg a DISPLAY gombot, ha a tévéképernyőn szeretné ellenőrizni az album/műsorszám/fájl címét vagy a bitsebességet (az aktuális audio műsorszám másodpercenkénti adatmennyisége).
Bitsűrűség**
Megjegyzés
• Csak az ábécé betűi és számok jeleníthetők meg. • A lejátszott lemez típusától függően a rendszer csak korlátozott számú karakter megjelenítésére képes. A lejátszott lemez függvényében előfordulhat, hogy a készülék nem jeleníti meg az összes karaktert.
T 17:30
128k
JAZZ RIVER SIDE
Album címe Műsorszám/fájl* címe
*
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
**
Akkor jelenik meg, ha:
– DATA (adat) CD/DATA DVD-re felvett MP3
audio műsorszámot játszik le.
– DATA (adat) CD/DATA DVD-re felvett olyan
DivX videofájlt játszik le, mely MP3 audio
formátumú hangot tartalmaz (csak a DAV-DZ110/
DZ410-nél).
46HU


========50========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
A dátum ellenõrzése (csak JPEG)
Ha a JPEG képfájl Exif* mezőt is tartalmaz, a
képfájl lejátszása közben ellenőrizheti a felvételi
dátumot.
Lejátszás közben nyomja meg kétszer a
DISPLAY gombot. A vezérlőmenü megjelenik.
1 ( 8 ) 1 ( 2 0 ) 01/ 01/ 2006
DATA CD JPEG
Idő információ
*
Az „Exchangable Image File Format”
(csereszabatos képfájl formátum) a digitális
fényképformátum egyik szabványa melyet a Japan
Electronics & Information Technology Industries Association (JEITA) definiált.
Hasznos tudnivaló
• A dátum kijelzése [DD/MM/YYYY]. DD: nap
MM: hónap
YYYY: év


specdef v20051124
A kameraállás megváltoztatása
Ha olyan DVD VIDEO lemezt játszik le, amelynek egyes jeleneteit több nézőszögből (kameraállásból) vették fel, lejátszás közben megváltoztathatja a kameraállást.
Lejátszás közben nyomja meg az ANGLE gombot.
Az ANGLE gomb minden megnyomásakor egy másik kameraállás jelenik meg.
Speciális műveletek lejátszás közben
Megjegyzés
• A lejátszott DVD VIDEO lemeztől függően előfordulhat, hogy a több kameraállásból felvett jelenet lejátszásakor nem választható ki a kívánt kameraállás.
47HU


========51========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
A szinkronfelirat bekapcsolása

* *
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
*
A szinkronfeliratozással ellátott lemezek lejátszása közben a szinkronfeliratot bármikor be- vagy kikapcsolhatja. Ha többnyelvű szinkronfeliratozással ellátott lemezt játszik le, lejátszás közben bármikor kiválaszthatja a kívánt nyelvű szinkronfeliratot, illetve ki- vagy bekapcsolhatja azt.
A kép és a hang közötti késés korrigálása (A/V SYNC)

* *
Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél.
*
Lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE gombot.
A SUBTITLE gomb minden megnyomásakor egy másik nyelven jelenik meg a szinkronfelirat.
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a funkcióval szinkronba hozhatja a képet és a hangot.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombokkal válassza ki az
[A/V SYNC] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelenik az [A/V SYNC] választómenü.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan többnyelvű DVD VIDEO lemezek, melyeken nem választható ki a kívánt nyelvű szinkronfelirat. Előfordulhat, hogy a
szinkronfeliratot nem lehet kikapcsolni.
• DivX videofájlok esetében csak akkor módosítható a szinkronfelirat nyelve, ha a videofájl kiterjesztése „.AVI” vagy „.DIVX”, és a szinkronfelirat információk ugyanazon fájlon belül találhatók (csak a DAV-DZ110/DZ410-nél).
1 ( 1 2 ) 1 ( 2 8 ) T 0 : 0 0 : 0 2
DVD VIDEO
OFF OFF ON
3 A X/x gombokkal válassza ki a
megfelelő beállítást, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
The default setting is underlined.
•[OFF]: nincs korrigálás.
• [ON]: a kép és a hang közötti késés
korrigálása.
A kiválasztott beállítás érvénybe lép.
Megjegyzés
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető, hogy a fenti funkció hatása nem érvényesül.
48HU


========52========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
Néhány szó az MP3 audio zeneszámokról és a JPEG képfájlokról
Mi is az az MP3/JPEG?
Az MP3 egy olyan szabványos hangtömörítési
technológia, mely megfelel az ISO/MPEG előírásoknak. A JPEG a képek tömörítésére szolgáló eljárás neve.
A készülékkel lejátszható lemezek
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) vagy JPEG for-
mátumú DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) vagy DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW/DVD-ROM) lemezeket játszhat le. A készülék csak akkor ismeri fel a műsorszámokat
(vagy fájlokat), ha a DATA CD-lemezt az ISO9660 1-es, 2-es szint szerinti vagy Joliet, illetve a DATA DVD-lemezt UDF (Universal
Disk Format) formátumban vették fel. Lejátszhat
többmenetes lemezeket is.
A felvételi formátum részleteit lásd a CD-R/CD-
RW vagy a DVD-R/DVD-RW felvevő készülék, vagy a felvevő szoftver (nem mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában. Többmenetes lemezek
Ha az első menetben MP3 audio vagy JPEG kép- fájlok találhatók, a későbbi menetekben lévő MP3
audio műsorszámokat vagy JPEG képeket is le-
játssza a készülék. Ha az első menetben zenei vagy videó CD formátumban felvett hangfájlok és kép-
fájlok találhatók, csak az első menet játszható le.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan Packet Write formátumú DATA CD/ DATA DVD-lemezek, melyeket ezzel a készülékkel
nem lehet lejátszani.
A készülékkel lejátszható MP3 audio vagy JPEG képfájlok
A készülék az alábbi MP3 audio műsorszámok
és JPEG fájlok lejátszására képes:


specdef v20051124
• „.MP3” kiterjesztéssel rendelkező MP3 audio műsorszámok, illetve „.JPEG”/„.JPG” kiterjesztéssel rendelkező JPEG fájlok) •a DCF* formátumnak megfelelő fájlok *
„Design rule for Camera File system”: a Japán
Elektronikai és Információtechnológiai Szövetség
(JEITA) által előírt a digitális kamerákra vonatkozó
képszabvány elnevezése.
Megjegyzés
• Ez a készülék minden olyan fájlt lejátszik, mely- nek „.MP3”, „.JPG” vagy „.JPEG” a kiterjesztése, még akkor is ha az nem MP3 vagy JPEG formátu- mú. Ilyen esetben azonban olyan hangos zaj kelet- kezhet, amely a hangsugárzókat károsíthatja. • Ezzel a rendszerrel nem lehet az MP3PRO formátumú fájlokat lejátszani.
Speciális műveletek lejátszás közben
MP3 audio mûsorszámok és JPEG képfájlok lejátszási sorrendje
A DATA CD vagy DATA DVD-lemezre felvett MP3 műsorszámok és JPEG képfájlok lejátszási sorrendje a következő:
xA lemez adatstruktúrája
1. szint 2. szint 3. szint 4. szint 5. szint
Album
Műsorszám (MP3 audio) vagy fájl (JPEG kép)
folytatódik
49HU


========53========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
Ha behelyez egy DATA (adat) CD vagy DATA DVD-t és megnyomja a H gombot, a sorszámozott műsorszámokat (vagy fájlokat) a készülék lejátssza 1-től 7-ig. Az aktuális albumban lévő almappák/műsorszámok (vagy fájlok) elsőbbséget élveznek a struktúra többi albumával szemben. (Példa: D album C album almappája, ezért a 4-es műsorszám az 5-ös előtt lesz lejátszva.)
Ha megnyomja a MENU gombot, az albumok listája megjelenik (50. oldal), és az albumok az alábbi sorrendbe rendeződnek:
A n B n C n D n F n G. A műsorszámot (vagy fájlt) nem tartalmazó albumok (pl. E) nem jelennek meg a listán.
MP3 audio mûsorszámo- kat és JPEG képeket tar- talmazó DATA CD vagy DATA DVD lejátszása
Hasznos tudnivaló
• Ha műsorszámok (vagy fájlok) neve elé sorszámokat ír (pl. 01, 02, 03 stb.) a lemez műsorszámainak felírásakor a készülék a számok sorrendjében játssza le a műsorszámokat vagy a fájlokat.
• A bonyolult fastruktúrájú lemezek lejátszásának megkezdése hosszabb időt vesz igénybe.
MP3 audio mûsorszám vagy album kiválasztása
1 Helyezze be a DATA CD-t vagy DATA
DVD-t.
Megjelenik a DATA CD vagy DATA
DVD-re felvett albumok listája. Az éppen
lejátszott album neve kiemelve jelenik meg.
3 ( 3 0 )
Megjegyzés
• A DATA (adat) CD-t vagy DATA DVD-t létrehozó szoftver függvényében, illetve ha az egyes albumok több mint 200 albumot és 300 fájlt tartalmaznak előfordulhat, hogy a lejátszási sorrend eltér a fentebb leírttól.
• A rendszer maximum 200 albumot képes felismerni, ezért az azt követő albumok műsorszámait nem játssza le.
• A lejátszás előkészítése hosszabb időt vehet igénybe, amikor a készülék a következő vagy egy másik albumra ugrik.
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyeket ez a készülék nem tud lejátszani.
ROCK BEST HIT KARAOKE
MY FAVOURITE SONG R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA BOSSA NOVA
2 Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
xHa kiválasztott egy albumot
Az album lejátszásához nyomja meg a H
gombot.
xHa kiválasztott egy műsorszámot
Nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az albumban lévő műsorszámok
listája.
M Y FAVOURITE SONG
1 ( 2 5 6 )
WALTZ FOR DEBBY MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE AUTUM LEAVES
ALL BLUES
SOMEDAY MY PRINCE W...
Válasszon műsorszámot a X/x gombbal és nyomja meg az ENTER gombot.
50HU


========54========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
A kiválasztott műsorszám lejátszása
megkezdődik. A műsorszám-listát a MENU
gombbal kikapcsolhatja.
A lejátszás leállítása Nyomja meg a x gombot.
A következõ vagy az elõzõ MP3 audio mûsorszám lejátszása
Nyomja meg a ./> gombot. Az aktuális album utolsó műsorszámának elérésekor a > gombbal a következő album első műsorszámára ugorhat, azonban az album első műsorszámának
elérésekor a . gombbal nem lehet az előző albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne visszalépni, válassza ki azt az album listából.
Visszakapcsolás az elõzõ kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A kijelzések kikapcsolása Nyomja meg a MENU gombot.
JPEG képfájl kiválasztása 1 Helyezze be a DATA CD-t vagy DATA
DVD-t.
Megjelenik a DATA CD vagy DATA DVD-
lemezre felvett albumok listája. Az éppen
lejátszott album neve kiemelve jelenik meg.
3 ( 3 0 )
ROCK BEST HIT KARAOKE
MY FAVOURITE SONG R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA BOSSA NOVA
2 A X/x gombbal válasszon egy albumot.
xHa kiválasztott egy albumot
Az album lejátszásához nyomja meg a H
gombot.
xHa kiválasztott egy képet Nyomja meg a PICTURE NAVI gombot.
Az albumban lévő képfájlok 16 kisméretű
(index) képen jelennek meg.


specdef v20051124
1234
5678
9101112
13 14 15 16
Válassza ki a megnézni kívánt képet a C/X/ x/c gombokkal és nyomja meg az ENTER gombot.
Speciális műveletek lejátszás közben
A következõ vagy az elõzõ JPEG kép lejátszása
Nyomja meg a C/c gombot. Az aktuális album utolsó képének elérésekor a c gombbal a következő album első képére ugorhat, azonban az album első képének elérésekor a C gombbal nem lehet az előző albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne visszalépni, válassza ki azt az album listából.
A JPEG kép elforgatása A képernyőn látható JPEG képet 90 fokkal elforgathatja. Amíg a kép a képernyőn látható, nyomja meg a X/x gombot. A X gomb minden megnyomásakor a kép 90 fokkal balra fordul. Ha például egyszer megnyomja a X gombot:
Forgatási irány
folytatódik
51HU


========55========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
A CLEAR gombbal visszakapcsolhat a normál nézetre.
A lejátszás leállítása Nyomja meg a x gombot.
Hanggal kiegészített diavetítés
Hasznos tudnivaló
• A képernyő jobb oldalán görgetősáv jelenik meg. További képfájlok megjelenítéséhez válassza ki a képernyő legalsó képét, és nyomja meg a x gombot. Ha az előző képernyőre szeretne visszakapcsolni, válassza ki a felső képet és nyomja meg a X gombot.
Ha a JPEG képeket és az MP3 műsorszámokat közös albumba helyezi a DATA CD-n vagy a DATA DVD-n a diavetítést audio műsorszámok- kal kísérheti. A DATA CD vagy DATA DVD lejátszása közben válassza ki az [AUTO] üzemmódot az alábbiak szerint.
1 Helyezze be a DATA CD-t vagy DATA
DVD-t.
2 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
3 Válassza ki a X/x [MODE (MP3, JPEG)]
menüpontot a gombbal és
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [MODE (MP3, JPEG)] menü
tartalma.
1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5
DATA CD MP3
AUTO AUTO AUDIO (MP3) IMAGE (JPEG)
4 Válassza ki a kívánt beállítást a X/x
gombbal és nyomja meg az ENTER
gombot.
A gyári beállítást aláhúzással jelöltük.
•[AUTO]: az azonos albumban lévő JPEG
képek és MP3 audio műsorszámok
lejátszása, diavetítés formájában.
• [AUDIO (MP3)]: az MP3 audio
műsorszámok folyamatos lejátszása.
• [IMAGE (JPEG)]: a JPEG képek
lejátszása diavetítésként.
5 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a DATA CD-re vagy DATA
DVD-re felvett albumok listája. 6 Válassza ki a lejátszani kívánt albumot
a X/x gombbal, nyomja meg a H
gombot.
A hangos diavetítés megkezdődik.
52HU


========56========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
A MENU gombbal az album-lista ki- és bekapcsolható.
Hasznos tudnivaló
• Ha az [AUTO] beállítást választja ki, a rendszer minden
albumban maximum 300 MP3 és 300 JPEG fájlt tud felismerni. Ha az [AUDIO (MP3)] vagy az [IMAGE (JPEG)] beállítást választja ki, a rendszer minden
albumban maximum 600 MP3 vagy 600 JPEG fájlt tud
felismerni. A kiválasztott üzemmódtól függetlenül, a készülék maximum 200 albumot képes nyilvántartani.
Megjegyzés
• Ha egy csak MP3 audio műsorszámokat tartalmazó lemeznél az [IMAGE (JPEG)] illetve a csak JPEG
képfájlokat tartalmazó lemeznél az [AUDIO (MP3)]
beállítást választja ki a [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban, előfordulhat, hogy a [MODE (MP3, JPEG)] menüpont beállítását nem tudja módosítani.
• [AUDIO (MP3)] beállítás esetén a PICTURE NAVI
funkció nem működik.
• Ha nagyméretű MP3 műsorszámot és JPEG képet ját-
szik le egyszerre, hangkiesés fordulhat elő. Javasoljuk, hogy 128 kbps-os vagy ennél kisebb bitsebességű MP3 állományokat hozzon létre. Ha még ekkor is hangkiesés
tapasztalható, csökkentse a JPEG fájl méretét.
A diavetítés idõtartamának beállítása
(csak JPEG)
JPEG képekből összeállított diavetítésnél beállíthatja az egyes képek vetítési idejét. 1 Nyomja meg kétszer a DISPLAY
gombot.
A JPEG képek vezérlőmenüje megjelenik. 2 Válassza ki az [INTERVAL]
menüpontot a X/x gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [INTERVAL] menü
tartalma.
3 ( 12)
1( 4) 10 / 29 / 2 004 NORMAL NORMAL FAST SLOW1 SLOW2
DATA CD JPEG
3 Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
A gyári beállítást aláhúzás jelöli.


specdef v20051124
• [NORMAL]: a vetítési időtartam 6–9
másodperc. (Négymillió pixeles vagy
nagyobb felbontású képeknél az időtartam
növekszik.)
• [FAST]: a vetítési időtartam rövidebb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW1]: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a [NORMAL] beállítás esetén.
• [SLOW2]: a vetítési időtartam hosszabb,
mint a [SLOW1] beállítás esetén. 4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás érvénybe lép.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan JPEG fájlok, melyek megjelenítési ideje hosszabb a többinél, ezért a vetítési idő meghaladhatja az Ön által kiválasztott értéket. Különösen a progresszív tömörítésű JPEG fájlok vagy a 3 000 000 pixelnél nagyobb JPEG fájlok esetén fordul elő.
Speciális műveletek lejátszás közben
Képhatás beállítása a diavetítéshez
(csak JPEG)
JPEG képlejátszás közben kiválaszthatja azt a képhatást, mely szerint a képek megjelennek a diavetítés folyamán.
1 Nyomja meg kétszer a DISPLAY
gombot.
A JPEG képek vezérlőmenüje megjelenik. 2 Válassza ki az [EFFECT]
menüpontot a X/x gombbal, és nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az [EFFECT] menü tartalma.
3 ( 12)
1( 4) 1 0 / 2 3 / 2 0 0 4
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3 Válassza ki a megfelelő beállítást a X/x
gombbal.
A gyári beállítást aláhúzás jelöli.
• [MODE1]: a kép felülről beúszva jelenik
meg.
• [MODE2]: a kép balról jobbra beúszva
jelenik meg.
• [MODE3]: a kép a képernyő közepéről
kinyílva jelenik meg.
folytatódik
53HU


========57========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
• [MODE4]: a képek a fenti három képhatás
véletlenszerű váltogatásával jelennek
meg.
• [MODE5]: a következő kép az előző kép
fölé úszik.
• [OFF]: a funkció kikapcsolva. 4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott hatás érvénybe lép.
DivX® videók lejátszása
(Csak a DAV-DZ110/DZ410-nél)
Néhány szó a DivX
videofájlokról®
A DivX egy videofájl tömörítési technológia, melyet a DivX, Inc. dolgozott ki. Ez a termék egy hivatalos, DivX® által jóváhagyott készülék. Ezzel a készülékkel DivX® videofájlokat tartalmazó DATA CD-ket és DATA DVD-ket játszhat le.
Ezzel a készülékkel az alábbi DATA CD-ket és DATA DVD-ket lehet lejátszani
A DATA CD-k (CD-ROM/CD-R/CD-RW) és DATA DVD-k (DVD-R/DVD-RW/DVD+R/ DVD+RW) lejátszására az alábbi korlátozások érvényesek (erre a készülékre vonatkoztatva): – Az MP3 audio zeneszámokat, JPEG képfájlo-
kat és DivX videofájlokat egyaránt tartalmazó
DATA CD/DATA DVD-lemezek esetében a
készülék csak a DivX videofájlokat játssza le. A rendszer azonban csak az ISO9660 1-es/2-es szint vagy Joliet logikai formátumú DATA CD-ket, és az Universal Disk Format (UDF) szabványnak megfe- lelő DATA DVD-ket képes lejátszani. A felvételi formátum részleteit lásd a lemez- meghajtó és a felvevő szoftver (nem mellékelt tartozék) kezelési útmutatójában.
A DATA CD-k vagy DATA DVD-k lejátszási sorrendjérõl
Lásd „Az MP3 audio műsorszámok és JPEG kép- fájlok lejátszási sorrendje” című fejezetet (49. ol- dal). A DivX videofájlt létrehozó szoftver beállítá- saitól függően, illetve ha az egyes albumok több mint 200 albumot és 600 DivX videofájlt tartalmaz- nak, a lejátszási sorrend eltérhet a szokásostól.
Megjegyzés
• Lehetnek olyan Packet Write formátumú DATA CD/ DATA DVD-lemezek, melyeket ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
A készülék az alábbi típusú DivX videofájlokat képes lejátszani Ez a rendszer olyan adatfájlokat képes lejátszani, melyeket DivX formátumban vettek fel, és
54HU


========58========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]
„.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztéssel rendelkeznek. Ez a készülék nem játssza le az „.AVI” vagy „.DIVX” kiterjesztésű fájlokat, ha azokat nem DivX formátumban rögzítették
Hasznos tudnivaló
• Az ezzel a készülékkel lejátszható MP3 audio és JPEG képfájlokat (DATA CD vagy DATA DVD-lemezen)
lásd „A készülékkel lejátszható lemezekről” című fejezetben (49. oldal).
Megjegyzés
• Elképzelhető, hogy a készülék nem játssza le azokat
a DivX fájlokat, melyeket kettő vagy több DivX videofájl kombinálásával állítottak elő. • Ez a készülék nem képes lejátszani azokat a DivX videofájlokat, melyek mérete nagyobb mint 720 (szélesség) × 576 (magasság) illetve 2 GB.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek lejátszása-
kor kép- vagy hanghiba fordul elő.
• Lehetnek olyan, 3 óránál hosszabb DivX videofájlok,
melyeket ez a készülék nem képes lejátszani.
• Lehetnek olyan DivX videofájlok, melyek lejátszásakor a kép kimerevedik vagy gyenge minőségű. Ilyen esetben
javasoljuk, hogy kisebb bitmennyiséggel hozza létre a
fájlt. Ha a hang továbbra is zajos, az MP3 hangformátum
alkalmazása javasolt. A rendszer nem alkalmas WMA (Windows Media Audio) formátumú hang lejátszására. • A DivX videofájlok tömörítési technológiájának sajátosságai miatt a kép bizonyos késéssel jelenik meg a H gomb megnyomását követően. Album kiválasztása
1 Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a lemezre felvett albumok
listája. Csak a DivX videofájlokat
tartalmazó albumok jelennek meg.
3 ( 3 )
SUMMER 2003 NEW YEAR'S DAY MY FAVOURITES
2 Válassza ki a kívánt albumot a X/x
gombbal.
3 Nyomja meg a H gombot.
A lejátszás a kiválasztott album fájljával
kezdődik.
A DivX videofájlok kiválasztását lásd a
„DivX videofájl kiválasztása” című
fejezetben (55. oldal).


specdef v20051124
Ugrás a következõ vagy az elõzõ oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
A kijelzés kikapcsolása Nyomja meg többször a MENU gombot.
A lejátszás leállítása Nyomja meg a x gombot.
DivX videofájl kiválasztása 1 Az „Album kiválasztása” című fejezet
2. lépése után nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelenik az albumban lévő fájlok listája.
Speciális műveletek lejátszás közben
M Y FAVOURITES
1 ( 2 )
HAWAII 2004 VENUS
2 Válassza ki a kívánt fájlt a X/x gombbal
és nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ oldalra
Nyomja meg a C/c gombot.
Visszakapcsolás az elõzõ kijelzésre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
A lejátszás leállítása Nyomja meg a x gombot.
Ugrás a következõ vagy az elõzõ DivX videofájlra, a fenti lista megjelenítése nélkül
A ./> gombbal az album előző vagy következő DivX videofájljára ugorhat. Ha az aktuális album utolsó fájljának lejátszása közben megnyomja a > gombot, a készülék a következő album első fájljára ugrik. Az album első fájljának lejátszása közben azonban a . gombbal nem lehet az előző albumra ugrani. Ha az előző albumra szeretne visszalépni, válassza ki az album listából.
folytatódik
55HU


========59========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb08pla.fm]


specdef v20051124
Hasznos tudnivaló
• Ha a lejátszási szám korlátozott, a DivX videofájlt csak meghatározott számú alkalommal lehet lejátszani. Az alábbi események egy-egy lejátszási alkalomnak számítanak:
– ha a rendszert kikapcsolja.
– ha egy másik fájlt lejátszik.
– ha a lemeztartó fiókot kinyitja.
PBC funkciókkal (2.0 verzió) rendelkezõ VIDEO CD-lemezek lejátszása (PBC lejátszás)
Ha PBC funkciókkal rendelkező lemezt játszik le, egyszerűen használható, interaktív művele- tekkel (keresés, stb.) vezérelheti a készüléket. A PBC lejátszás lehetővé teszi a VIDEO CD műsorának interaktív módon, képernyőmenün keresztül történő lejátszását.
1 Indítsa el a PBC funkciókkal
rendelkező VIDEO CD-lemez
lejátszását.
Megjelenik az interaktív menü. 2 Válassza ki a kívánt menüpont számát
a számgombokkal.
3 Nyomja meg az ENTER gombot. 4 Kövesse az interaktív menüben
megjelenő utasításokat.
Olvassa el a lemezhez mellékelt
tájékoztatót, mert a menü szerkezete
VIDEO CD-lemezenként eltérő lehet.
Visszakapcsolás a menüképernyõre
Nyomja meg a O RETURN gombot.
Megjegyzés
• Az aktuális VIDEO CD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a lemezhez mellékelt tájékoztatóban a 3. lépésben szereplő [Press ENTER] (Nyomja meg az ENTER gombot) utasítást a [Press SELECT] felirat helyettesíti. Ilyenkor nyomja meg a H gombot.
Hasznos tudnivaló
• A PBC funkció használata nélküli lejátszáshoz állj üzemmódban válassza ki a kívánt műsorszámot a ./> gombbal vagy a számgombokkal, majd nyomja meg a H vagy az ENTER gombot. A készülék folyamatos lejátszási üzemmódba kapcsol. Állóképek – pl. menüképernyő – nem jeleníthetők meg. Ha szeretne visszakapcsolni PBC lejátszásra, nyomja meg kétszer a x gombot, majd egyszer a H gombot.
56HU


========60========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb09rad.fm]
Rádióhallgatás
A rádióadók tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
minimumra csökkenteni a készülék hangerejét. 1 A FUNCTION gomb ismételt megnyo-
másával válassza ki a „TUNER FM” vagy
„TUNER AM” hullámsávot a kijelzőn. 2 Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot mindaddig, míg a keresés meg
nem kezdődik.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. A kijelzőn a „TUNED” és az
„ST” (sztereó rádióadóknál) jelző
megjelenik.
3 Nyomja meg a MENU gombot. 4 A X/x gombbal válassza ki a
„MEMORY” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
6 A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
7 Nyomja meg az ENTER gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
8 A többi állomást az 1–7. lépések
ismételt végrehajtásával tárolhatja.
A memóriahely sorszámának megváltoztatása
Ismételje meg a hangolási műveletet az 1. lépéstől.


specdef v20051124
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat a készülék memóriájában (lásd „A rádióadók tárolása” című fejezetet az 57. oldalon). 1 A FUNCTION gomb ismételt megnyomá-
sával válassza ki a „TUNER FM” vagy
„TUNER AM” hullámsávot a kijelzőn.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
2 A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
E gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat. 3 Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
Rádióhallgatás
A rádió kikapcsolása Nyomja meg a "/1 gombot.
A memóriában nem tárolt rádióadók hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy automatikus hangolást.
A kézi hangoláshoz nyomja meg többször a TUNING + vagy a – gombot.
Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot. A keresés automatikusan leáll, amikor a készülék egy-egy állomást megtalál. A hangolás kézi leállításához nyomja meg a TUNING + vagy – gombot.
Az ismert frekvenciájú rádióadók behangolása
A 2. lépésben végezzen kézi hangolást. 1 Nyomja meg a D. TUNING gombot. 2 A számgombokkal írja be a kívánt állomás
vételi frekvenciáját.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
Hasznos tudnivaló
• Ha az FM vétel zajos, nyomja meg a MENU gombot, és a X/x gombbal válassza ki az „FM MODE” menüpontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. A X/x gombbal válassza ki a „MONO” beállítást, és nyomja meg az ENTER gombot. A vétel minősége javulni fog, de a műsor csak monoban lesz hallható. Válassza ki a „STEREO” beállítást, ha sztereó vételre szeretne visszakapcsolni.
folytatódik
57HU


========61========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb09rad.fm]
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át vagy
forgassa el a mellékelt antennákat.
A tárolt állomások elnevezése
A tárolt rádióállomásokat elnevezheti. Az elne- vezett rádióadó kiválasztásakor az állomás neve
(például „XYZ”) megjelenik a kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán
egyetlen nevet rendelhet.
Megjegyzés
• Az RDS-rendszerű rádióállomások nem nevezhetők
el (59. oldal).
1 A FUNCTION gomb ismételt megnyo-
másával válassza ki a „TUNER FM” vagy
„TUNER AM” hullámsávot a kijelzőn.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
2 A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
3 Nyomja meg a MENU gombot.
4 A X/x gombbal válassza ki a „NAME
IN” kijelzést a készülék kijelzőjén.
5 Nyomja meg az ENTER gombot.
6 A kurzor gombokkal írja be a kívánt nevet.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt karak-
tert, majd a c gombbal mozgassa a kurzort
a következő karakterhelyre.
Az elnevezéshez betűket, számokat és
egyéb szimbólumokat használhat.
Ha hibát vétett
Nyomja meg a C/c gombot, míg a javítani kí- vánt karakter villogni nem kezd a kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki a megfelelő karaktert. Egy karakter törléséhez nyomja meg a C/c gombot, míg a kívánt karakter villogni nem kezd, majd nyomja meg a CLEAR gombot.
7 Nyomja meg az ENTER gombot.
A „COMPLETE” felirat jelenik meg a
kijelzőn, és a név tárolása megtörténik.
Hasznos tudnivaló
• A DISPLAY gombismételt megnyomásával ellenőrizheti a vételi frekvenciát (58. oldal).
58HU


specdef v20051124
Az állomásnév és a vételi frekvencia megjelenítése az elõlapi kijelzõn
Ha a készülék „TUNER AM” vagy „TUNER FM” üzemmódban működik, az előlapi kijelzőn ellenőrizheti a vételi frekvenciát.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
Ha többször megnyomja a DISPLAY gombot, a kijelzett információk a következők szerint változnak.
1 Állomásnév
*
2 Frekvencia
**
*
Csak akkor jelenik meg, ha a rádióállomást
elnevezte.
**
Néhány másodperc után visszakapcsol az eredeti
kijelzésre.


========62========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb09rad.fm]


specdef v20051124
A rádiós adatrendszer (RDS) használata
Mi is az a rádiós adatrendszer?
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt, hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral együtt kiegészítő információkat juttassanak el a hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos RDS szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév kijelzést. Az RDS funkció csak az FM hullám- sávon használható.*
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat, ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha az állomás nem RDS rendszerű.
*
Nem minden FM állomás sugároz RDS adást,
illetve nem minden RDS állomás nyújtja
ugyanazokat a szolgáltatásokat. Bizonytalanság
esetén vegye fel a kapcsolatot az adott
rádióállomással.
Rádióhallgatás
Az RDS információk vétele
Egyszerűen válasszon ki egy FM állomást. Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is sugároz, az előlapi kijelzőn (a TUNER mező- ben) megjelenik az állomás neve (műsornév*). *
Ha az RDS információkat nem tudja fogni a
készülék, a műsornév nem jelenik meg.
59HU


========63========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb10oth.fm]


specdef v20051124
Egyéb mûveletek
A tv-készülék vezérlése a mellékelt távvezérlõvel
A THEATRE SYNC funkció használata
A mellékelt távvezérlővel tv-készülékét (csak SONY gyártmány) is működtetheti.
A THEATRE SYNC funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomásra e készülékkel együtt bekapcsoljon a SONY TV is, és ez a készülék „DVD” üzemmódba, míg a televízió a megfelelő bemenetre kapcsoljon.
Tévékészülékek vezérlése a távvezérlõvel
Elõkészületek a THEATRE SYNC funkció használatához
A tv-készülék vezérlése A tv-készüléket a következő gombokkal vezérelheti.
Regisztráltassa a rendszerrel a csatlakoztatott tv- készülék bemeneti csatlakozóját.
Ezzel a gombbal Ezt a műveletet hajthatja végre TV [/1 A tv-készülék ki- vagy
bekapcsolása.
TV/VIDEO A bemenet kiválasztása a tv-
készüléken (tv vagy külső
műsorforrás).
TV VOL +/– A tv-készülék hangerejének
beállítása.
TV CH +/– Csatornaválasztás a tv-
készüléken.
Számgombok Csatornaválasztás a tv- (a TV gombot készüléken.
nyomva tartva)
Miközben nyomva tartja a TV/VIDEO gombot, írja be a számgombokkal annak a tv bemeneti csatlakozónak a kódszámát (lásd a következő oldali táblázatot), melyhez ezt a rendszert csatlakoztatja. A tv bemeneti csatlakozó regisztrálása megtörtént.
Kapcsolja a televíziót az e rendszer számára fenntartott programhelyre. A részleteket lásd a televízió kezelési útmutatójában.
A 10-nél nagyobb sorszámú csatornák beírása előtt meg kell nyomni a - gombot. (Például a 25-ös csatorna kiválasztásához nyomja meg a - gombot, majd a 2-es és az 5-ös számgombot.)
Megjegyzés
• A csatlakoztatott tv-készüléktől függően előfordul- hat, hogy a fentiek közül egyes gombok nem működnek, vagy a tv-készülék nem vezérelhető.
Nyomva Számgomb Tv bemeneti tartva csatlakozó TV/VIDEO 0 Nincs bemenet
(alapértelmezés)
1VIDEO1
2VIDEO2
3VIDEO3
4VIDEO4
5VIDEO5
6VIDEO6
7VIDEO7
8VIDEO8
9* COMPONENT 1
CLEAR* COMPONENT 2
AMP COMPONENT 3
MENU*
PICTURE COMPONENT 4
NAVI*
*
Az észak-amerikai modellek kivételével.
60HU


========64========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb10oth.fm]
A THEATRE SYNC funkció használata
Fordítsa a távvezérlőt a televízió és e rendszer
felé, majd nyomja meg egyszer a THEATRE SYNC gombot.
Ha ez a módszer nem működik, módosítsa a
jelátviteli időtartamot. A jelátviteli időtartam tv-
készülékenként eltérhet.
A jelátviteli idõtartam módosítása
Miközben nyomva tartja a TV CH + gombot,
írja be a kívánt jelátviteli időtartamnak
megfelelő kódot (lásd az alábbi táblázatot)
a számgombokkal.
A távvezérlő jelátviteli időtartama módosul.
Nyomva Számgomb Jelátviteli időtartam tartva
TV CH + 1 0,5 (alapértelmezett)
21
31,5
42
52,5
63
73,5
84
Megjegyzés
• Ez a funkció csak SONY televíziókkal használható. (Lehetnek olyan SONY tv-készülékek, melyeknél ez
a funkció nem működik.)
• Ha a tv-készülék és ez a rendszer túlságosan távol van
egymástól, a fenti funkció nem működik. Helyezze közelebb ezt a rendszert a tv-készülékhez. • A kód beírása közben tartsa a távvezérlőt a tv- készülék és e rendszer felé fordítva.


specdef v20051124
A hanghatások használata
Az alacsonyfrekvenciás hangok erõsítése
Ezzel a funkcióval erősítheti a mélyhangtartományt.
Nyomja meg a DYNAMIC BASS gombot. Az alacsonyfrekvenciás (mély) hangtartomány érezhetően erősödik.
A hanghatás kikapcsolása Nyomja meg újból a DYNAMIC BASS gombot.
Egyéb műveletek
61HU


========65========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb10oth.fm]
Kikapcsolás idõzítõ
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy meghatározott időtartam eltelte után kikapcsol-
jon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha a
készülék be van kapcsolva. Az időtartamok 10
perces lépésekkel állíthatók be.
Nyomja meg a SLEEP gombot. E gomb többszöri megnyomásakor az
időtartamok (kikapcsolásig hátralévő idő) az
alábbi sorrendben jelennek meg:


specdef v20051124
Az elõlapi kijelzõ fényerejének módosítása
Az előlapon lévő kijelző fényereje két fokozat- ban szabályozható.
1 Nyomja meg az AMP MENU gombot. 2 A X/x gombbal válassza ki a „DIMMER”
menüpontot, és nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
3 A X/x gombbal állítsa be a kijelző
fényerejét.
• DIMMER ON: az előlapi kijelző
SLEEP 90M n SLEEP 80M n SLEEP 70M
Rrfényereje csökken. SLEEP OFF N SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
A kikapcsolásig hátralévõ idõtartam ellenõrzése Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévõ idõ módosítása
A SLEEP gomb megfelelő számú megnyomásá-
val válassza ki a kívánt időtartamot.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg a „SLEEP OFF” felirat meg nem jelenik az
előlapi kijelzőn.
62HU
• DIMMER OFF: normál fényerő. 4 Nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítás módosul.
5 Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.


========66========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]
Különleges funkciók és beállítások Lemezek zárolása
(Szülői letiltás, szülői felügyelet)

A kívánt lemezt kétféle zárolással láthatja el. • Szülői letiltás
A lejátszás letiltásával megakadályozhatja a nemkívánatos lemezek lejátszását. • Szülői felügyelet
A DVD VIDEO lemezek lejátszása a megadott paraméter, pl. a készüléket kezelő személy élet-
korának függvényében szabályozható, korlá- tozható. A nemkívánatos jelenetet a készülék kihagyja, vagy más jelenettel helyettesíti. Ugyanazt a jelszót használhatja a szülői felügyelet funkcióhoz, illetve a szülői letiltás funkcióhoz.
A nemkívánatos lemezek leját-
szásának korlátozása [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
A szülői letiltás funkciót akár 40 lemezre is be-
programozhatja. A 41. lemez beprogramozá-
sakor azonban az első lemez beállítása törlődik.
1 Helyezze be a zárolni kívánt lemezt.
Ha éppen a kívánt lemezt játssza le a ké-
szülék, a x gombbal állítsa le a lejátszást. 2 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
A vezérlőmenü megjelenik.
3 A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL], ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A [PARENTAL CONTROL] menü
megjelenik.
1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5
DVD VIDEO
OFF ON PLAYER PASSWORD


specdef v20051124
4 A X/x gombbal válassza ki az [ON n]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
xHa még nem írt be jelszót A képernyőn megjelenik a jelszó beírási menü.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password, then press . ENTER
A számgombokkal adja meg a négyjegyű jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
xHa korábban már beírt egy jelszót A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
Különleges funkciók és beállítások
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press . ENTER
5 A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A [Custom parental control is set.] (Felügye-
leti funkció beállítva.) felirat lesz látható, és a
képernyőn újból a vezérlőmenü jelenik meg.
A szülõi letiltás funkció kikapcsolása
1 Kövesse „A nemkívánatos lemezek
lejátszásának korlátozása [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]” fejezet 1–3.
lépésének utasításait.
2 A X/x gombbal válassza ki az [OFF n]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
3 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
folytatódik
63HU


========67========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]
A szülõi letiltás funkcióval ellátott lemez lejátszása 1 Helyezze be a jelszóval védett lemezt.
Megjelenik a [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] képernyő.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already set. To play, enter your password and press . ENTER
2 A számgombokkal válassza ki a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A készülék készen áll a lejátszásra.
Hasznos tudnivaló
• Ha elfelejtette a jelszót, írja be az „199703” hatjegyű kódot (amikor a [CUSTOM PARENTAL CONTROL] menü kéri a jelszó beírását), majd nyomja meg az ENTER gombot. A készülék kéri egy új négyjegyű
jelszó beírását.
A lejátszás korlátozása gyermekek számára [PARENTAL CONTROL] (csak DVD)
Egyes DVD VIDEO lemezek lejátszása bizonyos limitáló tényező, például a készüléket kezelő sze- mély életkorának függvényében szabályozható. A [PARENTAL CONTROL] (szülői felügyelet)
funkcióval beállíthatja a kívánt korlátozási szintet.
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot. A vezérlőmenü megjelenik.
2 A X/x gombbal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a [PARENTAL CONTROL]
menü.
64HU


specdef v20051124
1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5
DVD VIDEO
OFF ON PLAYER PASSWORD
3 A X/x gombbal válassza ki a [PLAYER
n] funkciót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
xHa még nem írt be jelszót A képernyőn megjelenik a jelszó beírási menü.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password, then press . ENTER
A számgombokkal válassza ki a négyjegyű jelszó számjegyeit, majd nyomja meg az ENTER gombot.
A készülék kéri a beírt jelszó megerősítését.
xHa korábban már beírt egy jelszót A készülék kéri az érvényes jelszó beírását.
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press . ENTER
4 A számgombokkal írja be a négyjegyű
jelszó számjegyeit, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A képernyőn megjelenik a korlátozási szint
beállító menü.


========68========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]
PARENTAL CONTROL
LEVEL: OFF STANDARD: USA
5 A X/x gombokkal válassza ki a
[STANDARD] opciót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelennek a [STANDARD] opcióra vonatkozó beállítások.
PARENTAL CONTROL LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA OTHERS
6 A X/x gombok segítségével válassza ki
a földrajzi elhelyezkedést, mint a lejátszási korlátozás szintjét, majd nyomja meg az ENTER gombot. A földrajzi elhelyezkedés ki lett választva. Ha az [OTHERS n] opciót választja, válasszon ki és a számgombok segítségével
adjon meg egy ország-kódot, melyet a „Szülői
felügyelet területi kódlista” táblázatban (88. oldal) találhat meg.
7 A X/x gombokkal válassza ki a [LEVEL]
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
Megjelennek a [LEVEL] opcióra vonatkozó beállítások.
PARENTAL CONTROL
LEVEL: OFF STANDARD:
OFF
8:
7: NC17
6: R
5:
8 A X/x gombokkal válassza ki a kívánt
korlátozási szintet, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
A szülői felügyelet beállítása megtörtént.


specdef v20051124
PARENTAL CONTROL
LEVEL: 4: PG13 STANDARD: USA
Minél kisebb az érték, a korlátozás annál szigorúbb.
A szülõi felügyelet funkció kikapcsolása
A 8. lépésben, a [LEVEL] menüponthoz válassza az [OFF] beállítást.
A szülõi felügyelet funkcióval ellátott lemez lejátszása 1 Helyezze be a lemezt és nyomja meg a H
gombot.
A jelszó bevitelére szolgáló képernyő jelenik
meg.
2 A számgombok segítségével adja meg a
négyjegyű jelszót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A lejátszás elindul.
Különleges funkciók és beállítások
Hasznos tudnivaló
• Ha elfelejtené a jelszót, vegye ki a lemezt és ismételje meg „A nemkívánatos lemezek lejátszásának korlá- tozása [CUSTOM PARENTAL CONTROL]” c. rész 1–3. lépéseit. A jelszó kérésekor a számgombok segítségével adja meg a „199703” számsorozatot, majd nyomja meg az ENTER gombot. Ezután a képernyőn megjelenő üzenet egy új, 4-jegyű jelszó megadását kéri. Az új, 4-jegyű jelszó megadása után, cserélje ki a lemezt és nyomja meg a H gombot. A jelszó bevitelére szolgáló képernyő megjelenésekor adja meg az új jelszót.
Megjegyzés
• Ha szülői felügyeleti funkcióval nem rendelkező lemezt játszik le, a lejátszás nem korlátozható ezen a rendszeren.
• A lemez típusától függően előfordulhat, hogy lejátszás közben a készülék kéri a korlátozási szint módosítását. Ebben az esetben adja meg a jelszót, majd módosítsa a korlátozási szintet. Ha a folytatólagos lejátszás megszakad, az utolsó korlátozási szint lép érvénybe.
folytatódik
65HU


========69========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
A jelszó megváltoztatása 1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombokkal válassza ki a
[PARENTAL CONTROL] menüt, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelennek a [PARENTAL CONTROL]
opcióra vonatkozó beállítások.
3 A X/x gombokkal válassza ki a
[PASSWORD n] menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A jelszó megadására szolgáló képernyő
jelenik meg.
4 A számgombok segítségével adja meg
a négyjegyű jelszót, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
5 A számgombok segítségével adja meg
az új négyjegyű jelszót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
6 A megerősítéshez a számgombok
segítségével adja meg újból a négy-
jegyű jelszót, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A szobának megfelelõ térhangzás
(HANGSUGÁRZÓ ELRENDEZÉS)
A szoba alakjától függően előfordulhat, hogy egyes hangsugárzókat nem tud üzembe helyezni. A jobb térhangzás érdekében elsőként határozza meg a hangsugárzók helyzetét. 1 Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „DVD” felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
2 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3 A X/x gombokkal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION] ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1 ( 4 4 )
3 ( 2 8 )
T 0 : 0 3 : 0 4 SPEAKER FORMATION SPEAKER FORMATION AUTO CALIBRATION
DVD VIDEO
Ha elrontotta a jelszó beírását Az ENTER gomb megnyomása előtt nyomja meg a C gombot, és adja meg a megfelelő számot.
4 A X/x gombokkal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION] menüpontot,
majd nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelennek a [SPEAKER FORMATION]
menüpontra vonatkozó beállítási
lehetőségek.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
5 A C/c gombokkal válasszon ki egy
beállítást.
66HU


========70========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
• [STANDARD]: ha a hangsugárzókat az előírásoknak megfelelően rendezi el.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: ha az első és a hátsó hangsugárzókat a hallgatási pozíció elé helyezi el.
• [NO CENTER]: az első és a hátsó hangsugárzók használatakor.
• [SECOND ROOM]: ha az első és a hátsó hangsugárzókat külön szobában helyezi el.
• [NO SURROUND]: a középső és az első hangsugárzók használatakor.
Különleges funkciók és beállítások
• [FRONT ONLY]: az első hangsugárzók használatakor.
6 Nyomja meg az ENTER gombot.
A kiválasztott beállítás lép életbe. 7 A X/x gombokkal válassza ki a [YES]
(Igen) vagy a [NO] (Nem) opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
• [YES]: folytassa az [AUTO
CALIBRATION] beállítást. Lásd a „A
megfelelő beállítások automatikus
kalibrálása” c. rész 5. lépését (68. oldal).
• [NO]: kilépés a [SPEAKER
FORMATION] menüből.
SPEAKER FORMATION
Continue with AUTO CALIBRATION?
YES NO
• [ALL FRONT]: ha az összes hangsugár- zót a hallgatási pozíció előtt helyezi el.
Megjegyzés
• Annak érdekében, hogy megfelelő térhangzás jöjjön létre a hangsugárzók áthelyezése után, javasoljuk, hogy állítsa be a [SPEAKER FORMATION], majd az [AUTO CALIBRATION] menüt.
• Az [AUTO CALIBRATION] menü beállításához csatlakoztassa a tartozék kalibráló-mikrofont.
folytatódik
67HU


========71========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
• Az előlapi kijelzőn megjelenik a kiválasztott hangsugárzó elrendezés. A kijelzés alapján nem állapítható meg, hogy mely hangsugárzók szólaltatják meg a hangot.
• Ha a [SPEAKER SETUP] menüben módosítja a [SIZE] menüpont beállítását, a [SPEAKER FORMATION] beállítása automatikusan visszaáll [STANDARD]-re.
A megfelelõ beállítások automatikus kalibrálása (AUTOMATIKUS KALIBRÁLÁS)
A D. C. A. C. (Automatikus Digitális Házimozi Kalibráció) segítségével automatikusan beállít- hatja a megfelelő térhangzást.
Megjegyzés
• Az [AUTO CALIBRATION] (Automatikus kalibráció) elindulásakor hangos teszthang szólal meg. A hang nem halkítható le. Vegye figyelembe, hogy a gyermekeket és a szomszédokat zavarhatja. 1 Nyomja meg többször a FUNCTION
gombot, míg a „DVD” felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
2 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
3 A X/x gombokkal válassza ki a
[SPEAKER FORMATION] ikont, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
1 ( 4 4 )
3 ( 2 8 )
T 0 : 0 3 : 0 4 SPEAKER FORMATION SPEAKER FORMATION AUTO CALIBRATION
DVD VIDEO
4 A X/x gombokkal válassza ki az [AUTO
CALIBRATION] menüpontot, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelennek az [AUTO CALIBRATION]
menüpontra vonatkozó beállítási lehetőségek.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start measurement?
YES NO
Csatlakoztassa a kalibráló-mikrofont az elő- lapon található A.CAL MIC aljzathoz, és he- lyezze el fejmagasságban, pl. egy állvány,
68HU


========72========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
stb. (nem tartozék) segítségével. A hangsugárzók eleje nézzen a mikrofon felé, és ügyeljen rá, hogy a hangsugárzók és a mikrofon között ne legyen semmilyen tárgy. A mérési művelet közben legyen csendben.
A.CAL MIC
Kalibráló-mikrofon
• A falakról vagy a padlóról érkező vissza-
verődések hatással lehetnek a mérésre.
• Ha hiba egy hibaüzenet jelenik meg, olvassa el,
majd válassza a [YES] opciót.
Hibaüzenet jelenik meg, ha:
– fejhallgatót csatlakoztatott a készülékhez.
– nem csatlakoztatta a kalibráló-mikrofont.
– az első hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő.
– a hátsó hangsugárzók csatlakoztatása nem
megfelelő.
– az első és a hátsó hangsugárzók csatlakozta-
tása nem megfelelő.
– a kalibráló-mikrofon közelében erős zaj
keletkezik.
– a kalibráló-mikrofon túl van terhelve. 6 A C/X/x/c gombokkal válassza ki a
[YES] vagy a [NO] opciót, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
xHa a mérés sikeres.
Húzza ki a kalibráló-mikrofont, majd vá- lassza a [YES] opciót. A mérési eredmé- nyek megjelennek.
Különleges funkciók és beállítások
Measurement complete.
FRONT L : YES
FRONT R : YES
CENTER : NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select YES.
YES NO
5 A X/x gombokkal válassza ki a [YES]
opciót, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A mérési művelet elkezdődik.
xHa a mérés sikertelen.
Olvassa el az üzenetet, majd a mérés újra- indításához válassza a [YES] opciót.
Measurement failure.
Measuring. Please wait a moment.
Check speaker connection. Retry?
YES NO
Hasznos tudnivaló
• Ellenőrizheti a hallgatási pozíció és az egyes hang- sugárzók közötti távolságot. Lásd a 75. oldalt.
Megjegyzés
• A mérési művelet időtartama alatt (kb. 3 perc) ne tartózkodjon a mérési térben és ne keltsen zajt. Így kiküszöbölheti a mérési hibákat. A mérés köz- ben teszthangok hallhatók a hangsugárzókból.
Megjegyzés
• Az automatikus kalibrálás közben:
– ne kapcsolja ki a készüléket.
– ne nyomja meg egyik gombot sem.
folytatódik
69HU


========73========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
– ne változtassa a hangerőt.
– ne válasszon másik funkciót. – ne cseréljen lemezt.
– ne helyezzen be vagy vegyen ki lemezt. – ne csatlakoztassa a fejhallgatót. – ne húzza ki a kalibráló-mikrofont.
Az alapbeállítások menüje
Az alapbeállítások menüjében többek között beállíthatja a kép és a hang paramétereit. A menü teljes tartalmának listáját a 94. oldalon találhatja meg.
A kijelzett elemek országonként eltérőek.
Megjegyzés
• A lemezeken tárolt lejátszási beállítások elsőbbséget élveznek az alapbeállítási menüben elvégzett beállításokkal szemben, így előfordulhat, hogy nem minden funkció működik az itt ismertetett módon. 1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megjelennek a [SETUP] menüpontra vonat-
kozó beállítási lehetőségek.
1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 )
: :
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 A X/x gombokkal válassza ki a
[CUSTOM] menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje.
LANGUAGE SETUP OSD:
MENU: AUDIO: SUBTITLE:
ENGLISH ENGLISH ORIGINAL ENGLISH
4 A X/x gombokkal válassza ki a beállítandó
elemet a megjelenő listából: [LANGUAGE
SETUP], [SCREEN SETUP], [CUSTOM
SETUP] vagy [SPEAKER SETUP]. Ezután
nyomja meg az ENTER gombot.
A beállítandó elem ki lett választva.
Példa: [SCREEN SETUP]
70HU


========74========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
Kiválasztott elem
visszaállnak a gyári értékekre. A művelet néhány másodpercig tart. Ezalatt a [/1 gombot ne nyomja meg.
SCREEN SETUP
TV TYPE: 16:9 COLOR SYSTEM (VIDEO CD): AUTO SCREEN SAVER: ON BACKGROUND: JACKET PICTURE 4:3 OUTPUT: FULL
Beállítási paraméterek
Megjegyzés
• Ha a beállítások visszaállítása után először kapcsolja be a készüléket, és abban nincs lemez, egy útmutató üzenet jelenik meg a tévé képernyőjén. Ha el akarja végezni a Gyorsbeállítást (19. oldal), nyomja meg az ENTER gombot, ha vissza kíván térni a normál képernyőhöz, nyomja meg a CLEAR gombot.
5 A X/x gombokkal válasszon egy
paramétert, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
A kiválasztott paraméter beállítási
lehetőségei jelennek meg.
Példa: [TV TYPE]
SCREEN SETUP
TV TYPE: 16:9 COLOR SYSTEM (VIDEO CD): 16:9 SCREEN SAVER: 4:3 LETTER BOX BACKGROUND: 4:3 PAN SCAN 4:3 OUTPUT: FULL
Különleges funkciók és beállítások
Opciók
6 A X/x gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg az ENTER
gombot.
A beállítás ki lett választva. A beállítás
befejeződött.
SCREEN SETUP
TV TYPE: 4:3 LETTER BOX COLOR SYSTEM (VIDEO CD): AUTO SCREEN SAVER: ON BACKGROUND: JACKET PICTURE 4:3 OUTPUT: FULL
Kiválasztott beállítás
Az összes beállítás visszaállítása 1 A 3. lépésnél válassza a [RESET] opciót,
majd nyomja meg az ENTER gombot. 2 A X/x gombok segítségével válassza a
[YES] opciót.
A művelet itt szintén megszakítható (és
visszatérhet a vezérlőmenübe), ha a [NO]
opciót választja ki.
3 Nyomja meg az ENTER gombot.
A 72–77. oldalon bemutatott beállítások
71HU


========75========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
A menük és a hangsáv nyelvének beállítása [LANGUAGE SETUP]
A képernyõ beállításai [SCREEN SETUP]
Válassza ki a csatlakoztatott tévékészülékhez leginkább megfelelő beállítást.
A [LANGUAGE SETUP] menü segítségével beállíthatja a menü képernyők nyelvét vagy a filmekhez tartozó hangsáv nyelvét.
Válassza ki a [LANGUAGE SETUP] menüt az alapbeállítások menüjében. A menü használatá- ról olvassa el a „Az alapbeállítások menüje” c. részt a 70. oldalon.
Válassza ki a [SCREEN SETUP] (képernyő beállítások) menüpontot az alapbeállítások menüjében. A menü használatáról olvassa el a „Az alapbeállítások menüje” c. részt a 70. oldalon.
Az aláhúzások az alapbeállításokat jelölik.
LANGUAGE SETUP OSD:
MENU: AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH ENGLISH ORIGINAL ENGLISH
SCREEN SETUP
TV TYPE: 16:9 SCREEN SAVER: ON BACKGROUND: JACKET PICTURE LINE: VIDEO 4:3 OUTPUT: FULL
x[OSD] (Képernyő kijelzések)
Beállíthatja a képernyőn megjelenő menü nyelvét.
x[MENU] (csak DVD VIDEO lemezeknél) A lemezen található menü nyelvét állíthatja be.
x[AUDIO] (csak DVD VIDEO lemezeknél) A hangsáv nyelvét állíthatja be.
Ha az [ORIGINAL] opciót választja, a lemez által elsőbbséget élvező nyelv hangsávja szólal meg.
x[TV TYPE]
Beállíthatja a kép arányait a csatlakoztatott tévé- készüléknek (hagyományos 4:3 képarány vagy szélesvásznú) megfelelően.
Az alapbeállítás változik, attól függően, hogy melyik országban vásárolta a készüléket.
[4:3 LETTER BOX]
x[SUBTITLE] (csak DVD VIDEO lemezeknél) A DVD VIDEO lemezre rögzített különböző nyelvű feliratok közül választhat.
Ha az [AUDIO FOLLOW] opciót választja, a felirat nyelve a szerint változik, hogy milyen nyelvű hangsávot választ ki.
Válassza ezt a beállítást, ha hagyományos, 4:3 képarányú tévékészüléket csatlakoztatott. Szélesvásznú kép jelenik meg, a képernyő alsó és felső részén fekete sáv látható.
Hasznos tudnivaló
• Ha az [OTHERS n] beállítást választja a [MENU], az [AUDIO] vagy a [SUBTITLE] menüpontokban, keres- se ki a nyelv kódját a 88. oldalon található „Nyelvkód listából”, majd adja meg a számgombok segítségével.
[4:3 PAN SCAN] Válassza ezt a beállítást, ha
hagyományos, 4:3 képarányú
tévékészüléket csatlakoztatott.
Automatikusan széles kép jelenik
meg az egész képernyőt kitöltve. A
kép szélei levágásra kerülnek.
[16:9]
Megjegyzés
• Ha olyan nyelvet válast ki a [MENU], [AUDIO] vagy a [SUBTITLE] menüpontokban, melyhez a DVD VIDEO lemezen nem található menü, hang és felirat, akkor automatikusan a lemezen található nyelvek egyike kerül kiválasztásra (a lemeztől függően előfordulhat, hogy a nyelv kiválasztása nem történik meg automatikusan).
Válassza ezt a beállítást, ha szélesképernyős vagy szélesképernyős üzemmóddal rendelkező tévékészüléket csatlakoztat.
72HU


========76========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
[16:9]
Megjegyzés
• A DVD-lemeztől függően a [4:3 LETTER BOX] kerülhet automatikus kiválasztásra a [4:3 PAN SCAN] beállítással szemben vagy fordítva.
x[SCREEN SAVER]
A képernyővédő abban az esetben indul el, ha a
házimozi rendszert 15 percre megállítja vagy szü- net módban hagyja, valamint ha CD-lemezt vagy
MP3 audio műsorszámokat tartalmazó DATA
CD vagy DATA DVD-lemezt játszik le, több mint
15 percen át. A képernyővédő megóvja a képmegjelenítő egységét a károsodástól (képbe-
égés). A képernyővédő kikapcsolásához nyomja
meg a H vagy bármelyik másik gombot .
[ON]
A képernyővédő bekapcsolása.
[OFF]
A képernyővédő kikapcsolása.
x[BACKGROUND]
Kiválaszthatja a háttérképet vagy a háttér színét, mely állj üzemmódban vagy CD, DATA CD (MP3 műsorszám) vagy DATA DVD-lemez lejátszásakor jelenik meg a tévéképernyőn.
[JACKET PICTURE]
A borító kép (állókép) jelenik meg, de csak akkor, ha a lemez tartalmaz
ilyet (CD-EXTRA, stb.). Ha a
lemez nem tartalmaz borítóképet, a
[GRAPHICS] menüpontban beállított kép jelenik meg.
[GRAPHICS]
A házimozi rendszer által tárolt kép jelenik meg.
[BLUE]
A háttérszín kék.
[BLACK]
A háttérszín fekete.


specdef v20051124
x[LINE]
Beállíthatja a házimozi rendszer hátlapján található EURO AV Ú OUTPUT (TO TV) aljzaton kimenő videó jelek típusát.
[VIDEO]
Videó jeleket továbbít.
[RGB]
RGB jeleket továbbít.
Megjegyzés
• Ha az Ön tévékészüléke nem képes RGB jelek feldol- gozására és az [RGB] opciót választja a beállítás so- rán, a tévé nem jelenít meg képet. Olvassa el a tévé használati útmutatóját.
x[4:3 OUTPUT]
Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos, ha a [SCREEN SETUP] menüben a, [TV TYPE] menüponthoz a [16:9] opciót választja (72. oldal). Válassza ezt a beállítást, ha 4:3 képarányú progresszív jeleket kíván megjeleníteni. Ha lehe- tőség van az Ön progresszív formátumú (525p/ 625p) tévékészülékén a képarány beállítására, akkor ezt a beállítást végezze el a tévékészüléken és ne a házimozi rendszeren.
Különleges funkciók és beállítások
Megjegyzés
• Ez a beállítás csak abban az esetben hatásos, ha a „P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)” vagy a „P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)” beállítás lett kiválasztva a PROGRESSIVE gomb használatával (25. oldal).
[FULL]
Válassza ezt a beállítást, ha a képarányt a tévékészüléken kívánja beállítani.
[NORMAL]
Válassza ezt a beállítást, ha a kép- arányt nem lehet a tévékészüléken beállítani. 16:9 képarányú kép jelenik meg, fekete sávokkal a képernyő bal és jobb oldalán.
16:9 képarányú tévékészülék
73HU


========77========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
Egyéni beállítások [CUSTOM SETUP]
A menüpont a lejátszással összefüggő és egyéb beállítások elvégzésére szolgál.
• Ha az egy lemezen található PCM, DTS, Dolby Digital formátumú hangsávok és az MPEG audio műsorszámok ugyanannyi csatornával rendelkeznek, a házimozi rendszer a következő sorrendben választ közülük: PCM, DTS, Dolby Digital, MPEG audio műsorszámok.
Válassza ki a [CUSTOM SETUP] (egyéni be- állítások) menüpontot az alapbeállítások menü- jében. A menü használatáról olvassa el a „Az alapbeállítások menüje” c. részt a 70. oldalon. Az aláhúzások az alapbeállításokat jelölik.
x[MULTI-DISC RESUME] (csak DVD VIDEO/ VIDEO CD-lemezek esetén)
Ki- illetve bekapcsolhatja a többlemezes folytatólagos lejátszás funkciót.
[ON]
A rendszer 40 lemezre vonatkozó megállítási pontot tárol a memóriájában.
CUSTOM SETUP
PAUSE MODE: AUTO TRACK SELECTION: OFF MULTI-DISC RESUME: ON AUDIO DRC: OFF DivX: Registration Code
[OFF]
A rendszer nem tárolja a meg- állítási pontokat. Csak az aktuális lemezre vonatkozik az utolsó megállítás helyéről való újraindítás lehetősége.
x[PAUSE MODE] (csak DVD VIDEO/DVD- R/DVD-RW lemezeknél)
A szünet üzemmódban megjelenő kép beállítása.
x[AUDIO DRC] (csak DVD VIDEO lemezeknél) Szűkítheti a hangsáv dinamikatartományát. Ez a beállítás alacsony hangerő melletti, éjszakai filmnézéshez javasolt.
[AUTO]
A kép, beleértve a dinamikusan mozgó részeket is, remegésmente- sen jelenik meg. Általános esetben válassza ezt a beállítást.
[OFF]
Nincs dinamikatartomány-szűkítés.
[STANDARD]
A hangmérnök beállításainak megfelelő dinamikatartományban adja vissza a hangot.
[FRAME]
A kép, beleértve azokat a tárgyakat is, amik nem mozognak dinamiku- san, nagy felbontásban jelenik meg.
[MAX]
Teljesen lecsökkenti a dinamikatartományt.
x[TRACK SELECTION] (csak DVD VIDEO lemezeknél)
Ezzel a beállítással annak a hangsávnak adhat el- sőbbséget, mely a legnagyobb számú csatornával rendelkezik. Többcsatornás hanggal (PCM, DTS, MPEG audio vagy Dolby Digital) rögzített DVD VIDEO lemezek lejátszásakor van jelentősége.
x[DivX] (csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél)
Megjelenítheti a készülék regisztrációs kódját. További információkat a http://www.divx.com honlapon találhat.
[OFF]
Nincs prioritás.
[AUTO]
A prioritás engedélyezve.
Megjegyzés
• Ha az [AUTO] beállítást választja, előfordulhat, hogy a hangsáv nyelve megváltozik. A [TRACK SELECTION] menüpontban végzett beállítás elsőbbséget élvez a [LANGUAGE SETUP] menüpont, [AUDIO] beállítá- sával szemben (72. oldal). (A lemeztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.)
74HU


========78========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]
Hangsugárzó beállítás [SPEAKER SETUP]
A lehető legjobb térhangzás elérése érdekében
állítsa be a csatlakoztatott hangsugárzók méretét és a hallgatási pozíciótól mért távolságát. Ezután
a teszthang segítségével állítsa be a hangsugárzók hangerejét és balanszát.
Válassza ki a [SPEAKER SETUP] (hangsugárzó beállítások) menüpontot az alapbeállítások menü-
jében. A menü használatáról olvassa el a „Az alapbeállítások menüje” c. részt a 70. oldalon. Az aláhúzások az alapbeállításokat jelölik.
Megjegyzés
• Nem végezheti el ezeket a beállításokat, ha fejhallgatót csatlakoztat a rendszerhez.
SPEAKER SETUP SIZE:
DISTANCE(FRONT): DISTANCE(SURROUND): LEVEL(FRONT): LEVEL(SURROUND): TEST TONE: OFF
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES YES YES YES
Az alapbeállítások visszaállítása
Válassza ki a paramétert, majd nyomja meg a CLEAR gombot. Felhívjuk a figyelmét, hogy a
[SIZE] paraméter nem áll vissza az alapbeállításra.
x[SIZE]
Ha nem csatlakoztat középső- vagy hátsó hang- sugárzókat, vagy elmozdítja a hátsó hangsugár-
zókat, állítsa be a [CENTER] és a [SURROUND] paramétereit és határozza meg a hátsó hangsugár- zó helyzetét. Mivel az első- és a mélyhangsugár-
zó beállítása rögzített, ezeket nem módosíthatja.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: általános esetben ezt a beállítást válassza.
[NONE]: válassza ezt a beállítást, ha nem használ középső hangsugárzót.
[SURROUND]
[YES]: általános esetben ezt a beállítást válassza.
[NONE]: válassza ezt a beállítást,
ha nem használ hátsó hangsugárzót.
[SUBWOOFER]
[YES]


specdef v20051124
Megjegyzés
• Egy paraméter kiválasztásakor a hang rövid időre elhalkul. • Ha módosítja a [SIZE] (méret) paramétert, a [SPEAKER FORMATION] visszaáll [STANDARD] beállításra.
x[DISTANCE (FRONT)]
A hangsugárzók alaptávolság beállítása a hallgatási pozícióval áll összefüggésben, melyet az ábra szemléltet.
Ha beállítja a távolságot a Gyorsbeállításoknál (19. oldal), a beállítás értéke automatikusan megjelenik.
1,0 – 7,0 m3)/ 3 – 23 ft
0,0 – 7,0 m2)/ 0 – 23 ft
Különleges funkciók és beállítások
A hangsugárzók áthelyezésekor módosítsa a távolság értéket az alapbeállítások menüjében.
[L/R] 3.0 m/10 ft1)
Az első hangsugárzó hallgatási pozíciótól mért távolsága 1,0–7,0 m3) (3–23 ft) között, 0,2 méteres (1 ft) lépésközzel állítható be.
[CENTER] 1) A középső hangsugárzó 3.0 m/10 ft
távolsága maximum 1,6 m-rel (akkor jelenik meg,
ha a [CENTER]
(5 ft) állítható közelebb a menüponthoz a
hallgatási pozícióhoz, mint az [YES] beállítást vá-
első hangsugárzó távolsága, lasztja a [SIZE] para- 0,2 méteres (1 ft) lépésközzel. méter beállításánál.)
1)Ha elvégzi a Gyorsbeállítást (19. oldal), az alapbeállítások megváltoznak.
2)0–6,9 m az észak-amerikai modelleknél. 3)0,9–6,9 m az észak-amerikai modelleknél.
x[DISTANCE (SURROUND)]
A hangsugárzók alaptávolság beállítása a hallgatási pozícióval áll összefüggésben, melyet az ábra szemléltet.
folytatódik
75HU


========79========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
Ha beállítja a távolságot a Gyorsbeállításoknál (19. oldal), a beállítás értéke automatikusan megjelenik.
[CENTER] –6,0 dB és +6,0 dB között 0.0 dB
állíthatja be, 1,0 dB-es (akkor jelenik ha a
[CENTER] menü-
lépésekben.
ponthoz a [YES]
beállítást választja a
[SIZE] paraméter
beállításánál.)
[SUBWOOFER] –6,0 dB és +6,0 dB között állít- 0.0 dB
hatja be, 1,0 dB-es lépésekben.
0,0 – 7,0 m**/ 0 – 23 ft
A hangsugárzók áthelyezésekor módosítsa a távolság értéket az alapbeállítások menüjében.
x[LEVEL (SURROUND)]
A hátsó hangsugárzók hangerejét a következők szerint módosíthatja. Válassza az [ON] beállítást a [TEST TONE] menüpontnál, hogy a beállítást könnyebben elvégezhesse. (Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a [SURROUND] menüponthoz a [NONE] beállítást választja a [SIZE] paraméter beállításánál.)
[L/R] A hátsó hangsugárzó hallgatási 3.0 m/10 ft*
pozíciótól mért távolsága 0–7,0 (nem jelenik meg, **
ha a [SURROUND]
m (0–23 ft) között, 0,2 méteres menüponthoz a
(1 ft) lépésközzel állítható be. [NONE] beállítást
választja a [SIZE]
paraméter
beállításánál.)
[L/R] 0.0 dB
–6,0 dB és +6,0 dB között állíthatja be, 1,0 dB-es lépésekben.
Az összes hangsugárzó
hangerejének beállítása Forgassa el a készülék hangerőszabályzóját vagy nyomja meg a VOLUME +/– gombot a távvezérlőn.
*
Ha elvégzi a Gyorsbeállítást (19. oldal), az
alapbeállítások megváltoznak.
**
0–6,9 m az észak-amerikai modelleknél.
x[TEST TONE]
A hangsugárzók egy teszthangot bocsátanak ki a [LEVEL (FRONT)] és a [LEVEL
(SURROUND)] beállítás elvégzéséhez.
Megjegyzés
• A távolság beállítása közben a hang egy rövid időre elhalkul.
• Ha az első és a hátsó hangsugárzók nem egyenlő távol- ságra helyezkednek el a hallgatási pozíciótól, a beállítás- hoz válassza a közelebbi hangsugárzó távolság értékét. • Ne helyezze a hátsó hangsugárzókat távolabb a hallgatási pozíciótól, mint az első hangsugárzókat. • A bemenő jeltől függően előfordulhat, hogy a távol- ság beállítással nem érhető el megfelelő hangzás.
[OFF]
A hangsugárzók nem bocsátanak ki teszthangot.
[ON]
A teszthang a különböző hangsugárzókból egy- mást követve szólal meg a hangerő beállítása közben. Ha kiválasztja az egyik [SPEAKER SETUP] paramétert, a teszthang egymást követve szólal meg az egyes hangsugárzókból.
x[LEVEL (FRONT)]
Az első hangsugárzók hangerejét a következők szerint módosíthatja. Válassza az [ON] beállítást a [TEST TONE] menüpontnál, hogy a beállítást könnyebben elvégezhesse.
[L/R] 0.0 dB
–6,0 dB és 0,0 dB között állíthatja be, 1,0 dB-es lépésekben.
A hangsugárzók hangerejének beállítása a teszthang segítségével
1 Állj üzemmódban nyomja meg a
DISPLAY gombot.
Megjelenik a vezérlőmenü.
2 A X/x gombokkal válassza ki a
[SETUP] ikont, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
76HU


========80========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb11adv.fm]


specdef v20051124
Megjelennek a [SETUP] menüpontra
vonatkozó beállítási lehetőségek. 3 A X/x gombokkal válassza ki a
[CUSTOM] menüpontot, majd nyomja
meg az ENTER gombot.
Megjelenik az alapbeállítások menüje. 4 A X/x gombok ismételt megnyomásá-
val válassza ki a [SPEAKER SETUP]
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER vagy a c gombot.
5 A X/x gombok ismételt megnyomásá-
val válassza ki a [TEST TONE] menü-
pontot, majd nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
6 A X/x gombok ismételt megnyomásá-
val válassza ki az [ON] opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
A teszthang egymás után hallható az egyes
hangsugárzókból.
7 A hallgatási pozícióból állítsa be a
[LEVEL (FRONT)] vagy a [LEVEL
(SURROUND)] értékét a C/X/x/c
gombok segítségével.
A teszthang csak abból a hangsugárzóból
szól, melyet éppen beállít.
8 Ha befejezte a beállítást, nyomja meg
az ENTER gombot.
9 A X/x gombok ismételt megnyomá-
sával válassza ki a [TEST TONE]
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
10A X/x gombok ismételt megnyomá-
sával válassza ki az [OFF] opciót, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Visszaállás az alapbeállításokhoz
Visszaállíthatja a házimozi rendszer beállításait (pl. a tárolt rádióállomásokat) a gyári értékekre.
"/1
A
x
1 A "/1 gombbal kapcsolja be a
készüléket.
2 Nyomja meg a x, A és a "/1 gombot
egyszerre a készüléken.
Az előlapi kijelzőn a „COLD RESET”
felirat jelenik meg és a beállítások
visszaállnak a gyári értékekre.
Különleges funkciók és beállítások
Megjegyzés
• A hangsugárzók beállítása közben a hang egy pillanatra elnémul.
77HU


========81========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
További információk Elõírások
Tápfeszültség
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét csak szakember végezheti.
• A készülék mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a
készülék ki van kapcsolva.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet. • Ha a készülék hosszú időn keresztül magas hangerőn
működik, a külseje átforrósodik. Ez nem
hibajelenség. A készüléket azonban ilyenkor nem tanácsos megérinteni. Ne helyezze a készüléket zárt,
rosszul szellőző térbe, mert túlmelegedhet. • Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A rendszerhez erősáramú erősítő tartozik. A szellőzőnyílások letakarása a rendszer túlmelegedéséhez és meghibásodásához vezethet.
• Ne helyezze a készüléket puha felületre, pl. takaróra,
amely eltakarhatja a szellőzőnyílásokat.
• Kerülje az alábbi elhelyezéseket: fűtőtestek közelében
illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek,
túlzott pornak vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
Mûködtetés
• Ha a készüléket közvetlenül egy hideg helyről egy meleg térbe viszi vagy párás szobában helyezi el, a házimozi rendszer belsejében található lencséken páralecsapódás jöhet létre. Amennyiben ez előfordul, a rendszer működése bizonytalanná válhat. Ebben az esetben vegye ki a lemezt és legalább fél óráig hagyja
bekapcsolva a készüléket, amíg a nedvesség elpárolog belőle.
• A rendszer szállítása előtt vegye ki belőle a lemezt. A
lemez megsérülhet, ha a készülékben hagyja.
Hangerõbeállítás
• Ne hangosítsa fel a készüléket nagyon halk vagy teljesen hiányzó bemeneti jel esetén. Amennyiben mégis így tenne, a hangsugárzók károsodhatnak,
amikor hirtelen újra egy hangos részt játszik le.
Tisztítás
• Törölje le a burkolatot, a kijelzőt és a kezelőszerveket egy enyhe tisztítószeres oldattal megnedvesített puha ronggyal. Ne használjon súroló szivacsot, súrolóport
vagy oldószert, például alkoholt vagy benzint.
78HU


specdef v20051124
Ha a házimozi rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy a legközelebbi Sony kereskedőt.
A lemezek tisztítása, lemez/ lencsetisztítók
Ne használja a kereskedelemben kapható tisztítólemezeket vagy (száraz vagy spray típusú) lemez/lencsetisztítókat. Ezek meghibásodást okozhatnak.
A tévékészülék színei
• Ha a hangsugárzók színeltéréseket okoznak tévéké- szüléke képernyőjén, kapcsolja ki a tévékészüléket, majd kapcsolja vissza 15–30 perc múlva. Ha a színeltérés még mindig fenn áll, helyezze a hangsugárzókat a tévékészüléktől távolabbra.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Figyelem! Az Ön által megvásárolt készülék gyakorlatilag korlátlan ideig képes egy állóképet vagy egy menüképernyőt a tévéképernyőn megjeleníteni. Ha egy állóképet vagy egy menüképernyőt hosszabb ideig a tévéképernyőn hagy, a televízió képernyője maradandó károsodást szenvedhet. Fokozottan érvényes ez a projektoros tévékészülékekre.
Az azonosítótábla a készülék alján található.
Néhány szó a házimozi rendszer mozgatásáról
A házimozi rendszer elmozdítása előtt győződjön meg róla, hogy kivette-e a lemezt és húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali konnektorból.


========82========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
Megjegyzések a lemezekrõl
A lemezek helyes kezelése • A lemez tisztán tartása érdekében, mindig a
szélénél fogja meg azt. Soha ne érintse meg a
felületét.
• Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot a lemezre.
• Óvja a lemezeket az erős napfénytől, és ne
helyezze hősugárzó vagy fűtőtest közelébe. Ne
felejtse a lemezeket tűző napon parkoló gépkocsiban, mert a túl magas hőmérséklet károsíthatja őket.
• Használat után helyezze vissza a lemezt a védőtokjába.
Néhány szó a lemezek tisztításáról
• Lejátszás előtt egy tisztító kendővel tisztítsa meg a lemezt.
A törlést a közepétől kifelé haladva végezze.
• A tisztításhoz soha ne használjon benzint, hígítót vagy háztartási tisztítószereket. Az antisztatizáló spray csak analóg lemezekhez használható.
Ez a házimozi rendszer csak a hagyományos, kör alakú lemezek lejátszására képes. Az ettől eltérő alakú (pl. kártya, szív vagy csillag) lemezek használata meghibásodást okozhat.
Ne használjon olyan lemezeket, melyekhez a kereskedelemben kapható kiegészítőket rögzítettek, mint pl. címke vagy gyűrű.


specdef v20051124
Hibaelhárítás
Ha a rendszer használatakor az alábbi jelenségek va- lamelyikét észleli, a javítás igénylése előtt a követke- ző hibaelhárítási útmutató alapján próbálja meg elhá- rítani a problémát. Ha az alábbi ellenőrzések végre- hajtása után is fennáll az adott hibajelenség, fordul- jon a legközelebbi Sony márkaszervizhez. Ha a javítás során alkatrészek cseréje szükséges, előfordulhat, hogy a rossz alkatrészeket a javítást végző szakember megtartja. Tápfeszültség
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket
megfelelően csatlakoztatta-e.
Ha a „PROTECTOR” és a „PUSH POWER” felira- tok jelennek meg váltakozva az előlapi kijelzőn.
Kapcsolja ki a készüléket a "/1 gombbal, majd ellenőriz-
ze a következőket, miután a „STANDBY” felirat eltűnik.
• A + és – hangsugárzó vezetékek között nincs rövidzár?
• Csak az előírt hangsugárzókat használja?
• Nem zárja el egy tárgy a rendszer szellőzőnyílásait?
A fentiek ellenőrzése és a hiba elhárítása után
kapcsolja be a rendszert. Ha a hiba oka, a fentiek
ellenőrzése után sem állapítható meg, keresse fel a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
Kép
További információk
Nincs kép.
• Ellenőrizze, hogy a SCART (EURO AV) kábelt
megfelelően csatlakoztatta-e.
• A SCART (EURO AV) kábel megsérült.
• A rendszert nem a megfelelő EURO AV I
INPUT bemeneti aljzathoz csatlakoztatta (12.,
24. oldal).
• A tévé bemeneti jelei közül nem azt választotta ki,
melyen keresztül a képek megtekinthetőek.
• Ellenőrizze a rendszeren beállított megjelenítési
módot (73. oldal).
• A progresszív formátumot választotta ki, de az Ön
tévé-készüléke nem alkalmas a progresszív for-
mátumú jelek feldolgozására. Ebben az esetben
válassza a sorváltásos (interlace) formátumot
(alapbeállítás) (25. oldal).
• Még ha tévékészüléke alkalmas is a progresszív
formá-tumú (525p/625p) jelek vételére, előfordul-
hat, hogy a kép nem megfelelő a progresszív for-
mátumú bemenet használatakor. Ebben az esetben
térjen vissza a sorváltásos (interlace) formátumra
(alapbeállítás) (25. oldal).
folytatódik
79HU


========83========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
Képzaj jelenik meg.
• A lemez foltos vagy szennyezett.
Annak ellenére, hogy a képarányt beállította a [SCREEN SETUP] menü [TV TYPE] menüpont- jában, a kép nem tölti ki a TV képernyőjét.
• A lemez képaránya nem módosítható.
• Helyezze távolabb tévékészülékét az audio eszközöktől. • A csatlakozódugók és az aljzatok szennyezettek. Tisztítsa meg egy enyhén alkoholos ronggyal. • Tisztítsa meg a lemezt.
Színeltérés tapasztalható a tévéképernyőn.
Ebben a rendszerben a mélyhangsugárzó és az első hang-
sugárzók mágnesesen árnyékoltak, megelőzendő a mág-
neses tér nem kívánt hatásait. Ennek ellenére, mivel nagy
erősségű mágneseket tartalmaznak, némi mágneses tér
keletkezhet a hangsugárzók környezetében. Ebben az
esetben ellenőrizze a következőket:
• Ha a hangsugárzókat katódsugárcsöves tévékészü-
lék vagy kivetítő mellé helyezi, a tévé és a hang-
sugárzók között hagyjon legalább 0,3 m távolságot.
• Ha a színhiba továbbra is fenn áll, kapcsolja ki a
tévékészüléket és kapcsolja vissza 15–30 perc múlva.
• Ha gerjedés jelentkezik, helyezze távolabb a
hangsugárzókat a tévékészüléktől.
• Győződjön meg róla, hogy a hangsugárzók
közelében ne legyen mágneses tárgy (mágneszár a
TV állványon, életmentő készülék, játék, stb.). Hang
MP3 műsorszám, VIDEO CD-, CD- vagy DATA CD-lemez lejátszásakor nincs sztereóhatás.
• Az AUDIO gomb megnyomásával alkalmazza a
[STEREO] beállítást az [AUDIO] menüpontra
(42. oldal).
• Ellenőrizze a rendszer csatlakoztatásait.
A térhatású hangzás gyengén hallható Dolby Digital, DTS vagy MPEG audio hangsáv lejátszásakor.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (33. oldal).
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (12., 75. oldal).
• A DVD-lemeztől függően előfordulhat, hogy a ki-
menő jel nem 5.1 csatornás. Még ha Dolby Digital
vagy MPEG audio formátumban rögzítették is,
lehet mono és sztereó is.
Csak a középső hangsugárzóból hallható hang.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a hang
csak a középső hangsugárzóból szól.
Nincs hang.
• A hangsugárzó kábelek csatlakoztatása nem megfelelő.
• Ha az előlapi kijelzőn a „MUTING ON” felirat
látható, nyomja meg a MUTING (némítás)
gombot a távvezérlőn.
• A házimozi rendszert szünet vagy lassított lejátszás
üzemmódba kapcsolta. A normál lejátszási üzemmód-
ba való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
• A házimozi rendszert gyorskeresés előre vagy hátra
üzemmódba kapcsolta. A normál lejátszási üzemmód-
ba való visszatéréshez nyomja meg a H gombot.
• Ellenőrizze a hangsugárzó beállításokat (75. oldal).
A középső hangsugárzó néma marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzó csatlakoztatásokat és
beállításokat.
• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a térhangzás
funkciót (33. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a
középső hangsugárzó hatása kevésbé érzékelhető.
A jobb és a baloldali hangcsatorna kiegyen- súlyozatlan, vagy fel van cserélve.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók és a
berendezések csatlakoztatása helyes és biztos-e.
Nem hallható hang, vagy nagyon halk hang hallható a hátsó hangsugárzókból.
• Ellenőrizze a hangsugárzó csatlakoztatásokat és
beállításokat.
• Ellenőrizze hogy a hangzástér funkció be van-e
kapcsolva (33. oldal).
• A műsorforrástól függően előfordulhat, hogy a
hátsó hangsugárzók hatása kevésbé észlelhető.
A mélyhangsugárzó néma marad.
• Ellenőrizze a hangsugárzók csatlakoztatását és
beállítását (12., 75. oldal).
Válassza ki az „A.F.D. STD” hangzásteret (33. oldal).
Búgás vagy zaj hallható.
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzókat és a beren-
dezéseket megfelelően és biztosan csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy csatlakozókábe l közelében ne legyen
transzformátor vagy elektromos motor, valamint lega-
lább 3 méterre ne legyen tévékészülék vagy fénycső.
Nem hallható hang az előlapi kijelzőn kijelzett hangsugárzókból.
• Az előlapi kijelzőn a kiválasztott hangsugárzó
elrendezés látható. Ez nem a megszólaló
hangsugárzókat jelzi (33., 66. oldal).
Mûködtetés
A rádióállomásokat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően csatla-
koztatta-e. Állítsa az antennát a megfelelő irányba,
vagy szükség esetén csatlakoztasson kültéri antennát.
80HU


========84========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
• A rádióadó sugárzási térereje alacsony (az
automatikus hangolás használatakor). Használja a
közvetlen hangolást.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék
memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek (ha a tárolt állomások közül keres). Tárolja újból
a rádióadókat (57. oldal)
• Az előlapi kijelzőn ellenőrizheti a frekvencia értékét a DISPLAY gomb megnyomásával.
A távvezérlő nem működik.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a
készülék között.
• A házimozi rendszer és a távvezérlő közötti
távolság túl nagy.
• A távvezérlőt nem a készülék távvezérlés-
érzékelője felé irányítja.
• A távvezérlő elemei lemerültek.
A lemezt nem lehet lejátszani.
• Nem helyezett be lemezt.
• Fordítva tette be a lemezt.
A lejátszható oldallal lefelé helyezze be a lemezt.
• A lemezt ferdén helyezte a tálcára.
• A rendszer nem tudja lejátszani a CD-ROM, stb.
lemezeket (6. oldal).
• A DVD-lemez régiókódja nem egyezik a házimozi rendszerével.
• Pára csapódott le a rendszer belsejében és ez a len-
csék károsodását okozhatja. Távolítsa el a lemezt és hagyja bekapcsolva a házimozi rendszert kb. fél óráig.
Az MP3 audio műsorszámot nem lehet lejátszani.
• A DATA CD-lemez nem olyan MP3 formátum- ban készült el, mely megfelel az ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Joliet-nek.
• A DATA DVD-lemez nem olyan MP3 formátum-
ban készült el, mely megfelel az UDF-nek (Általános lemezformátum).
• Az MP3 audio műsorszám nem „.MP3” kiterjesztésű.
• Az adatok bár „.MP3” kiterjesztésűek, de nem MP3 formátumúak.
• Az adatok nem MPEG1 Audio Layer adatok. • A házimozi rendszer nem képes az MP3PRO formátumú audio műsorszámok lejátszására. • A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [IMAGE (JPEG)] állásban van (52. oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MP3, JPEG)] beállítást, vegye ki és tegye vissza a lemezt vagy
kapcsolja ki, majd vissza a készüléket. • A DATA CD/DATA DVD-lemez DivX videó fájlt tartalmaz. (Csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél.)
A JPEG képfájlt nem lehet lejátszani.


specdef v20051124
• A DATA CD-lemez nem olyan JPEG formátum- ban készült el, mely megfelel az ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Joliet-nek.
• A DATA DVD-lemez nem olyan JPEG formátumban készült el, mely megfelel az UDF- nek (általános lemezformátum).
• A fájl kiterjesztése nem „.JPEG” vagy „.JPG”. • A fájl mérete nagyobb 3072 (magasság) × 2048 (szélesség) képpontnál normál módban vagy nagyobb 2 000 000 képpontnál, progresszív JPEG (főként Internetes megjelenítésre használt) esetén. • A fájl nem tölti ki a képernyőt (le lett csökkentve). • A [MODE (MP3, JPEG)] menüpont [AUDIO (MP3)] állásban van (52. oldal).
• Ha nem lehet módosítani a [MODE (MP3, JPEG)] beállítást, vegye ki és tegye vissza a lemezt vagy kapcsolja ki, majd vissza a készüléket. • A DATA CD/DATA DVD-lemez DivX videó fájlt tartalmaz. (Csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél.)
Az MP3 műsorszámok és a JPEG képfájl lejátszása egyszerre indul el.
• A [MODE (MP3, JPEG)] menüpontban az
[AUTO] beállítást választotta (52. oldal).
A DivX videó fájlt nem lehet lejátszani. (Csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél.)
• A fájl nem DivX formátumban készült.
• A fájl kiterjesztése nem „.AVI” vagy „.DIVX”.
• A DATA CD/DATA DVD-lemez nem olyan
DivX formátumban készült el, mely megfelel az
ISO 9660 1/2 szintjeinek vagy a Joliet/UDF-nek.
• A DivX videó fájl mérete nagyobb mint 720
(magasság) × 576 (szélesség) képpont.
További információk
Az albumok/műsorszámok/fájlok neve nem megfelelően jelenik meg.
• A házimozi rendszer csak számok és betűk
megjelenítésére képes. Az egyéb karakterek
helyett a [*] jelenik meg.
A lemez lejátszása nem az elejéről indul.
• A programozott, véletlenszerű vagy az ismételt
lejátszási mód aktív.
Nyomja meg a CLEAR gombot, mielőtt
elindítaná a lemezt.
• A folytatólagos lejátszás funkció aktív.
Állj üzemmódban, nyomja meg a x gombot a
készüléken vagy a távirányítón, majd indítsa el a
lejátszást (37. oldal).
• A tétel, DVD vagy PBC menü automatikusan
jelenik meg a tévé képernyőjén.
A rendszer automatikusan elindítja a lemez lejátszását.
folytatódik
81HU


========85========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
• A DVD automatikus indítási funkciót tartalmaz.
A lejátszás automatikusan leáll.
• Néhány lemez egy automatikus szünetjelet
tartalmaz. Ilyen lemez lejátszásakor, ha a rendszer
eléri a jelet, a lejátszás megáll.
Néhány művelet, mint a megállítás, keresés, lassított lejátszás vagy az ismételt lejátszás nem végrehajtható.
• A lemeztől függően előfordulhat, hogy a fenti
műveletek közül egy vagy több nem elérhető.
Olvassa el a lemezhez kapott kezelési utasítást. A képernyőn nem a kívánt nyelven jelenik meg az üzenet.
• Az alapbeállítások menüjében állítsa be a kívánt
nyelvet a képernyőn megjelenő menühöz a
[LANGUAGE SETUP] menü [OSD] menüpont-
jában (72. oldal).
A hangsáv nyelvét nem lehet módosítani.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű hangsávokat.
• A DVD-lemez letiltja a hangsáv nyelvének
módosítását.
A felirat nyelvét nem lehet módosítani.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz
többnyelvű feliratokat.
• A DVD-lemez letiltja a felirat nyelvének
módosítását.
A feliratot nem lehet kikapcsolni.
• A DVD-lemez letiltja a felirat kikapcsolását. A kameraállás nem módosítható.
• A lejátszott DVD-lemez nem tartalmaz több
kameraállást (47. oldal).
• A DVD-lemez letiltja a kameraállás módosítását. A lemezt nem lehet kivenni és a „LOCKED” (zárva) üzenet jelenik meg az előlapi kijelzőn.
• Keresse fel Sony kereskedőjét vagy a
legközelebbi Sony márkaszervizt.
DATA CD- vagy DATA DVD-lemez lejátszása- kor a [Data error] (adat hiba) üzenet jelenik meg a képernyőn.
• A lejátszani kívánt MP3 audio műsorszám/JPEG
képfájl/DivX videófájl* sérült.
A fájl nem MPEG1 Audio Layer 3 adatokat tartalmaz.
• A JPEG képfájl formátuma nem felel meg a DCF
szabványoknak.
• A képfájl, bár „.JPG” vagy „.JPEG” kiterjesztésű,
de nem JPEG formátumú.
• A lejátszani kívánt fájl kiterjesztése „.AVI” vagy
„.DIVX”, de nem DivX formátumú vagy bár
DivX formátumú, de a DivX által hivatalosan el
nem ismert gyártó terméke.*
*
csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél A házimozi rendszer rendellenesen működik.
• Húzza ki a hálózati csatlakozókábelt a fali
konnektorból, majd néhány perc elteltével dugja
vissza.
82HU


========86========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
Öndiagnózis funkció (Ha betűk/számok jelennek meg a kijelzőn)
Amikor az öndiagnózis funkció aktiválódik,
hogy a rendszer megelőzze az esetleges meghi- básodásokat, egy betűből és négy számjegyből
álló, szerviz kód (pl.: C 13 50) jelenik meg a képernyőn és az előlapi kijelzőn. Ebben az esetben ellenőrizze a következő táblázatot.
C:13:50
A szervizkód Ok és/vagy hibaelhárítás első 3
karaktere
C 13 A lemez szennyezett.
/Tisztítsa meg a lemezt egy
puha ronggyal (79. oldal). C 31 A lemezt nem megfelelően
helyezte be.
/Indítsa újra a házimozi
rendszert, majd helyezze
vissza helyesen a lemezt. E XX A meghibásodás elkerülése (az xx egy érdekében a rendszer számot jelöl) öndiagnózist hajtott végre.
/Vegye fel a kapcsolatot Sony
kereskedőjével vagy a legkö-
zelebbi Sony márkaszerviz-
zel és adja meg az 5
karakterből álló szervízkódot.
Példa: E 61 10
Ha a verziószám jelenik meg a képernyõn
Előfordulhat, hogy a rendszer bekapcsolásakor a
[VER.X.XX] verziószám (X egy számot jelöl) jele-
nik meg a képernyőn. Bár ez nem utal meghibáso-
dásra (a Sony szervízek használják ezt a funkciót),
de a normál működtetés ilyenkor nem lehetséges. Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja vissza.
VER.X.XX


specdef v20051124
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony DAV-DZ110, DAV-DZ111, DAV-DZ410 típusú házimozi rendszerek az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek
Erősítő
DAV-DZ110
Sztereó mód (névleges) 108 W + 108 W (3 Ω,
1 kHz-nél, 1% THD) Térhang mód (referencia) RMS kimenő teljesítmény,
10% THD
Első: 142 W + 142 W
(az SS-TS51-gyel)
Középső*: 142 W
(az SS-CT51-gyel)
Hátsó*: 142 W + 142 W
(az SS-TS51-gyel)
Mélyhangsugárzó*: 140 W
(az SS-WS51-gyel)
DAV-DZ111
Sztereó mód (névleges) 108 W + 108 W (3 Ω,
1 kHz-nél, 1% THD) Térhang mód (referencia) RMS kimenő teljesítmény,
10% THD
Első: 142 W + 142 W
(az SS-TS31A-val)
Középső*: 142 W
(az SS-CT31A-val)
Hátsó*: 142 W + 142 W
(az SS-TS31A-val)
Mélyhangsugárzó*: 140 W
(az SS-WS33-mal)
További információk
DAV-DZ410
Sztereó mód (névleges) 108 W + 108 W (3 Ω,
1 kHz-nél, 1% THD) Térhang mód (referencia) RMS kimenő teljesítmény,
10% THD
Első: 142 W + 142 W
(az SS-TS53-mal)
Középső*: 142 W
(az SS-CT51-gyel)
Hátsó*: 142 W + 142 W
(az SS-TS53-mal)
Mélyhangsugárzó*: 140 W
(az SS-WS51-gyel)
*
A műsorforrástól és a beállított hangzástértől függően előfordulhat, hogy a hangsugárzó nem szólal meg.
folytatódik
83HU


========87========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
Bemenetek (analóg)
LINE (AUDIO IN) Érzékenység: 450/250 mV AUDIO IN Érzékenység: 250/125 mV
Kimenetek (analóg)
Fejhallgatók Alacsony és a magas
impedanciájú fejhallgatók egyaránt használhatók.
DVD rendszer
Lézer Félvezető lézer
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Emissziós időtartam:
folyamatos Színrendszer PAL
Harmónikus torzítás kevesebb mint 0,03%
Tuner
Rendszer digitális PLL rendszerű
vevő
FM vevő
Hangolási tartomány 87,5–108,0 MHz (50 kHz-
es léptetőfrekvencia) Antenna FM ferritantenna Antennacsatlakozók 75 Ω, asszimetrikus Középfrekvencia 10,7 MHz AM vevő
Hangolási tartomány 531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvencia) Antenna AM hurokantenna Középfrekvencia 450 kHz
Videó egység
Kimenetek VIDEO: 1 Vp-p, 75 Ω

R/G/B: 0,7 Vp-p, 75 COMPONENT: Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ω
Hangsugárzók (DAV-DZ110) Első/hátsó
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangszóró egység 65 mm-es átmérőjű, kónuszos
Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 92 × 151 × 83 mm
(szé/ma/mé) Tömeg (kb.) 0,6 kg
Középső
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangszóró egység 65 mm-es átmérőjű, kónuszos
Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 260 × 94,5 × 86 mm
(szé/ma/mé) Tömeg (kb.) 0,7 kg
84HU


specdef v20051124
Mélyhangsugárzó
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangszóró egység 160 mm-es átmérőjű,
kónuszos
Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 200 × 312 × 355 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.) 5,6 kg
Hangsugárzók (DAV-DZ111)
Első/hátsó
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangszóró egység 65 mm-es átmérőjű, kónuszos Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 90 × 132 × 107 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.) 0,5 kg
Középső
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangszóró egység 65 mm-es átmérőjű, kónuszos Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 200 × 92 × 107 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.) 0,7 kg
Mélyhangsugárzó
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangszóró egység 160 mm-es átmérőjű,
kónuszos
Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 200 × 312 × 321 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg (kb.) 5,0 kg
Hangsugárzók (DAV-DZ410)
Első/hátsó
Hangsugárzó rendszer Kétutas, bassz-reflex Hangszóró egység Mélysugárzó:
70 × 100 mm-es kónuszos
Magassugárzó:
50 mm-es kónuszos Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 92 × 602 × 83 mm
(szé/ma/mé)
275 × 1200 × 275 mm
(szé/ma/mé) állvánnyal
(hosszú)
275 × 800 × 275 mm
(szé/ma/mé) állvánnyal
(rövid)
Tömeg (kb.) 1,4 kg
3,6 kg állvánnyal (hosszú)
3,2 kg állvánnyal (rövid)


========88========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
Középső
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt
Hangszóró egység 65 mm-es átmérőjű, kónuszos
Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 260 × 94,5 × 86 mm
(szé/ma/mé) Tömeg (kb.) 0,7 kg
Mélyhangsugárzó
Hangsugárzó rendszer Bassz-reflex, mágnesesen
árnyékolt Hangszóró egység 160 mm-es átmérőjű,
kónuszos
Névleges impedancia 3,0 Ω
Méretek (kb.) 200 × 312 × 355 mm
(szé/ma/mé) Tömeg (kb.) 5,6 kg
Általános jellemzők
Hálózati feszültség 220–240 V váltakozó
feszültség, 50/60 Hz Teljesítményfelvétel Bekapcsolt állapotban:
150 W
Készenléti üzemmódban:
0,3 W (energiatakarékos
üzemmódban) Méretek (kb.) 430 × 55 × 360 mm
(szé/ma/mé) a kinyúló
részekkel együtt Tömeg (kb.) 3,8 kg
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Mellékelt tartozékok
• Hangsugárzók (5 db)
• Mélyhangsugárzó (1 db)
• AM hurokantenna (1 db)
• FM ferritantenna (aerial) (1 db)
• Hangsugárzó vezetékek (5 m × 4, 15 m × 2) • Távvezérlő (1 db)
• R6 (AA) elemek (2 db)
• Kalibráló-mikrofon (1 db)
• Csúszásgátló talpak (1 készlet)
• Oszlop (hosszú × 4, rövid × 4)*
• Talpak (4 db)*
• Tartóegységek (4 db)*
• Csavarok (8 db)*
• Használati útmutatók
• Hangsugárzó és tévé csatlakoztatások (kártya) (1 db)
*
csak a DAV-DZ410 készüléknél


specdef v20051124
Fogalommagyarázat
Album
Adathordozó CD-lemez része, mely MP3 formá- tumú zeneszámokat vagy JPEG képfájlokat rendszerez.
Fejezet
A DVD-lemezen lévő tételek egy rövidebb szakasza. Egy tétel több fejezetből áll.
Automatikus Digitális Házimozi Kalibráció Az Automatikus Digitális Házimozi Kalibrációs eljárást a Sony fejleszette ki. Segítségével a hang- sugárzók gyorsan bemérhetők és beállíthatók a hallgatási környezetnek megfelelően.
DivX®
A DivXNetworks Inc. által megalkotott digitális videó technológia. A DivX technológiával kódolt videók viszonylag kis fájlméret mellett a legjobb minőségű formátumok közé tartoznak.
Dolby Digital
Ez a filmszínházi hangformátum fejlettebb, mint a Dolby Surround Pro Logic. Ebben a formátumban a hátsó hangsugárzók a sztereó hangot egy bővített frekvenciatartományban sugározzák, miközben a mélyhang tartományt egy elkülönített mélyhang- sugárzó csatorna fokozza. Ezt a formátumot „5.1”- es rendszernek is nevezik, ahol a mélyhangsugár- zót a 0,1 csatornának tervezték (mivel csak akkor működik, amikor a mély basszus hanghatásokra van szükség). A rendszer mind a hat csatornájának hangját egymástól függetlenül rögzítik, a kiváló csatorna elkülönülési jellemzők elérése érdeké- ben. A digitális jelfeldolgozásnak köszönhetően kevesebb a csökkent minőségű jelek mennyisége.
További információk
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer egy kétcsatornás for- rás jeleit öt teljes sávszélességű kimenő csatornára osztja. Ennek elérésében egy új fejlesztésű, rendkí- vüli tisztaságú térhatású hangot előállító mátrix de- kóder működik közre, amely kiszűri az eredeti fel- vétel térhatásra vonatkozó jellemzőit, anélkül, hogy új hangokat, vagy tónus-változtatást alkalmazna.
xMozi üzemmód
A Mozi üzemmód Dolby Surround kódolású sztereó tévéadások és egyéb műsorok megtekintésére szol-
folytatódik
85HU


========89========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
gál. Használatával javul a hangzástér irányultsága, mely megközelíti az 5.1-csatornás hangzást.
xZenei üzemmód
A zenei üzemmód a sztereó zenei hangfelvételek hangzását helyezi egy szélesebb és mélyebb térbe.
Ezen kívül, számos egyéb, korszerű funkció – pl. kameraállás és nyelv kiválasztás, szülői letiltás – gazdagítja a DVD-lemezek szolgáltatásainak körét.
Dolby Surround Pro Logic
Mint a Dolby Surround dekódolási eljárások egyi- ke, a Dolby Surround Pro Logic is négycsatornás hangot állít elő kétcsatornás forrásból. Összehason- lítva a korábbi Dolby Surround rendszerrel, a Dolby Surround Pro Logic még valósághűbb bal- jobb átmenetet szólaltat meg és a hangzást precí- zebben helyezi el térbelileg. A Dolby Surround Pro Logic előnyeinek teljes kihasználásához egy pár hátsó és egy középső hangsugárzó szükséges. A hátsó hangsugárzókból mono hang szól.
DVD-RW
A DVD-RW egy olyan írható illetve újraírható lemez, mely a DVD VIDEO lemezzel megegye- ző méretű. A DVD-RW lemezekre két különbö- ző módon készíthető felvétel: VR üzemmódban és videó üzemmódban. A videó üzemmód kom- patibilis a DVD VIDEO formátummal, míg a VR (videó felvételi) üzemmód változatos prog- ramozási és szerkesztési funkciókat kínál.
DTS
A Digital Theater Systems által kifejlesztett digitá- lis hangtömörítési technológia. Ez a technológia az 5.1-csatornás térhang kódolásnak felel meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és egy elkü- lönített mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang élményét. A DTS rendszer 5.1 teljesen azonos, ki- váló minőségű elkülönített digitális hangcsatornát alkalmaz. A kiváló elkülönülési jellemzők a teljesen külön rögzített és digitálisan feldolgozott hangsávoknak köszönhetőek.
DVD+RW
A DVD+RW (ejtsd „plusz RW”) írható és újraír- ható lemez. A DVD+RW olyan felvételi formátu- mot használ, mely hasonló a DVD VIDEO formátumhoz.
Fájl
DATA CD-lemezre rögzített JPEG kép, vagy DATA CD/DATA DVD-lemezre rögzített DivX videó*. (A „fájl” szó erre a rendszerre kizárólagosan alkalmazott kifejezés.) Egy fájl egy darab képet vagy mozgóképet tartalmaz. *
Csak a DAV-DZ110/DZ410 készüléknél.
DVD
A CD-lemezzel megegyező átmérőjű, de akár 8 órányi mozgófilmet is tartalmazó digitális lemez.
Az egyrétegű, egyoldalas DVD-lemez információ kapacitása 4,7 GB (Giga bájt), amely 7-szerese a CD-lemezének. A kétrétegű, egyoldalas DVD le-mez információ kapacitása 8,5 GB, az egyrétegű, kétoldalas DVD-lemezé 9,4 GB, míg a kétrétegű, kétoldalas DVD-lemez 17 GB információt tartalmazhat.
A képtömörítés az MPEG 2 formátumon alapul, amely a digitális adattömörítési technológia egyik világszabványa. Ezzel a képtömörítési eljárással a képadatokat az eredeti méretükhöz képest 1/40 részre lehet összesűríteni. A DVD egy másik tech- nológiát is alkalmaz – a változó sűrítési arányú kódolási technológiát –, mely lehetővé teszi a kép állapotától függő adatkiosztást.
A hangot többcsatornás – Dolby Digital és PCM – formátumban rögzítik, így a hatás még élethűbb.
Film alapú és videó alapú műsor A DVD-lemezeket film- és videó alapú szoftver- ként osztályozhatjuk. A film alapú DVD a mozi- filmekkel megegyező (24 képkocka másodperc- enként) képmennyiséget használ. A videó alapú DVD, például tévéjátékok esetében 25/30 kép- kockát (vagy 50/60 félképet) használ másod- percenként.
Kameraállás funkció
Egyes DVD-lemezeken egy jelenet több kameraállásból is megtekinthető.
Többnyelvű funkció
Egyes DVD-lemezek több nyelven rögzített hangot és feliratot is tartalmaznak.
Szülői felügyelet
A DVD-lemezek egyik funkciója, mely lehetővé teszi, hogy az egyes országokban érvényes sza- bályozás szerint a néző kora szerint korlátozha- tó legyen a lemez lejátszása. A korlátozás leme- zenként eltérő lehet; aktiválás esetén a készülék a lejátszást teljesen letilthatja, egyes esetekben
86HU


========90========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
az erőszakos jeleneteket átugorja, vagy más jelenetekkel helyettesíti azokat, stb.
Lejátszás vezérlés (PBC)
A VIDEO CD-lemezeken (2.0 verzió) található-
ak a lejátszás vezérlésére szolgáló jelek.
A PBC funkcióval ellátott VIDEO CD-lemezek- en menüképernyők segítségével egyszerű inter-
aktív programokat játszhat, kihasználhatja a kereső funkciót, stb.
Progresszív formátum
(soronkénti pásztázás)
Ellentétben a sorváltásos formátummal, a prog-
resszív formátum 50/60 képet vetít másodpercen- ként, az összes sor (525 sor NTSC és 625 sor PAL rendszer esetén) megjelenítésével. Ennek köszön-
hetően az általános képminőség javul, az állóké-
pek, a szöveg és a vízszintes vonalak élesebben lát- hatók. Ez a formátum kompatibilis az 525 vagy a
625 progresszív formátummal.
Régiókód
Ez a rendszer a szerzői jogok védelmére szolgál.
Minden DVD rendszerhez és DVD-lemezhez egy régió kódot rendeltek, a vásárlás helye
szerint. Minden egyes régió kódot feltüntetnek a
rendszeren és a lemezek csomagolásán is. A
rendszer olyan lemezeket tud lejátszani, melyek-
nek megegyezik a régió kódja. A rendszer a „ ” jellel ellátott lemezeket is le tud játszani.
ALL
Ha a DVD-lemezen nincs feltüntetve a régió kód,
a regionális szabályozás akkor is érvényes.
Jelenet
A PBC (Playback Control) funkcióval ellátott
VIDEO CD-lemezeken a menüképernyők, a moz- góképek és az állóképek egységekre bontva jelen-
nek meg, melyeket „jeleneteknek” nevezünk.
Tétel
A DVD-lemez leghosszabb összefüggő videó
vagy audio programja: pl. egy film a videoműsort tartalmazó lemezrészen, vagy egy zenei album a hangfrekvenciás műsort tartalmazó lemezrészen.
Műsorszám
A CD/VIDEO CD-lemezek, vagy MP3 hordozó kép- vagy hanganyagának kisebb szakaszai. Egy album több műsorszámból tevődik össze (csak
MP3 esetében).


specdef v20051124
VIDEO CD
Egy olyan kompaktlemez, amely mozgóképeket tartalmaz.
A képadatok formátuma az MPEG 1, a digitális tömörítő technológiák egyik legelterjedtebb vál- tozata. A képadatokat körülbelül eredeti mére- tük 1/140 részére tömöríti. Következésképpen egy 12 cm-es VIDEO CD-lemez akár 74 perc mozgóképet is tartalmazhat.
A VIDEO CD-lemezek tömörített audio adatokat is tartalmazhatnak. Az emberi fül számára nem érzékelhető tartomány hangjait tömöríti, míg a hallható tartomány hangjait nem tömöríti. A VIDEO CD-lemezek a
hagyományos CD-lemezeknél hatszor több információt képesek tárolni.
Két fajta VIDEO CD-lemez létezik. • 1.1 változat: csak mozgóképek és hangok lejátszására alkalmas.
• 2.0 változat: nagyfelbontású állóképeket jeleníthet meg és PBC funkciókat használhat. Ez a rendszer mindkét formátumot támogatja.
További információk
87HU


========91========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
Nyelvkód lista


specdef v20051124
A nyelvek helyesírása a megfelel az ISO 639:1988 (E/F) szabványnak.
Kód Nyelv Kód Nyelv Kód Nyelv Kód Nyelv
1027 Afar 1028 Abkhazian 1032 Afrikaans 1039 Amharic 1044 Arabic 1045 Assamese 1051 Aymara 1052 Azerbaijani 1053 Bashkir 1057 Byelorussian 1059 Bulgarian 1060 Bihari 1061 Bislama 1066 Bengali;
Bangla 1067 Tibetan 1070 Breton 1079 Catalan 1093 Corsican 1097 Czech 1103 Welsh 1105 Danish 1109 German 1130 Bhutani 1142 Greek 1144 English 1145 Esperanto 1149 Spanish 1150 Estonian 1151 Basque 1157 Persian 1165 Finnish 1166 Fiji 1171 Faroese 1174 French 1181 Frisian
1183 Irish 1186 Scots Gaelic 1194 Galician 1196 Guarani 1203 Gujarati 1209 Hausa 1217 Hindi 1226 Croatian 1229 Hungarian 1233 Armenian 1235 Interlingua 1239 Interlingue 1245 Inupiak 1248 Indonesian 1253 Icelandic 1254 Italian 1257 Hebrew 1261 Japanese 1269 Yiddish 1283 Javanese 1287 Georgian 1297 Kazakh 1298 Greenlandic 1299 Cambodian 1300 Kannada 1301 Korean 1305 Kashmiri 1307 Kurdish 1311 Kirghiz 1313 Latin 1326 Lingala 1327 Laothian 1332 Lithuanian 1334 Latvian;
Lettish 1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonian 1350 Malayalam 1352 Mongolian 1353 Moldavian
1356 Marathi 1357 Malay 1358 Maltese
1363 Burmese
1365 Nauru 1369 Nepali 1376 Dutch
1379 Norwegian
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya 1417 Punjabi 1428 Polish 1435 Pashto;
Pushto
1436 Portuguese 1463 Quechua
1481 Rhaeto-
Romance
1482 Kirundi
1483 Romanian
1489 Russian
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit 1498 Sindhi 1501 Sangho 1502 Serbo-
Croatian
1503 Singhalese
1505 Slovak
1506 Slovenian
1507 Samoan 1508 Shona 1509 Somali 1511 Albanian 1512 Serbian 1513 Siswati 1514 Sesotho 1515 Sundanese 1516 Swedish 1517 Swahili 1521 Tamil 1525 Telugu 1527 Tajik 1528 Thai 1529 Tigrinya 1531 Turkmen 1532 Tagalog 1534 Setswana 1535 Tonga 1538 Turkish 1539 Tsonga 1540 Tatar 1543 Twi 1557 Ukrainian 1564 Urdu 1572 Uzbek 1581 Vietnamese 1587 Volapük 1613 Wolof 1632 Xhosa 1665 Yoruba 1684 Chinese 1697 Zulu
1703 Egyéb
Szülõi felügyelet területkódok
Kód Nyelv Kód Nyelv Kód Nyelv Kód Nyelv
2044 Argentína 2047 Ausztrália 2046 Ausztria 2057 Belgium 2070 Brazília 2079 Kanada 2090 Chile 2092 Kína 2115 Dánia
88HU
2165 Finnország 2174 Franciaország 2109 Németország 2248 India 2238 Indonézia 2254 Olaszország 2276 Japán 2304 Korea 2363 Malajzia
2362 Mexikó
2376 Hollandia 2390 Új-Zéland 2379 Norvégia 2427 Pakisztán 2424 Fülöp-szigetek 2436 Portugália 2489 Oroszország 2501 Szingapúr
2149 Spanyolország 2499 Svédország 2086 Svájc 2528 Thaiföld 2184 Egyesült
Királyság


========92========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
A részegységek és kezelõszervek elhelyezkedése
A zárójelben megadott oldalakon bővebb információt találhat az adott részegységről vagy kezelőszervről.
Elõlap
A "/1 (bekapcsolás/készenléti üzemmód) (29)
B Előlapi kijelző (90)
C A (nyit/zár) (29)
D Lemez kezelő gombok (29)
E FUNCTION gomb (29)
Hátlap
SPEAKER
FRONT R FRONT L SUR R SUR LCENTER WOOFER
A SPEAKER (hangsugárzó) aljzatok (12)
B COMPONENT VIDEO OUT aljzatok (24)
C EURO AV T OUTPUT (TO TV) aljzat
(12, 24)
F
(a távvezérlő érzékelője) (8)
G PHONES aljzat (29) H Hangerőszabályzó (29)
I AUDIO IN/A.CAL MIC aljzat (19, 30)
További információk
J Lemeztartó fiók (29)
COMPONENT VIDEO OUT
EURO AV
YPB/CB
PR/CR
AM
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
RLAUDIO IN
LINE
COAXIAL FM75
D AM csatlakozóvég (12) E COAXIAL FM 75Ω aljzat (12)
F LINE (AUDIO IN R/L) aljzatok (27)
folytatódik
89HU


========93========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
Elõlapi kijelzõ


specdef v20051124
Néhány szó az elõlapi kijelzõn megjelenõ kijelzésekrõl
A Akkor látható, ha a tétel vagy a fejezet
ideje megjelenik az előlapi kijelzőn
(csak DVD-lemezeknél). (45)
B Egy rádióállomás behangolásakor kezd
világítani (csak rádióvételnél). (57)
C Mono/Sztereó (csak rádióvételnél). (57)
D Akkor világítha ha beállított egy
időzített kikapcsolást. (62)
E A zenei vagy a mozi üzemmód
kiválasztásakot világít. (32)
F A lejátszás állapota (csak DVD-lemezek
esetén).
90HU
G A DYNAMIC BASS funció
kiválasztásakor világít. (61)
H CD-lemez betöltésekor világít.
I Progresszív jelkimenet esetén világít
(csak DVD-lemezek esetén). (25)
J A kiválasztott hangsugárzó elrendezés
[SPEAKER FORMATION] kijelzése. (66)
K Az aktuális térhangzás formátuma
(kivéve JPEG képfájl).
L Megjelenik a rendszer állapota, mint pl.
a fejezet, tétel vagy műsorszám száma,
időadatok, rádióállomás frekvenciája,
lejátszási állapot, hangzástér beállítás,
stb.


========94========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
Segédlet a vezérlõmenühöz
DISPLAY
A vezérlőmenü a funkciók kiválasztására és az azokkal kapcsolatos információk megjelenítésére szolgál. A vezérlőmenü bekapcsolásához vagy az képernyők váltásához nyomja meg ismételten a DISPLAY gombot. A vezérlőmenü képernyői a következőképpen követik egymást:
, 1. Vezérlőmenü képernyő
m
2. Vezérlőmenü képernyő (csak bizonyos lemezeknél jelenik meg)
m
Vezérlőmenü kikapcsolása
További információk
Vezérlõmenü képernyõk
Az 1. és 2. vezérlőmenü képernyők lemeztípusonként eltérő elemeket tartalmaznak. Az egyes kijelzések részleteiről a zárójelben feltüntetett oldalakon olvashat.
Példa: az 1. vezérlőmenü képernyő, DVD VIDEO lemez lejátszásakor.
folytatódik
91HU


========95========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]
Vezérlõmenü elemek
1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 )
T 1 : 3 2 : 5 5
A kiválasztott elem
OFF OFF DISC TITLE CHAPTER
A kiválasztott vezérlőmenü elem neve
REPEAT
Kezelési segédlet


specdef v20051124
Az aktuálisan lejátszott tétel száma1)
Az aktuálisan lejátszott fejezet száma2)
Összes tétel1)
Összes fejezet2)
Lejátszási állapot (N Lejátszás, X Szünet, x Állj, stb.)
DVD VIDEO
A lejátszott lemez 3) típusa
Lejátszási idő4)
Aktuális beállítás
Opciók
ENTER Quit: DISPLAY
1)(PBC funkciókat használó) VIDEO CD-lemezek esetén a jelenet száma, VIDEO CD/CD-lemezeknél a műsorszám száma, DATA CD/DATA DVD-lemezeknél az album száma jelenik meg. DATA CD/DATA DVD-lemezek esetén a DivX videofájlt tartalmazó album száma is megjelenhet (csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél). 2)VIDEO CD-lemezeknél az index szám, DATA CD/DATA DVD-lemezeknél az MP3 műsorszám vagy a JPEG képfájl száma látható. DATA CD/DATA DVD-lemezek esetén a DivX videofájl száma is megjelenhet (csak a
DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél).
3)Super VCD-lemezek esetén az „SVCD” kijelzés látható. DATA CD/DATA DVD-lemezek esetén az „MP3” felirat jelenik meg a Vezérlő menü 1. oldalán vagy a „JPEG” felirat a Vezérlő menü 2. oldalán.
4)A JPEG képfájlok esetén a készítés dátuma látható.
A képernyõ kikapcsolása Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A Vezérlõmenü elemeinek listája
Menüpont Menüpont neve, funkció, jellemző lemeztípus
[TITLE] (36. oldal)/[SCENE] (36. oldal)/[TRACK] (36. oldal)
A lejátszandó tétel, jelenet vagy műsorszám kiválasztása.
[CHAPTER] (36. oldal)/[INDEX] (36. oldal)
A lejátszandó fejezet vagy index kiválasztása.
[TRACK] (36.oldal)
A lejátszandó műsorszám kiválasztása.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (44. oldal)
A lejátszandó tételek típusának (DVD-RW/DVD-R) kiválasztása az [ORIGINAL] (eredeti) vagy a szerkesztett [PLAY LIST] opciók szerint.
[TIME/TEXT] (36. oldal)
Az eltelt és a hátralevő idő ellenőrzésére szolgál.
Az időkód beírásával kereshet képek vagy zeneszámok között. Megjeleníti a DVD/CD szöveget vagy az MP3 műsorszám nevét.
92HU========96========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
[SPEAKER FORMATION] (66., 68. oldal)
A hangsugárzó elrendezés kiválasztása./Az egyes hangsugárzók hangerejé- nek automatikus beállítása.
[PROGRAM] (38. oldal)
A műsorszámok az Ön által meghatározott sorrendben lesznek lejátszva.
[SHUFFLE] (40. oldal)
Véletlenszerű sorrendben játssza le a műsorszámokat.

[REPEAT] (41. oldal)
Az egész lemezt (összes tétel/összes műsorszám/összes album) vagy egy tételt/fejezetet/műsorszámot/albumot ismételve játssza le.

[A/V SYNC] (48. oldal)
Beállíthatja a kép és a hang közötti késés mértékét.

*
*
[PARENTAL CONTROL] (63. oldal)
A tiltások beállítása.
[SETUP] (70. oldal)
[QUICK] (gyors) beállítás (19. oldal)
Használja a gyorsbeállítási menüt, a képernyőn megjelenő menühöz használni kívánt nyelv, a TV képarányának és a használt hangsugárzók méretének beállításához.
[CUSTOM] (egyéni) beállítás
A gyorsbeállítási menühöz képest további, különböző beállításokat végezhet el. [RESET] (visszaállítás)
Visszaállíthatja a [SETUP] értékeit a gyári beállításokra.

További információk
[ALBUM] (36. oldal)
A lejátszandó album kiválasztása.
[FILE] (57. oldal)
A lejátszandó JPEG képfájl vagy DivX videófájl* kiválasztása.
**
[DATE] (47. oldal)
Megjeleníti a dátumot, amikor a kép készült.
**
[INTERVAL] (52. oldal)
Meghatározhat egy időtartamot, mely alatt a diaképek megjelenítésre kerülnek.
**
[EFFECT] (52. oldal)
A diaképek átmenetéhez használt képhatás kiválasztása.
**
[MODE (MP3, JPEG)] (52. oldal)
DATA CD/DATA DVD-lemez lejátszásakor kiválaszthatja a lejátszandó adatok
típusát; MP3 műsorszám esetén az (AUDIO), JPEG képfájl esetén az (IMAGE),
mindkét fájltípus esetén pedig az (AUTO) beállítást válassza. *
Csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél.
**
Ezek az elemek nem jelennek meg, ha DivX videofájlt tartalmazó DATA CD/DATA DVD-lemezt játszik le.
(Csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél)
Hasznos tudnivaló
• A vezérlőmenü ikon jelzője zölden kezd világítani ha kiválaszt egy elemet kivéve az n
[OFF] opciót (csak [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] vagy [A/V SYNC] módban). Ha kiválasztja a [PLAY LIST] opciót, az [ORIGINAL/PLAY LIST] kijelző zölden világít (ez az alapbeállítás).
93HU


========97========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
DVD beállító képernyõ (Setup Display) lista
A következőket állíthatja be DVD beállító képernyőn. A sorrend az aktuális képernyőn eltérhet az itteni felsorolástól.
LANGUAGE SETUP
OSD*
MENU*
AUDIO*
SUBTITLE*
CUSTOM SETUP
PAUSE AUTO
MODE FRAME
TRACK SELECTION MULTI-DISC RESUME AUDIO DRC
OFF AUTO ON OFF OFF STANDARD MAX
DivX**
SCREEN SETUP
TV TYPE
SCREEN SAVER
BACKGROUND
LINE
4:3 OUTPUT
16:9 4:3 LETTER
BOX 4:3 PAN SCAN ON
OFF JACKET PICTURE GRAPHICS BLUE BLACK VIDEO RGB FULL NORMAL
SPEAKER SETUP
SIZE FRONT
CENTER
SURROUND
DISTANCE (FRONT)
DISTANCE (SURROUND)
SUBWOOFER L R CENTER L R
YES YES NONE YES NONE YES 1,0 m–7,0 m 1,0 m–7,0 m 0,0 m–7,0 m 0,0 m–7,0 m 0,0 m–7,0 m
LEVEL (FRONT)
LEVEL (SURROUND) TEST TONE
L R CENTER SUBWOOFER L R
OFF
ON
–6,0 dB–0,0 dB –6,0 dB–0,0 dB –6,0 dB–+6,0 dB –6,0 dB–+6,0 dB –6,0 dB–+6,0 dB –6,0 dB–+6,0 dB
*
Válassza ki a kívánt nyelvet a megjelenő listából. **
Csak a DAV-DZ110/DZ410 készülékeknél.
94HU


========98========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb12add.fm]


specdef v20051124
AMP menü lista
A következőket állíthatja be távvezérlő AMP MENU gombjának használatával.
AMP menü
DIMMER DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO DEMO ON
DEMO OFF
ATTENUATE ATT ON
ATT OFF
További információk
95HU


========99========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161
rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb02regIX.fm]
Tárgymutató
Számok 16:9 72
4:3 LETTER BOX 72 4:3 OUTPUT 73 4:3 PAN SCAN 72
5.1 csatornás térhangzás 43
A A/V SYNC 48
Alapbeállítások menüje 70, 94
ALBUM 36 Album 85
AMP MENU 22, 31, 62
AMP menü lista 95 ATTENUATE 31 AUDIO 72 AUDIO DRC 74
Automatikus Digitális Házimozi Kalibráció 68, 85 Automatikus kalibrálás 68, 85
B
BACKGROUND 73
Bemutató üzemmód 22
C CHAPTER 36 COLD RESET 77
COMPONENT VIDEO OUT
25
Csatlakoztatás a tévékészülékhez 24 Csatlakoztatás egyéb komponenshez 27 CUSTOM 70
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 63 CUSTOM SETUP 74 D
D. C. A. C. 68, 85 DATA CD 50, 54 DATA DVD 50, 54 DEMO 22 Diavetítés 52 DIMMER 62 DISPLAY 58 DivX® 54, 74, 85 Dolby Digital 42, 85
Dolby Pro Logic II 85 Dolby Surround Pro Logic 85
96HU
DTS 42, 85
DVD 85
DVD+RW 86
DVD menü 42
DVD-RW 44, 86 DYNAMIC BASS 61 E
EFFECT 53
Elemek 8
Előlap 89
Előlapi kijelző 45, 90 F
Fájl 86
Fejezet 85
FILE 36
Film alapú műsor 86 Folyamatos lejátszás 29 Folytatólagos lejátszás 37 G
Gyorsbeállítás 19 Gyorskeresés előre 35 Gyorskeresés hátra 35 H
Hangsugárzók felszerelése a falra 23
Hangzástér 33
Hátlap 89
Hibaelhárítás 79
I
INDEX 36
INTERLACE 26 INTERVAL 53
Ismételt lejátszás 41 J
Jelenet 86
Jelenet megkeresése a képernyő
követésével 35
JPEG 49, 50
K
Képkimerevítés 35 Keresés 35
Kiválasztás 32
Külső műsorforrás hallgatása 23


specdef v20051124
L
LANGUAGE SETUP 72 Lassított lejátszás 35 Lejátszás vezérlés (PBC) 86 Lejátszható lemezek 6 Lemezek kezelése 79 LINE 73
M
Mellékelt tartozékok 84 MENU 72
MODE (MP3, JPEG) 52 MOVIE/MUSIC 32 MP3 49, 50
MULTI-DISC RESUME 74 Műsorszám 86
MUTING 29
N
Nyelvkód lista 88 O
ORIGINAL 44
OSD 72
P
PARENTAL CONTROL 64 PAUSE MODE 74 Pásztázás 35
PBC lejátszás 56 PICTURE NAVI 37, 51 PLAY LIST 44
Programozott lejátszás 38 PROGRESSIVE AUTO 26 PROGRESSIVE VIDEO 26 Progresszív formátum 25, 86 R
Rádió 57
Rádióállomások 57 RDS 59
Régiókód 7, 86
RESET 71
S
SCENE 36
SCREEN SAVER 73 SCREEN SETUP 72 SETUP 70
SLEEP 62
SPEAKER FORMATION 66


========100========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV- DZ110_111_410\rev2\2661555161
rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb02regIX.fm]


specdef v20051124
SPEAKER SETUP 75 DISTANCE 75
LEVEL 76
SIZE 75
SUBTITLE 48, 72
Szülői felügyelet 86 T
Tárolt állomások elnevezése 58 TEST TONE 76
THEATRE SYNC 60 TIME/TEXT 36
TITLE 36
Tétel 86
Továbbítás 29
Több kameraállás 47, 86 Többmenetes CD-lemez 7 Többnyelvű funkciók 86 TRACK 36
TRACK SELECTION 74 Tv-készülék hangjának hallgatása 31
Tv-készülék vezérlése 60 TV TYPE 72
V
Véletlen sorrendű lejátszás 40 Vezérlőmenü képernyő 91 VIDEO CD 86
Visszajátszás 29
97HU


========101========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gbbco.fm]
Távvezérlõ
BETŰRENDBEN
A–O
AMP MENU wg (22, 30, 60, 62,
95)
ANGLE 5 (47)
AUDIO 4 (42)
CLEAR ef (36, 60, 71) D.TUNING wf (57)
DISC SKIP* qk
DISPLAY 3 (45, 58) DYNAMIC BASS wd (61) ENTER qd (19, 22, 30, 36, 57,
63)
FUNCTION ws (25, 29, 30, 37,
57, 66)
MENU wh (42, 57)
MOVIE/MUSIC qj (32) MUTING 7 (29)
P–Z
PICTURE NAVI 6 (37, 60) PRESET +/– wk es (57) PROGRESSIVE eg (25) SLEEP ql (62)
SOUND FIELD qh (33) SUBTITLE wf (48) Számgombok** qg (36, 57, 60,
THEATRE SYNC w; (61) TOP MENU qf (42) TUNING +/– 0 qs (57) TV e; (60)
TV CH +/– wa (60) TV VOL +/– eh (60) TV/VIDEO 2 (60) VOLUME +/–** 8 (29, 57, 76)
GOMBOK LEÍRÁSA
63)
[/1 (bekapcsolt/készenléti üzem-
mód) 1 (19, 22, 29, 37, 57) TV [/1 (bekapcsolt/készenléti
üzemmód) ej (60) C/X/x/c qd (19, 22, 30, 36, 57,
63)
REPLAY/
ADVANCE 9 (29) ./> es wk (29) m/M qs 0 (35)
/ SLOW qs 0 (35) H (lejátszás)** ea (29, 37, 64)
STEP 9 (35) x (állj) wl (29, 37, 63) X (szünet) qa (29)
DISPLAY wj (21, 36, 63, 91) O RETURN ed (37) -/-- ef (60)
*
Ezen a modellen a DISC SKIP
gombhoz nincs funkció
hozzárendelve.
**
A H, az 5-ös szám és a
VOLUME + gombon egy
tapintópont található. A
tapintópontokat használja
tájékozódási pontként a
készülék működtetésekor.


========102========

filename[D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV- DZ110_111_410\rev2\2661555161
rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gb02regIX.fm]

========103========

D:\munka\0001 sony\00000 halad\2006 02 15 DAV-
DZ110_111_410\rev2\2661555161 rev1\2661555161DAVDZ110DZ111DZ410CE1\gbbco.fm
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartá- si hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhe- lyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)


========104========További információért, kérjük töltse le a fenti utasításokat.
Házimozi rendszer SONY DAV DZ 410
DAVDZ410